Hoãn chấp hành hình phạt tù năm 2024 cần điều kiện thủ tục gì?

Điều kiện và thủ tục xin hoãn chấp hành hình phạt tù là một trong những vấn đề quan trọng và cấp thiết mà người bị kết án hình sự của Tòa án rơi vào những trường hợp đặc biệt. Những đối tượng nào sẽ có quyền xin hoãn chấp hành án, không phải chấp hành hình phạt tù ngay. Thủ tục để được hoãn chấp hành hình phạt tù sẽ được thực hiện. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho Quý bạn đọc các thông tin liên quan về vấn đề này.

Điều kiện hoãn chấp hành hình phạt tù

 

Điều kiện hoãn chấp hành hình phạt tù

Để được hoãn chấp hành hình phạt tù cần đáp ứng điều kiện nào?

Theo quy định tại Điều 67 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, người bị kết án có thể được hoãn thi hành hình phạt tù nếu thuộc các trường hợp sau:

 • Người bị xử phạt tù bị bệnh nặng: nhằm tạo điều kiện cho họ được chữa trị bệnh.
 • Người bị xử phạt tù là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi: nhằm đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ mang thai và trẻ em.
 • Người bị xử phạt tù không thuộc vào các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác là tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu họ phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình sẽ gặp khó khăn đặc biệt
 • Người bị xử phạt tù bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ: nếu bắt họ chấp hành hình phạt tù ngay thì chưa có người thay thế vị trí của người bị kết án.

Thời hạn hoãn chấp hành hình phạt tù

Căn cứ theo quy định tại Điều 67 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) thì thời hạn hoãn chấp hành hình phạt tù được quy định như sau:

 • Đối với người bị kết án bị bệnh nặng

Thời hạn hoãn chấp hành hình phạt cho người bị bệnh nặng là cho đến khi sức khỏe của họ hồi phục, khi này việc thi hành hình phạt tù không còn ảnh hưởng đến tính mạng của họ.

 • Đối với người bị kết án là phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi
 • Đối với phụ nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì thời hạn cho việc hoãn chấp hành hình phạt tù là cho đến khi người con ( không kể con đẻ hay con nuôi) được 36 tháng tuổi.

Nếu trong thời gian được hoãn chấp hành án mà người này lại tiếp tục có thai hoặc phải nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì thời hạn hoãn sẽ là khi đứa con sau cùng của người bị kết án đủ 36 tháng tuổi.

 • Đối với người bị kết án là người lao động duy nhất trong gia đình

Người bị kết án là người lao động duy nhất của gia đình sẽ được hoãn chấp hành hình phạt tù một lần hoặc nhiều lần, nhưng tổng số thời gian được hoãn tối đa là một năm.

 • Đối với người bị kết án về tội ít nghiêm trọng, do nhu cầu công vụ

Người bị kết án về tội ít nghiêm trọng và do nhu cầu công vụ  sẽ được hoãn chấp hành hình phạt tù một hoặc nhiều lần, với thời hạn tối đa là một năm.

Thẩm quyền ban hành quyết định hoãn hình phạt tù

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 2 Điều 24 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 thì người có thẩm quyền ra quyết định hoãn chấp hành hình phạt tù là Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án. Việc ra quyết định có thể do chính Chánh án xem xét hoặc trên cơ sở là sự đề nghị của Viện kiểm sát, cơ quan Công an cùng cấp hoặc người bị kết án.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được đơn hoặc văn bản đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án sẽ xem xét và quyết định người bị kết án có được hoãn việc chấp hành hình phạt tù hay không.

Thủ tục xin hoãn chấp hành hình phạt tù

Xin hoãn chấp hành hình phạt tù

Thủ tục xin hoãn chấp hành hình phạt tù

Hồ sơ cần chuẩn bị

Theo quy định tại Điều 24 Luật Thi hành án Hình sự 2019 hồ sơ xin hoãn thi hành hình phạt tù bao gồm:

