Hướng dẫn thủ tục xin xóa quy hoạch treo theo quy định mới nhất

Thủ tục xin xóa quy hoạch treo được nhiều người thắc mắc khi mà các dự án hay quy hoạch đã công bố nhiều năm nhưng không thực hiện, nhất là  tại TP. HCM. Hãy cùng Luật L24H tìm hiểu rõ vấn đề trên như quy hoạch treo bao nhiêu năm thì hết hạn, thủ tục, mẫu đơn xin xóa quy hoạch treo như thế nào…. qua bài viết sau.

Thủ tục xin xóa dự án treo

Thủ tục xin xóa dự án treo

Thế nào là quy hoạch treo?

Pháp luật chưa có định nghĩa rõ ràng cho quy hoạch treo hoặc dự án treo, nhưng có thể hiểu đó là việc tình trạng đất được Cơ quan có thẩm quyền thông báo hoặc thu hồi để sử dụng cho mục đích quy hoạch nhưng tiến độ thực hiện không đạt được và vẫn chưa có quyết định, thông báo việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng hay điều chỉnh kế hoạch với phần đất đó.

Thời gian thực hiện thu hồi để thực hiện dự án hoặc chuyển mục đích sử dụng đất được quy định trong 03 năm kể từ ngày công bố. Nếu sau 03 năm không có quyết định thu hồi hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng mà dự án vẫn chưa được điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch thì gọi là dự án treo hoặc quy hoạch treo.

Cơ sở pháp lý: khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai 2013 (sửa đổi, bổ sung Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) .

Thực trạng của quy hoạch treo

Thực trạng dự án treo

Thực trạng dự án treo

Nguyên nhân

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến quy hoạch treo như:

 • Không đảm bảo tiến độ triển khai.
 • Không đảm bảo tài chính.
 • Không đảm bảo về nguồn nhân lực.
 • Chưa dự đoán được hết các tác động đến dự án treo.
 • Chưa chủ động linh hoạt điều chỉnh dự án cho phù hợp thực tế.
 • Nhà đầu tư không có khả năng thực hiện.
 • Nền kinh tế phát triển khiến nhu cầu đầu tư tăng cao.

Hậu quả

 • Gây khó khăn cho cuộc sống của người dân.
 • Gây lãng phí thời gian và chi phí.
 • Gây thiếu thốn các cơ sở hạ tầng.
 • Cản trở sự phát triển kinh tế – xã hội.

Quyền của người sử dụng đất có đất nằm trong quy hoạch treo

Quyền của người sử dụng đất

Quyền của người sử dụng đất

Căn cứ khoản 7 Điều 49 Luật Đất đai 2013 (sửa đổi, bổ sung Luật có liên quan đến quy hoạch 2018):

 • Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Quy định về xóa quy hoạch treo như thế nào?

Theo quy định, đối với đất quy hoạch sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp đã có yêu cầu nhưng chủ thể có thẩm quyền phê duyệt vẫn chưa điều chỉnh dự án thì người sử dụng đất có các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật trong trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện.

Cơ sở pháp lý:, khoản 7, khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai 2013 (sửa đổi, bổ sung Luật có liên quan đến quy hoạch 2018).

Thủ tục kiến nghị xoá quy hoạch treo

Mẫu đơn xin xoá quy hoạch treo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…., ngày…tháng… năm…

ĐƠN XIN XÓA QUY HOẠCH TREO

 

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)…

– Ông/Bà…

– Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)…

Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

Căn cứ…;

Căn cứ tình hình thực tế tại địa bàn xã/phường/thị trấn….

