Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài là một thủ tục bắt buộc để đảm bảo người lao động được cho phép tiếp tục làm việc hợp pháp tại Việt Nam và được pháp luật Việt Nam bảo vệ những quyền và lợi ích liên quan đến công việc. Trong bài viết dưới đây, Luật L24H xin cung cấp đến Quý bạn đọc một số thông tin về về điều kiện gia hạn, cũng như trình tự thực hiện thủ tục để được gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động được gia hạn bao nhiêu lần?

 • Giấy phép lao động chỉ được gia hạn 1 lần duy nhất.
 • Nếu người lao động sau khi đã gia hạn hết một lần muốn tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp tại cùng vị trí thì phải thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động mới.

Cơ sở pháp luật: Điều 19, Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

>>> Tham khảo thêm về: Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Điều kiện gia hạn giấy phép lao động

 • Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày
 • Người lao động nước ngoài phải có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Người lao động nước ngoài phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận theo công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.
 • Có giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo đúng nội dung trong giấy phép lao động đã được cấp.

Cơ sở pháp lý: Điều 16 của Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

>>> Tham khảo thêm về: Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thời hạn gia hạn giấy phép lao động

 • Giấy phép lao động được gia hạn có thời hạn tối đa 2 năm.
 • Các văn bản ký kết giữa người sử dụng lao động và người lao động được gia hạn giấy phép lao động cũng cần có thời gian không quá 02 năm theo thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn:
 • Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến ký kết.
 • Thời hạn bên nước ngoài cử lao động nước ngoài sang Việt Nam làm việc.
 • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài.
 • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài.
 • Thời hạn trong văn bản nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.
 • Thời hạn nêu trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại.
 • Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.
 • Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài (nếu cần theo quy định của pháp luật).

Cơ sở pháp lý: Điều 19, Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Mẫu giấy đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Mẫu số 11/PLI

TÊN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

_______

Số: ……………..

V/v cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

……, ngày ….. tháng ….. năm …….

Kính gửi: ……………(1)………………

 1. Tên doanh nghiệp/tổ chức: …………………………..
 2. Loại hình doanh nghiệp/tổ chức (doanh nghiệp nhà nước/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/doanh nghiệp ngoài nhà nước/tổ chức) ………………………………………….
 3. Tổng số người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức: ……………..người

Trong đó số người lao động nước ngoài đang làm việc là: ………………người

 1. Địa chỉ: ……………………………………
 2. Điện thoại: …………………………. 6. Email (nếu có) …………………………….
 3. Giấy phép kinh doanh (hoạt động) số: …………………………………………..

Cơ quan cấp: ………………….. Có giá trị đến ngày: ……………………………….

Lĩnh vực kinh doanh (hoạt động): ……………………………………………..

 1. Người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email): ………………………………….

Căn cứ văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài số ………….. (ngày … tháng … năm…) của ………………, (tên doanh nghiệp/tổ chức) đề nghị cấp/cấp lại/gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, cụ thể như sau:

 1. Họ và tên (chữ in hoa): ………………………………..
 2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………….11. Giới tính (Nam/Nữ) …………….
 3. Quốc tịch: ………………………………
 4. Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế số: ………………………….

Cơ quan cấp: …………………… Có giá trị đến ngày: ……………………………….

 1. Trình độ chuyên môn (tay nghề) (nếu có): ………………………………….
 2. Làm việc tại doanh nghiệp/tổ chức: …………………………………………..
 3. Địa điểm làm việc: ………………………………………………………………….
 4. Vị trí công việc: ………………………………………………………………………
 5. Chức danh công việc: ……………………………………………………………..
 6. Hình thức làm việc: ……………………………………………………………….
 7. Mức lương: …………………………. VNĐ.
 8. Thời hạn làm việc từ (ngày… tháng … năm…) đến (ngày … tháng …năm…): ………………………………………………….
 9. Nơi đăng ký nhận giấy phép lao động: …………………………………….
 10. Lý do đề nghị (chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp lại giấy phép lao động): …………………………………………………….
 11. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO (2)

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

 1. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (3)
 2. Nơi làm việc

– Nơi làm việc lần 1: …………………………………………………………………………….

