Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty mới nhất năm 2024

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty là văn bản quan trọng được sử dụng để thông báo chính thức về việc bổ nhiệm một cá nhân vào chức vụ phó giám đốc. Việc sử dụng mẫu quyết định chuẩn sẽ giúp đảm bảo tính hợp pháp và đầy đủ thông tin cho quyết định bổ nhiệm, đồng thời thể hiện sự chuyên nghiệp của công ty. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty mới n

Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty

Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty

Nhiệm vụ và vai trò của phó giám đốc

Phó giám đốc là vị trí nhân sự cấp cao trong bộ máy điều hành, thay mặt Giám đốc xử lý và quyết định các công việc khi Giám đốc vắng mặt, thực hiện những công việc được ủy quyền. Bên cạnh đó, chủ động triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kết quả hoạt động. Thiết lập mục tiêu, chính sách cho việc quản lý các bộ phận

Tùy vào từng mảng công việc mà Phó giám đốc sẽ có nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, họ vẫn phải đảm bảo những công việc chính như sau đó là:

  • Quản lý nhân sự: Công việc của một Phó giám đốc bao gồm phân công, bố trí nhân sự, đôn đốc và quản lý nguồn lực theo đúng quy định của công ty. Ngoài ra còn đào tạo, đánh giá khen thưởng nhân viên, tham gia phỏng vấn và đào tạo nhân viên mới. Dẫn dắt, phát triển đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu, chức năng và nhiệm vụ của họ.
  • Thực hiện hoạt động hướng dẫn kinh doanh/sản xuất: Phó giám đốc có nhiệm vụ hỗ trợ các bộ phận, điều phối ngân sách, lập kế hoạch để đảm bảo quá trình hoạt động trơn tru. Trao đổi với Giám đốc, thảo luận về các lựa chọn để có quyết định chính sách phù hợp.
  • Thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực hành chính như thực hiện các công việc liên quan đến kỹ năng văn thư như phân tích công việc, đánh giá nhiệm vụ để giao nhiệm vụ cho các nhân viên được đúng người, đúng việc. Tiếp đến thực hiện đào tạo, lập kế hoạch, kiểm soát hành chính, quản lý dự án, quản lý chương trình nghiên cứu để nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ phận.

Phó giám đốc nắm giữ vai trò quan trọng giúp giám đốc thực hiện điều hành doanh nghiệp, đặc biệt là trong thời buổi cách mạng công nghệ 4.0 như hiện nay. Có thể nói họ chính là cánh tay đắc lực của Giám đốc, hỗ trợ nâng cao sự phát triển của đơn vị.

Một Phó giám đốc thực hiện quyền bằng văn bản của ban giám đốc phù hợp với từng giai đoạn, sự phân công từ cấp trên. Họ cũng có quyền thay thế Giám đốc đưa ra quyết định quan trọng nếu Giám đốc vắng mặt. Thông thường thì hoạt động của Phó giám đốc sẽ gắn liền với công tác điều hành của CEO.

Thủ tục bổ nhiệm phó giám đốc công ty TNHH, cổ phần

Pháp luật hiện nay chưa có quy định cụ thể về thủ tục bổ nhiệm phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần.

Trước khi ra quyết định bổ nhiệm người giữ chức vụ phó giám đốc trong công ty cần phải lựa chọn người được bổ nhiệm có những phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực phù hợp với chiến lược nhu cầu của công ty. Sau đó thực hiện xem xét đánh giá trên cơ sở cuộc họp của hội đồng thành viên, giám đốc công ty, chủ sở hữu và soạn thảo quyết định bổ nhiệm theo các bước trên.

Khi quyết định được phê duyệt, phía công ty phải thực hiện việc thông báo đến người được bổ nhiệm và toàn thể nhân viên công ty. Thủ tục bổ nhiệm Phó giám đốc là một thủ tục được thực hiện trong nội bộ công ty. Vậy nên với thủ tục bổ nhiệm phó giám đốc trong các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn thì đều do Điều lệ công ty quy định

>>> Xem thêm: Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật doanh nghiệp

Thẩm quyền bổ nhiệm phó giám đốc công ty

Theo Điều 162 Luật doanh nghiệp 2020 quy định thì: Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Theo đó, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty có quyền quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, bởi phó giám đốc là một chức danh quản lý trong công ty nhưng không phải là chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị công ty.