Tên tôi là:…                                                                      Sinh năm:…

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:…                                         Do CA…          Cấp ngày…./…/…

Địa chỉ thường trú:…

Nơi ở hiện tại:…

Số điện thoại liên hệ:…

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

Tôi là chủ sử dụng mảnh đất số… theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số… do Sở tài nguyên và môi trường… cấp ngày…./…./…

Ngày…/…/…, tôi có làm đơn thông báo việc khởi công xây dựng mới nhà ở. Tuy nhiên, ngày…/…/…, tôi nhận được thông báo của… về việc không được phép xây dựng mới nhà ở do khu vực đất này của tôi thuộc khu vực quy hoạch theo Quyết định…. Nhưng trước thời điểm đó tôi không hề nhận được thông tin nào về việc quy hoạch này.

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và xác nhận lại một số thông tin về việc quy hoạch trên cho tôi.

Cụ thể là những thông tin sau:…

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi, tiến hành xác nhận thông tin về quy hoạch theo Quyết định…

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 >>>  Tải về Đơn xin xóa quy hoạch treo

Thủ tục xoá quy hoạch treo

Người dân có thể nộp đơn xin xin xoá quy hoạch treo đến chủ thể trước đây đã phê duyệt quy hoạch dự án để thực hiện việc hủy bỏ quy hoạch treo hoặc có các phương án điều chỉnh với đất quy hoạch treo này.

Căn cứ quy định tại Điều 42 Luật Đất đai 2013 (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) quy định về trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

 • Chính phủ tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì giúp Chính phủ trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh, tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
 • Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh, lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; cơ quan quản lý đất đai cấp huyện có trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
 • Bộ Quốc phòng tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; Bộ Công an tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.
 • Việc tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh, phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Một số Vấn đề liên quan quy hoạch treo

Có được xây nhà trên đất quy hoạch treo?

1. Cơ sở để thực hiện việc xây nhà:

 • Đó là đất quy hoạch treo: hết thời hạn quy hoạch 03 năm và không có quyết định hủy bỏ quy hoạch treo hoặc có các phương án điều chỉnh với đất quy hoạch treo này.
 • Quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện. Với điều kiện này, người sử dụng đất mới có thể thực hiện các quyền sử dụng đất.

2. Cơ sở để cấp giấy phép xây dựng nhà ở:

Tại đô thị:

 • Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;
 • Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;
 • Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật này;
 • Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật này.
 • Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng.

Tại khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng: Phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Tại nông thôn: phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn.

Cơ sở pháp lý: Điều 93 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi, bổ sung bởi khoản 32 Điều 1 Luật xây dựng sửa đổi năm 2020).

Quy hoạch treo bao nhiêu năm thì bãi bỏ?

Pháp luật không quy định thời hạn bao lâu thì quy hoạch (dự án) treo bị huỷ bỏ mà chỉ có thời hạn đối với việc thu hồi hoặc chuyển mục đích sử dụng đất: 03 năm – sau thời hạn này cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

CSPL: khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai 2013 (sửa đổi, bổ sung Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) .

>>> Xem thêm: Đất quy hoạch có bán được không, điều kiện để được bán đất

Luật sư tư vấn thủ tục xóa quy hoạch treo

 • Tư vấn quy định pháp luật liên quan đến quy hoạch treo.
 • Tư vấn thủ tục xin xóa quy hoạch treo.
 • Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục khi nhà nước thu hồi đất.
 • Tư vấn bồi thường thiệt hại liên quan đến thu hồi đất.
 • Tư vấn đền bù giải phóng mặt bằng.

Bởi vì thời gian của một dự án quy hoạch khá lâu và tiềm ẩn nhiều rủi ro dẫn đến dự án treo hay quy hoạch treo nên người dân hoàn toàn có thể làm đơn xin xóa dự án treo đến chủ thể có quyền theo luật định. Nếu Quý Khách hàng chưa rõ hoặc muốn tham khảo luật sư Tư vấn Luật Đất đai tư vấn giải đáp vui lòng liên hệ qua Hotline 1900633716 để được luật sư hỗ trợ tư vấn trực tuyến miễn phí.

Scores: 4.8 (12 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,870 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716