+ Địa điểm làm việc: …………………………………………………………………………….

+ Vị trí công việc: …………………………………………………………………………….

+ Chức danh công việc: …………………………………………………………………………….

+ Thời hạn làm việc từ (ngày… tháng… năm…) đến (ngày… tháng… năm….)….

– Nơi làm việc lần 2: …………………………………………………………………………….

+ Địa điểm làm việc: …………………………………………………………………………….

+ Vị trí công việc: …………………………………………………………………………….

+ Chức danh công việc: …………………………………………………………………………….

+ Thời hạn làm việc từ (ngày … tháng … năm…) đến (ngày … tháng …năm…) ……………………………………….

– Nơi làm việc cuối cùng hoặc hiện tại: ……………………………………………………………

+ Địa điểm làm việc: …………………………………………………………………………….

+ Vị trí công việc: …………………………………………………………………………….

+ Chức danh công việc: …………………………………………………………………………….

+ Thời hạn làm việc từ (ngày … tháng … năm… ) đến (ngày … tháng … năm…) …………………………………….

(Doanh nghiệp/tổ chức) xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật. Nếu sai, (Doanh nghiệp/tổ chức) xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: ……….;

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm)/Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố………

(2), (3) Không áp dụng đối với trường hợp cấp lại/gia hạn giấy phép lao động.

Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động đính kèm

 • Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động theo Mẫu số 11/PLI.
 • 02 ảnh màu 4cmx6cm nền trắng, chụp không quá 06 tháng.
 • Bảo sao y công chứng Giấy phép lao động còn thời hạn đã cấp.
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.
 • Bản sao y công chứng hộ chiếu còn hạn, bao gồm cả trang hộ chiếu và trang visa.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe khám trong vòng 12 tháng.
 • Nếu cấp tại Việt Nam thì mang bản gốc/bản sao y công chứng.
 • Nếu khám tại nước ngoài thì phải là bản hợp pháp hóa lãnh sự, được dịch thuật công chứng sang tiếng Việt.
 • Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo đúng nội dung trong giấy phép lao động đã được cấp. Giấy tờ do nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật công chứng sang tiếng Việt.

Cơ sở pháp lý: Điều 17 của Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Trình tự gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Trình tự gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Trình tự thực hiện

 • Trước ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Nếu hồ sơ đầy đủ công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiến hành tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, hướng dẫn cụ thể để bổ sung một lần và trả cho tổ chức, cá nhân.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gia hạn giấy phép lao động. Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 • Đối với người lao động nước ngoài làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, sau khi người lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.
 • Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Cơ sở pháp lý: Điều 18 của Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Cách thức thực hiện

 • Nộp hồ sơ: Lựa chọn nộp hồ sơ tới Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó bằng một trong các cách thức sau.
 • Nộp hồ sơ trực tiếp.
 • Gửi hồ sơ qua đường bưu điện.
 • Gửi hồ sơ qua mạng qua địa chỉ http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn/
 • Nhận kết quả: bằng một trong các cách thức sau.
 • Nhận kết quả trực tiếp;
 • Đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Cơ sở pháp lý: Điều 18, Điều 30 của Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Tư vấn gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Tư vấn gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Dịch vụ tư vấn, gia hạn giấy phép lao động

 • Tư vấn hồ sơ đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động lao động nước ngoài với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố.
 • Tư vấn hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định.
 • Tư vấn thủ tục khám sức khỏe tại Việt Nam để xin gia hạn giấy phép lao động.
 • Hoàn thiện hồ sơ gia hạn giấy phép lao động tại Việt Nam cho khách hàng.
 • Đại diện doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký nhu cầu tuyển dụng lao động cho người nước ngoài với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/ thành phố.
 • Đại diện doanh nghiệp và người lao động thực hiện thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là toàn bộ nội dung cơ bản về thủ tục trình tự thủ tục để gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài của Luật L24H. Nếu quý khách còn bất kỳ vướng mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn về thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài của chúng tôi xin hãy vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn luật lao động Luật L24H qua hotline 1900.633.716 để được hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất. Xin chân thành cảm ơn.

Scores: 4.8 (10 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,857 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716