Họp quyết định bổ nhiệm phó giám đốc trong công ty

Họp quyết định bổ nhiệm phó giám đốc trong công ty

Cơ sở pháp lý: điểm đ khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2020

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty

Để quyết định bổ nhiệm phó giám đốc thành công thì cần phải thực hiện đầy đủ các thủ tục bổ nhiệm, trong đó vấn đề đơn từ là rất quan trọng vì nó thể hiện ý chí của người có thẩm quyền bổ nhiệm phó giám đốc công ty. Sau đây là mẫu đơn Quyết định mà Luật 24H cung cấp.

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty

Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty

>>> Click tải: Mẫu quyết định bổ nhiệm phó giám đốc công ty

 

CÔNG TY TNHH…                                                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …/QĐ…                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố A, Ngày … tháng… năm….

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc bổ nhiệm phó giám đốc công ty …)

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020

Căn cứ Điều lệ công ty ….

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty… về việc bổ nhiệm….

Điều 1: Bổ nhiệm nhân sự sau đây

Ông/bà :….

Sinh ngày:……… Giới tính:

Dân tộc:

Tôn giáo:

CMND/CCCD số: ngày cấp…. nơi cấp……….

Hộ khẩu thường trú:…

Chỗ ở hiện tại:

Giữ chức vụ: Phó giám đốc công ty…

Điều 2: Ông/bà:…. chịu trách nhiệm thực hiện công việc hỗ trợ quản lý công ty … theo đúng quy định pháp luật và báo cáo trực tiếp với giám đốc và hội đồng thành viên công ty.

Đôn đốc, giám sát , phối hợp kiểm tra việc thực hiện các công việc kế toán liên quan đến vấn đề tài chính của Công ty.

Ký các văn bản giấy tờ theo ủy quyền của Giám đốc Công ty.

Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo thỏa thuận tại Hợp đồng lao động và quy chế hoạt động của Công ty.

Các quyền và nghĩa vụ khác theo nội quy , quy chế hoạt động của Công ty.

Điều 3: Ông/bà… và các thành viên, phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có quyết định khác thay thế.

THAY MẶT CÔNG TY

Giám đốc

(ký, ghi rõ họ tên)

Luật sư tư vấn về thủ tục bổ nhiệm phó giám đốc

  • Tư vấn cho doanh nghiệp trình tự, thủ tục bổ nhiệm phó giám đốc cho công ty;
  • Soạn thảo hồ sơ, đơn từ bổ nhiệm phó giám đốc thay công ty;
  • Tư vấn soạn thảo, rà soát các Quyết định, Nghị quyết, Biên bản nội bộ đảm bảo tuân thủ Điều lệ và quy định pháp luật;
  • Soạn thảo văn bản (đơn từ, công văn, quyết định, thông báo..) đối với các thay đổi trong cơ cấu tổ chức nội bộ
  • Hướng dẫn soạn thảo quyết định bổ nhiệm song ngữ cho mọi chức vụ

>>> Tham khảo một số dịch vụ pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp khác:

Luật sư tư vấn thủ tục bổ nhiệm phó giám đốc

Luật sư tư vấn thủ tục bổ nhiệm phó giám đốc

Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc là một hoạt động nội bộ của các công ty. Và với bài viết này Luật L24H đã cung cấp cho các bạn đọc hiểu hơn về quyết định bổ nhiệm phó giám đốc cũng như đưa ra mẫu đơn quyết định cho hoạt động này. Liên hệ tới tổng đài tư vấn qua Hotline 1900633716 để được Luật sư chuyên tư vấn luật doanh nghiệp hỗ trợ tư vấn chi tiết hơn. Xin cảm ơn.

Scores: 5 (13 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,858 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716