DAP là gì? Điều kiện giao hàng DAP trong Incoterms năm 2020

DAP là gì? Điều kiện giao hàng DAP là những câu hỏi hiện nay đối với các doanh nghiệp, tổ chức tham gia giao dịch thương mại thông qua Incoterms 2020. Việc tham gia vào Incortems được công nhận rộng rãi trên thế giới vì đây là quy tắc thương mại quốc tế. Vậy DAP là viết tắt của từ gì sẽ được bài viết dưới đây đề cập đến cũng như những rủi ro, vận chuyển, có chịu thuế nhà thầu và trách nhiệm của người mua và người bán trong điều kiện DAP trong incoterms 2020

DAP là gì? Điều kiện giao hàng DAP

DAP là gì? Điều kiện giao hàng DAP

DAP là gì?

DAP là một trong các điều kiện của hệ thống các điều kiện INCOTERM. DAP là viết tắt của DELIVERY AT PLACE nghĩa là GIAO HÀNG TẠI NƠI ĐẾN. Với điều kiện này, người bán sẽ chịu mọi chi phí và rủi ro phát sinh để đưa hàng hóa đến nơi đến đã chỉ định, vì vậy khi giao kết hợp đồng các bên nên quy định rõ địa điểm cụ thể tại nơi đến.

Mối liên hệ của DAP với Incoterms 2020

DAP là điều kiện incoterms 2020 yêu cầu đưa hàng đến nội địa nhập khẩu và tính chi phí cho vận chuyển này vào tiền hàng. Incoterm quy định những quy tắc có liên quan đến giá cả và trách nhiệm của các bên (bên bán và bên mua) trong một hoạt động thương mại quốc tế. Năm 2010, DAP và DAT là 2 điều kiện được thay thế cho 4 điều kiện cũ (DAF, DES, DEQ, DDU) của Incoterms năm 2000.

>>>Xem thêm: Các điều kiện giao hàng của incoterms 2020

Nguyên tắc và nghĩa vụ các bên khi tham gia giao hàng DAP

Trách nhiệm của người bán

 • Giao hàng đúng chất lượng và đủ số lượng theo thỏa thuận của hợp đồng.
 • Giao hàng đúng nơi đến đã thỏa thuận.
 • Chịu mọi chi phí rủi ro trước khi hàng hóa được giao cho bên mua tại nơi chỉ định.
 • Cung cấp hóa đơn, chứng từ hàng hóa theo thỏa thuận hợp đồng.
 • Trả toàn bộ chi phí bốc, dỡ hàng.
 • Chịu trách nhiệm cho việc thông quan hàng xuất khẩu.
 • Người bán phải thông báo, cung cấp đầy đủ thông tin và chứng từ liên quan đến việc vận tải, hỗ trợ việc nhập khẩu hàng hoá và các thông tin khác liên quan đến việc nhận hàng (bằng chi phí của mình) cho người mua.

Nguyên tắc và nghĩa vụ các bên khi tham gia giao hàng DAP

Nguyên tắc và nghĩa vụ các bên khi tham gia giao hàng DAP

Trách nhiệm của người mua

 • Thanh toán đầy đủ tiền hàng như thỏa thuận hợp đồng mua bán.
 • Nhận hàng tại nơi đến đã chỉ định.
 • Chịu các chi phí và rủi ro tổn thất phát sinh kể từ khi nhận hàng tại địa điểm chỉ định.
 • Chịu trách nhiệm cho việc thông quan hàng nhập khẩu.

Chi phí của các bên khi giao hàng DAP

Người bán sẽ chịu mọi chi phí và rủi ro phát sinh để đưa hàng hóa đến nơi đến đã chỉ định, vì vậy khi giao kết hợp đồng các bên nên quy định rõ địa điểm cụ thể tại nơi đến. Các chi phí như sau:

 • Toàn bộ mọi chi phí liên quan đến hàng hoá cho tới khi chứng được giao cho người mua, trừ những khoản do người mua trả;
 • Chi phí cung cấp bằng chứng cho người mua rằng hàng hoá đã được giao;
 • Chi phí về làm thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu/quá cảnh;
 • Trả cho người mua tất cả các chi phí và phụ phí liên quan đến việc hỗ trợ người bán trong việc lấy chứng từ và thông tin cần thiết;
 • Chi phí liên quan đến dỡ hàng tại điểm đích nếu như chúng thuộc hợp đồng vận tải người bán ký kết.