 • Bản sao bản án hoặc bản sao trích lục bản án hình sự;
 • Văn bản đề nghị hoãn thi hành hình phạt tù của Viện kiểm sát hoặc cơ quan Công an ; hoặc Đơn xin hoãn chấp hành hình phạt tù của người bị kết án; hoặc Đơn của người thân thích của người bị kết án hoặc văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức nơi người bị kết án làm việc, của chính quyền địa phương nơi người bị kết án thường trú;
 • Kết luận của bệnh viện cấp tỉnh trở lên về tình trạng bệnh tật của người bị kết án.
 • Kết luận của bệnh viện cấp huyện trở lên về việc người bị kết án phạt tù là phụ nữ có thai hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con người bị kết án và xác nhận của chính quyền địa phương về việc họ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi
 • Xác nhận của chính quyền địa phương nơi người bị kết án thường trú về việc người bị kết án là người lao động duy nhất trong gia đình, nếu phải chấp hành hình phạt tù thì gia đình họ sẽ gặp khó khăn đặc biệt
 • Văn bản của cơ quan, tổ chức nơi người bị kết án làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người bị kết án thường trú xác nhận cần sự có mặt của người bị kết án do nhu cầu công vụ.

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được đơn hoặc văn bản đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải xem xét, quyết định.

Thủ tục thực hiện

Tại Điều 24 Luật Thi hành án hình sự 2019 quy định về thủ tục hoãn chấp hành án phạt tù như sau:

Bước 1: Nộp đơn đề nghị hoãn thi hành án phạt tù

Đối với người bị kết án phạt tù đang được tại ngoại, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án có thể tự mình hoặc theo đơn đề nghị của người bị kết án, văn bản đề nghị của Viện kiểm sát cùng cấp, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện nơi người chấp hành án cư trú, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người chấp hành án làm việc hoặc cư trú ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù.

Đơn đề nghị hoặc văn bản đề nghị phải được gửi cho Tòa án đã ra quyết định thi hành án kèm theo các giấy tờ có liên quan.

Bước 2: Xem xét quyết định thi hành án phạt tù

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được đơn hoặc văn bản đề nghị hoãn chấp hành án phạt tù, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án phải xem xét, quyết định.

Trường hợp không đồng ý hoãn chấp hành án phạt tù thì Chánh án Tòa án phải có văn bản trả lời người có đơn đề nghị hoặc cơ quan có văn bản đề nghị và thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp, trong đó nêu rõ lý do không chấp nhận.

Bước 3: Gửi quyết định

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, Tòa án phải gửi quyết định đó cho cá nhân, cơ quan sau đây:

 • Người được hoãn chấp hành án và người đại diện trong trường hợp người được hoãn chấp hành án là người dưới 18 tuổi;
 • Viện kiểm sát cùng cấp;
 • Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện hoặc Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu nơi người được hoãn thi hành án cư trú, làm việc;
 • Sở Tư pháp nơi Tòa án đã ra quyết định thi hành án có trụ sở;
 • Bộ Ngoại giao trong trường hợp người được hoãn chấp hành án là người nước ngoài.

Luật sư tư vấn điều kiện, thủ tục hoãn chấp hành hình phạt tù

 • Tư vấn quy định pháp luật về điều kiện, thủ tục hoãn chấp hành hình phạt tù;
 • Tư vấn hướng dẫn thực hiện hồ sơ hoãn chấp hành hình phạt tù;
 • Tư vấn phương án bảo vệ/bào chữa trong các vụ án hình sự
 • Hỗ trợ, hướng dẫn chuẩn bị soạn thảo các đơn từ phục vụ cho quá trình tố tụng như: đơn yêu cầu khởi tố vụ án, đơn trình báo vi phạm, đơn kêu oan, đơn kháng cáo, đơn xin giảm nhẹ hình phạt,…
 • Trực tiếp tham gia phiên tòa xét xử vụ án hình sự với tư cách người bào chữa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ;
 • Tham gia quá trình điều tra, truy tố bảo vệ quyền lợi khách hàng, đặc biệt là tránh việc thân chủ bị dùng nhục hình, ép cung.

luat su hoan chap hanh hinh phat tu

Luật sư tư vấn điều kiện, thủ tục hoãn chấp hành hình phạt tù

Một số trường hợp người bị kết án phải làm thủ tục để xin hoãn chấp hành hình phạt tù. Quy trình này cần tuân theo những điều kiện, trình tự theo quy định của pháp luật. Bài viết trên sẽ giúp Quý bạn đọc biết được quy định của luật về điều kiện để được hoãn chấp hành hình phạt tù. Nếu Quý bạn đọc còn có thắc mắc cần luật sư hình sự tư vấn được giải đáp hỗ trợ xin vui lòng liên hệ HOTLINE: 1900633716 để được giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất. Xin cảm ơn!

Tham khảo thêm một số bài viết liên quan khác về giảm chấp hành phạt tù, đình chỉ thi hành phạt tù:

Scores: 5 (38 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716