Thủ tục xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án mới 2024

Thủ tục xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án là thủ tục thực hiện tại cơ quan đăng ký đầu tư để ghi nhận các nội dung thay đổi của dự án, thay đổi nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Khi tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án cần chú ý những gì để tránh mất thời gian và không tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư sẽ có những hậu quả nào. Bài viết dưới đây sẽ thông tin nội dung trên đến Quý bạn!

Thủ tục xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án

Thủ tục xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án

Dự án đầu tư là gì?

Theo khoản 4 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 thì dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.

Trong đó, theo khoản 5, 6 và 7 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 quy định về các loại dự án đầu tư như sau:

 • Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường.
 • Dự án đầu tư mới là dự án đầu tư thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đầu tư đang hoạt động.
 • Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là dự án đầu tư thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.

>>> Tham khảo thêm về: Dự án đầu tư là gì?

Các trường hợp phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Căn cứ tại khoản 3, 4 Điều 41 Luật Đầu tư 2020 quy định các trường hợp phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư như sau:

Đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;
 • Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;
 • Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;
 • Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

Tuy nhiên cần lưu ý, đối với dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không được điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư quá 24 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu, trừ một trong các trường hợp sau đây:

 • Để khắc phục hậu quả trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai;
 • Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư do nhà đầu tư chậm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ quan nhà nước chậm thực hiện thủ tục hành chính;
 • Điều chỉnh dự án đầu tư do cơ quan nhà nước thay đổi quy hoạch;
 • Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;
 • Tăng tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư.

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Quy trình Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án

Thẩm quyền giải quyết

Căn cứ tại Điều 39 Luật Đầu tư 2020 quy định về Thẩm quyền giải quyết như sau:

Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Đầu tư 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 39 Luật Đầu tư 2020.

Cơ quan đăng ký đầu tư nơi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư, đặt hoặc dự kiến đặt văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư thực hiện tại 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;
 • Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế;
 • Dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế nơi chưa thành lập Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc không thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đầu tư 2020.

Hồ sơ

Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án gồm các tài liệu sau:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện tại
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư khi điều chỉnh về một trong các vấn đề như: Địa điểm thực hiện dự án, diện tích sử dụng đất, mục tiêu, quy mô dự án đầu tư,…
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC
 • Tài liệu khác có liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Hồ sơ xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:

 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư
 • Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho các cơ quan chuyên môn liên quan lấy ý kiến
 • Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh cho cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.
 • Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận đầu tư ra quyết định chấp thuận điều chỉnh.
 • Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận cấp giấy mới

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

 1. Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho cơ quan có thẩm quyền
 2. Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

CSPL: Điều 35, 36, 44,45, 46,47 Nghị định 31/2021/NĐ-CP

Thời hạn giải quyết

Theo hướng dẫn tại Điều 35, 36, 44,45, 46, 47 Nghị định 31/2021/NĐ-CP về trình tự, thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ: 63 ngày
 • Thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 55 ngày.
 • Thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: 52 ngày
 • Điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư: 3 ngày

Không tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư bị xử phạt không

Căn cứ tại Điều 17 Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt đối với hành vi vi phạm về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

 • Không thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Không thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư đối với các trường hợp phải điều chỉnh theo quy định pháp luật.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

 • Buộc thực hiện thủ tục đăng ký thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;
 • Buộc thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
 • Buộc thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

Luật sư hỗ trợ thủ tục xin điều chỉnh Giấy chứng nhận

 • Hỗ trợ thủ tục xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án
 • Tư vấn, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ cần chuẩn bị
 • Luất sư tư vấn thủ tục bổ sung mục tiêu của dự án đầu tư xây dựng
 • Soạn thảo các văn bản cần thiết để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án
 • Tư vấn thủ tục đăng ký đầu tư
 • Tham gia tranh tụng khi xảy ra tranh chấp đầu tư
 • Tư vấn về thẩm quyền giải quyết điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dự án

Điều chỉnh giấy chúng nhận đầu tư cần được thực hiện theo quy định về pháp luật đầu tư. Như vậy, khi chủ đầu tư có thể bị xử phạt khi không xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư. Nếu còn thắc mắc về vấn đề thủ tục xin điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cần sử dụng dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư vui lòng liên hệ qua hotline 1900.633.716 để được luật sư tư vấn doanh nghiệp hỗ trợ nhanh chóng!

Một số bài viết về đầu tư có thể bạn đọc quan tâm:

Scores: 5 (38 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716