Người mua phải thanh toán tiền hàng như quy định trong hợp đồng mua bán. Bất kỳ chứng từ nào cung cấp bởi người mua đều có thể ở dạng chứng từ giấy truyền thống hoặc ở dạng điện tử nếu được các bên thỏa thuận hoặc tập quán quy định. Người mua phải chịu các chi phí như sau:

 • Trả mọi chi phí phát sinh liên quan đến hàng hoá từ thời điểm hàng được giao;
 • Mọi chi phí cần thiết để dỡ hàng hóa xuống tại địa điểm giao hàng, trừ khi chúng nằm trong hợp đồng vận tải mà người bán ký kết;
 • Hoàn trả tất cả chi phí và lệ phí mà người bán đã chi ra khi giúp người mua;
 • Nếu có quy định, trả tất cả các thứ thuế, lệ phí và các chi phí khác cũng như chi phí làm thủ tục hải quan để nhập khẩu;
 • Hoàn trả bất kỳ chi phí phát sinh nào do người bán trả nếu người mua không thể thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc không hoàn thành việc thông báo cho người bán, với điều kiện hàng hoá đã được xác định là hàng hoá của hợp đồng.

Rủi ro trong điều kiện giao hàng DAP

Rủi ro trong điều kiện giao hàng DAP sẽ chuyển từ người bán sang người mua tính từ thời điểm người bán hoàn thành việc giao hàng tại địa điểm đã thỏa thuận và dỡ hàng khỏi phương tiện vận chuyển, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng như sau:

 • Nếu người mua không thể thực hiện nghĩa vụ của mình liên quan đến thông quan nhập khẩu, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan đến việc mất mát hay hư hỏng hàng hóa, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng;
 • Nếu người mua không kịp thời thông bán cho người bán, thì người mua sẽ chịu mọi rủi ro mất mát hoặc thiệt hại về hàng hoá kể từ ngày quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định cho việc giao hàng, với điều kiện là hàng đã được phân biệt rõ ràng là hàng của hợp đồng.

Giao hàng DAP có chịu thuế nhà thầu không?

Theo quy định thì nhà thầu nước ngoài là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài hoặc cá nhân mang quốc tịch nước ngoài tham dự thầu tại Việt Nam.

Khi đó, những nhà thầu nước ngoài phải thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại việt nam hoặc có thu nhập tại việt nam

 • Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở Hợp đồng ký giữa tổ chức, cá nhân nước ngoài với các doanh nghiệp tại Việt Nam (trừ trường hợp gia công và xuất trả hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài) hoặc thực hiện phân phối hàng hóa tại Việt Nam hoặc cung cấp hàng hóa theo điều kiện giao hàng của các điều khoản thương mại quốc tế – Incoterms mà người bán chịu rủi ro liên quan đến hàng hóa vào đến lãnh thổ Việt Nam.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam trong đó tổ chức, cá nhân nước ngoài vẫn là chủ sở hữu đối với hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam hoặc chịu trách nhiệm về chi phí phân phối, quảng cáo, tiếp thị, chất lượng dịch vụ, chất lượng hàng hóa giao cho tổ chức Việt Nam hoặc ấn định giá bán hàng hóa hoặc giá cung ứng dịch vụ; bao gồm cả trường hợp uỷ quyền hoặc thuê một số tổ chức Việt Nam thực hiện một phần dịch vụ phân phối, dịch vụ khác liên quan đến việc bán hàng hóa tại Việt Nam.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài thông qua tổ chức, cá nhân Việt Nam để thực hiện việc đàm phán, ký kết các hợp đồng đứng tên tổ chức, cá nhân nước ngoài.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa để xuất

Như vậy, giao hàng DAP sẽ phải chịu thuế nhà thầu vì DAP thuộc một trong những quy tắc của Incoterm

Cơ sở pháp lý: khoản 37 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013; Điều 1 Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại việt nam hoặc có thu nhập tại việt nam

So sánh DAP với các điều kiện giao hàng khác trong Incoterms 2020 (CIP, CIF, FOB)

Giống nhau:

 • Người bán phải ký hợp đồng vận tải từ điểm giao hàng đến điểm điểm được cả hai bên thỏa thuận
 • Người bán sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành thủ tục thông quan xuất khẩu, bên mua sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục thông quan nhập khẩu.
 • Người bán phải chịu chi phí dỡ hàng tại nơi đến chỉ định hoặc đích đến trừ khi hai bên có thoả thuận trước về việc người bán sẽ được người mua hoàn trả chi phí này.

