Di sản đã bị chia mà tìm thấy di chúc thất lạc giải quyết như thế nào?

Di sản đã bị chia mà tìm thấy di chúc thất lạc là một vấn đề hy hữu, nhưng trong thực tế không phải không xảy ra. Vì thế, việc di sản đã chia mà tìm thấy di chúc được pháp luật quy định chi tiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được chia di sản, tránh trường hợp những tranh chấp khi chia di sản. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách giải quyết vấn đề trên.

Di sản đã chia mà tìm thấy di chúc

Di sản đã chia mà tìm thấy di chúc

Thứ tự ưu tiên khi chia thừa kế

Thứ tự thừa kế theo pháp luật được quy định như sau:

 • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Thứ tự thừa kế theo di chúc được quy định như sau:

 • Di sản dùng vào việc thờ cúng: Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.
 • Di sản được di tặng: Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác. Việc di tặng phải được ghi rõ trong di chúc. Người được di tặng không phải thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với phần được di tặng, trừ trường hợp toàn bộ di sản không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người lập di chúc thì phần di tặng cũng được dùng để thực hiện phần nghĩa vụ còn lại của người này.
 • Di sản phân theo các thừa kế trong di chúc: Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.

Như vậy, thứ tự ưu tiên khi chia thừa kế theo pháp luật dựa trên cơ sở huyết thống, nuôi dưỡng bao gồm : vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Thứ tự ưu tiên khi chia thừa kế theo di chúc là ưu tiên di sản cho việc thừa cúng, ưu tiên di sản được tặng và cuối cùng các thừa kế được ghi trong di chúc. (Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 645, Khoản 1,3 Điều 646, Khoản 1 Điều 651, Điều 659 Bộ luật Dân sự 2015)

Ngoài ra, cũng cần lưu ý thêm, theo quy định pháp luật dân sự về thừa kế được quy định tại Bộ luật dân sự 2015 (BLDS 2015) thì việc áp dụng chia thừa kế theo pháp luật trong trường hợp người để lại di sản không có di chúc; di chúc không hợp pháp; người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế di chúc ko còn tồn tại tại thời điểm mở di chúc hoặc người thừa kế theo di chúc không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản.

Theo đó, pháp luật thừa kế ưu tiên quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu, việc chia tài sản thừa kế theo di chúc sẽ được ưu tiên áp dụng trước khi xét thừa kế theo pháp luật. (Điều 609, Điều 650 BLDS 2015)

Có được chia lại di sản khi tìm được di chúc bị thất lạc

Di chúc bị thất lạc, hư hại được pháp luật quy định sau:

 • Trường hợp di sản chưa chia mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia theo di chúc.
 • Trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu.

Cơ sở pháp lý: Điều 642, Bộ luật Dân sự 2015

Như vậy, trong thời hiệu chia di sản và người thừa kế theo di chúc yêu cầu chia lại theo di chúc thì phải chia lại di sản theo nội dung di chúc.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Hướng xử lý khi di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thất lạc

Trường hợp còn thời hiệu chia thừa kế

Di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thất lạc trong trường hợp còn thời hiệu thừa kế thì được xử lý như sau: Trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu.

Cơ sở pháp lý: Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 642, Bộ luật Dân sự 2015.

Như vậy, còn thời hiệu chia thừa kế, thì phải chia theo di chúc nếu người thừa kế yêu cầu.

Trường hợp hết thời hiệu chia thừa kế

Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

 • Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu.
 • Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 623, Bộ luật Dân Sự 2015

Như vậy, hết thời hiệu thừa kế thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế quản lý di sản thì di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu, di sản thuộc về Nhà nước nếu không có người chiếm hữu.

Xử lý di sản khi tìm thấy di chúc thất lạc

Xử lý di sản khi tìm thấy di chúc thất lạc

Tư vấn giải quyết trong trường hợp di sản đã bị chia mà tìm thấy di chúc thất lạc

Luật L24H hỗ trợ khách hàng soạn thảo các văn bản hồ sơ có liên quan đến trường hợp tư vấn di sản đã bị chia mà tìm thấy di chúc thất lạc

 • Tư vấn các xử lý di sản đã chia mà tìm thấy di chúc;
 • Soạn thảo thủ tục giải quyết yêu cầu chia lại tài sản;
 • Tư vấn các trường hợp tìm thấy di chúc thất lạc nhưng không có hiệu lực;
 • Đảm bảo thực hiện yêu cầu của khách hàng đúng tiến độ đã thoả thuận, đúng quy định của pháp luật;
 • Tư vấn giảm tối thiểu rủi ro nhất đến khách hàng;
 • Thay mặt khách hàng tham gia tố tụng tại Tòa án nếu có tranh chấp;
 • Luật sư bảo vệ quyền lợi trong vụ án;

Luật sư tư vấn chia di sản thừa kế

Luật sư tư vấn chia di sản thừa kế

Di chúc là văn bản thể hiện ý chí định đoạt tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Việc di chúc bị thất lạc, hư hại sẽ làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người thừa kế cũng như là nguyện vọng của người lập di chúc. Luật L24H đưa đến bạn những thông tin liên quan tới vấn pháp lý liên quan tới việc bị tai nạn lao động, bạn hãy liên hệ với chúng tôi hotline 1900.633.716 để được Luật sư thừa kế tư vấn giải đáp chi tiết nhất.

Scores: 4.5 (24 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716