Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty chuẩn chỉnh nhất 2024

Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty là văn bản quan trọng, đóng vai trò thiết yếu trong việc vận hành và phát triển doanh nghiệp. Việc bổ nhiệm đúng người vào đúng vị trí sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy sự phát triển của công ty. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty chuẩn chỉnh, cùng những lưu ý quan trọng khi sử dụng văn bản này.

hợp quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty

Hợp quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty

Mục đích của mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Mục đích của mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng chính là thông báo kết quả bổ nhiệm người đại diện điều hành, phụ trách quản lý và báo cáo tình hình hoạt động ở một bộ phận cụ thể trong công ty. Qua đó, ban lãnh đạo công ty sẽ phân cấp lãnh đạo và dễ dàng bao quát quản lý toàn bộ công việc của công ty.

Nội dung cơ bản của quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

 • Quốc hiệu tiêu ngữ là một phần không thể thiếu trong tất cả các văn bản hành chính; tên cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm
 • Tên của mẫu quyết định được trình bày bằng chữ in hoa có dấu và căn giữa hai bên lề của văn bản và cần ghi rõ là bổ nhiệm công chức, cán bộ,…
 • Căn cứ để ra quyết định bổ nhiệm, cần ghi rõ các căn cứ để ra quyết định này ví dụ như căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, căn cứ theo quy định của luật,…trong đó nêu chính xác cơ quan hoặc cá nhân có thẩm quyền bổ nhiệm;
 • Ghi rõ họ và tên và nêu chức danh của người được bổ nhiệm theo quyết định;
 • Trách nhiệm thi hành của người nhận quyết định và của các cơ quan, đơn vị có liên quan; cuối cùng thì người có thẩm quyền sẽ ký tên vào quyết định đó và gửi có cá nhân cũng như là các đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện.

Ngoài ra quyết định phải gồm có ba phần cơ bản đó là phần mở đầu, nội dung và phần kết thúc với đầy đủ các yếu tố là quốc hiệu tiêu ngữ, tên của cơ quan tổ chức ban hành, số và ký hiệu của văn bản, địa danh, ngày tháng năm ban hành văn bản.

>>> Tham khảo thêm về: Mẫu quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp

Những lưu ý khi soạn thảo quyết định bổ nhiệm trưởng phòng trong công ty, cơ quan

 • Khi soạn thảo quyết định bổ nhiệm trưởng phòng thì cần xem xét đến thẩm quyền bổ nhiệm trưởng phòng. Và thẩm quyền bổ nhiệm thông thường là theo điều lệ của công ty đó.
 • Khi soạn thảo cần nêu rõ những quyền, trách nhiệm mà trưởng phòng được hưởng, tránh soạn thảo theo kiểu hình thức.
 • Khi soạn thảo cần nắm rõ các thông tin của công ty, thông tin của người có thẩm quyền bổ nhiệm, thông tin của người được bổ nhiệm
 • Khi soạn thảo quyết định này cần đáp ứng được các yêu cầu về mặt thể thức của văn bản theo quy định của pháp luật cũng như kỹ thuật trình bày đảm bảo được các tiêu chí về khổ giấy, định lề trang văn bản, kiểu trình bày, phông chữ,..

Những lưu ý khi soạn thảo quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Những lưu ý khi soạn thảo quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng mới nhất

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Để quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty thì cần phải có thủ tục tương tự như thủ tục hành chính của các cơ quan Nhà nước. Để thủ tục bổ nhiệm thành công thì không thể nào thiếu được đơn từ,  sau đây là mẫu quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty mà Luật L24H cung cấp.

CÔNG TY TNHH…                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …/QĐ…                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                            Thành phố A, Ngày … tháng… năm….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Bổ nhiệm trưởng phòng

                                                      __________________

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY …………………………….

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………………;

Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty……..………………………;

Xét trình độ khả năng của Ông/Bà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà ………………………………………………

CMND số …………………………………………………………………

Nơi cấp:…………………………………Ngày cấp: ……………………

Địa chỉ thường trú.………………………………………………………

Giữ chức vụ trưởng phòng………….. của công ty, phụ trách chuyên môn ………….……………

Điều 2: Ông/Bà ……………………….. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                                             T/M CÔNG TY

                                                                                             (ký, ghi rõ họ tên

>>>TẢI MỘT SỐ MẪU QUYẾN ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

Luật sư tư vấn về quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

 • Tư vấn cho doanh nghiệp trình tự, thủ tục bổ nhiệm trưởng phòng cho công ty;
 • Soạn thảo hồ sơ, đơn từ bổ nhiệm trưởng phòng thay công ty;
 • Tư vấn soạn thảo, rà soát các Quyết định, Nghị quyết, Biên bản nội bộ đảm bảo tuân thủ Điều lệ và quy định pháp luật;
 • Soạn thảo văn bản (đơn từ, công văn, quyết định, thông báo..) đối với các thay đổi trong cơ cấu tổ chức nội bộ
 • Hướng dẫn soạn thảo quyết định bổ nhiệm song ngữ cho mọi chức vụ

tư vấn quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty

 

tư vấn quyết định bổ nhiệm trưởng phòng công ty

Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng là một hoạt động nội bộ của các công ty. Và với bài viết này Luật L24H đã cung cấp cho các bạn đọc hiểu hơn về quyết định bổ nhiệm trưởng phòng cũng như đưa ra mẫu đơn quyết định cho hoạt động này. Trường hợp nếu quý khách hàng cần luật sư tư vấn luật doanh nghiệp hỗ trợ tư vấn giải đáp chi tiết thì hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline 1900.633.716 để được luật sư tư vấn trực tuyến miễn phí.

Scores: 5 (40 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 242 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716