Khác nhau:

Tiêu chí DAP CIF CIP FOB
Định nghĩa 2020 Là người bán chịu mọi rủi ro và chi phí để đưa được hàng đến địa điểm giao hàng đã định sẵn trong hợp đồng Là người bán giao cho người mua: Hàng hóa được người mua chỉ định và hàng được đặt trên boong tàu. Người bán sẽ mua lô hàng đã được giao để giao cho người mua. Là người bán giao cho người mua và bàn giao rui ro cho bên mua khi: Người bán giao cho người chuyên chở. Người bán sẽ giao lô hàng đã được giao như vậy để giao cho người mua. Là người bán giao cho người mua: Hàng hóa được người mua chỉ định và hàng được đặt trên boong tàu. Người bán sẽ mua lô hàng đã được giao để giao cho người mua.
Chuyển giao hàng hóa và rủi ro Người bán chuyển hàng hóa sang người mua tính từ thời điểm người bán hoàn thành việc giao hàng tại địa điểm đã thỏa thuận và dỡ hàng khỏi phương tiện vận chuyển Hàng hóa được chuyển giao mất mát hay hư hỏng khi được đặt trên boong tàu. Và sau đó người mua sẽ chịu mọi chi phí từ thời điểm này. Lúc này người bán đã hoàn thành nhiệm vụ và không còn trách nhiệm Khi hàng hóa được giao cho người mua và người bán không đảm bảo rằng hàng hóa sẽ đến người mua trong tình trạng thái tốt và đầy đủ. Do vậy, rủi ro chuyển từ người bán qua cho người mua ngay chỗ giao cho người chuyên chở. Hàng hóa được chuyển giao mất mát hay hư hỏng khi được đặt trên boong tàu. Và sau đó người mua sẽ chịu mọi chi phí từ thời điểm này. Lúc này người bán đã hoàn thành nhiệm vụ và không còn trách nhiệm
Phương thức vận tải Điều kiện này áp dụng cho mọi phương thức vận tải Sử dụng cho vận tải đường biển Điều kiện này áp dụng cho mọi phương thức vận tải Sử dụng cho vận tải đường biển
Nơi giao hàng hoặc địa điểm giao hàng Địa điểm giao hàng sẽ giống địa điểm chỉ định. Địa điểm giao hàng sẽ khác địa điểm chỉ định. Địa điểm giao hàng sẽ khác địa điểm chỉ định. Địa điểm giao hàng sẽ khác địa điểm chỉ định.
Bảo hiểm hàng hóa Người bán hay người mua không có nghĩa vụ về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm Người bán sẽ là người có nghĩa vụ ký kết hợp đồng bảo hiểm Người bán sẽ là người có nghĩa vụ ký kết hợp đồng bảo hiểm Người bán sẽ là người có nghĩa vụ ký kết hợp đồng bảo hiểm

Các điều kiện giao hàng khác trong Incoterms 2020

Các điều kiện giao hàng khác trong Incoterms 2020

Tư vấn khi giao hàng DAP

 • Tư vấn hỗ trợ khách hàng khi giao hàng DAP;
 • Tư vấn về những nguyên tắc giao hàng trong Incoterm 2020;
 • Tư vấn luật về việc giải quyết tranh chấp khi giao hàng DAP;
 • Tư vấn những điều cần lưu ý trong quá trình thực hiện hồ sơ cũng như các thông tin liên quan đến vụ việc tranh chấp mua bán hàng hóa quốc tế khi giao hàng DAP;
 • Soạn thảo các đơn từ, văn bản liên quan tới việc giải quyết tranh chấp khi giao hàng DAP;
 • Giải thích điều khoản trong hợp đồng gây tranh chấp giữa các bên.

>>>Xem thêm: Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Như vậy, DAP là những quy tắc thương mại quốc tế khi đó người bán sẽ chịu mọi chi phí và rủi ro phát sinh để đưa hàng hóa đến nơi đến đã chỉ định. Trên đây là những thông tin về quy định liên quan đến DAP và những quy tắc cơ bản có trong Incoterm 2020, trường hợp Quý khách hàng có những thắc mắc hay cần được luật sư tư vấn luật hợp đồng, có thể liên hệ số HOTLINE 1900.633.716 để được hỗ trợ trực tuyến miễn phí. Xin cảm ơn!

Scores: 4.8 (18 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716