Tài sản thừa kế của người bị tâm thần do ai quản lý

Tài sản thừa kế của người bị tâm thần do ai quản lý là câu hỏi mà người thân của những người bị tâm thần đang quan tâm. Người bị bệnh tâm thần thì có được hưởng di sản thừa kế hay bị mất quyền sở hữu đối với di sản thừa kế hay không và ai là người sẽ thay người bệnh tâm thần quản lý tài sản đó. Bài viết sau đây của tôi sẽ giải đáp thắc mắc trên.

Ai quản lý tài sản thừa kế của người tâm thần

Ai quản lý tài sản thừa kế của người tâm thần

Thế nào được xác định là người bị tâm thần

Người mắc bệnh tâm thần bị coi là mất năng lực hành vi dân sự khi có đủ điều kiện được quy định tại Điều 22 Bộ luật dân sự 2015 sau đây:

 • Là một người mắc bệnh tâm thần khiến không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình. Lúc này, người bị tâm thần cần phải được làm giám định pháp y tâm thần, nhận được kết luận và đây sẽ là căn cứ để Tòa án ra quyết định tuyên bố người bị bệnh tâm thần là người mất năng lực hành vi dân sự.
 • Tòa án đã ra quyết định tuyên bố người này mất năng lực hành vi dân sự theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan hoặc của cơ quan, tổ chức hữu quan.

khi không còn căn cứ để Tòa án tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự thì chính người đó hoặc người có quyền, lợi ích liên quan hoặc cơ quan, tổ chức hữu quan hoàn toàn có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự

Người bị tâm thần có quyền hưởng thừa kế không?

Thừa kế theo di chúc

Theo quy định tại Điều 613 Bộ luật Dân sự 2015 thì người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc không là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Quy định này cho thấy người bị tâm thần vẫn được hưởng thừa kế.

Hơn nữa, người bị bệnh tâm thần không thuộc vào các trường hợp không được hưởng thừa kế quy định tại Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015. Cho nên, người bị bệnh tâm thần vẫn được hưởng di sản thừa kế theo theo đúng quy định pháp luật.

Theo nội dung phân tích trên thì người bị tâm thần vẫn có thể căn cứ vào nội dung di chúc vào quyền thừa kế của họ để hưởng phần di sản mà người chết để lại theo đúng những điều khoản theo nội dung di chúc.

Lưu ý: Người tâm thần là người đã thành niên có thể được xem là người thành niên mà không có khả năng lao động. Khi đó, người tâm thần vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật trong trường hợp người này không được người lập di chúc (là cha, mẹ người bệnh tâm thần) cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó. Trường hợp này không áp dụng đối với trường hợp từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 Bộ luật dân sự 2015 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại Khoản 1 Điều 621 Bộ luật dân sự 2015.

Thừa kế theo pháp luật

Tại Điều 649 Bộ Luật Dân sự 2015 thì thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định

Điều 651 Bộ Luật Dân sự 2015 thì những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

 • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Ngoài ra tại quy định này cũng có quy định về việc những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy, các quy định về thừa kế theo pháp luật không cấm người bị tâm thần hưởng thừa kế. Do đó, người bị tâm thần vẫn có quyền hưởng thừa kế theo pháp luật trong trường hợp không có di chúc.

>>> Tham khảo thêm: Thừa kế theo pháp luật là gì?

Ai là người quản lý tài sản thừa kế của người bệnh tâm thần

Người quản lý tài sản thừa kế của người tâm thần

Người quản lý tài sản thừa kế của người tâm thần

Người mất năng lực hành vi dân sự là người được giám hộ theo quy định tại khoản 1 Điều 47 Bộ luật Dân sự 2015.

Căn cứ Khoản 1 Điều 59 Bộ luật dân sự 2015, tài sản thừa kế của người mất năng lực hành vi dân sự sẽ do người giám hộ quản lý, cụ thể:

 • Người giám hộ của người mất năng lực hành vi dân sự có trách nhiệm quản lý tài sản của người được giám hộ như tài sản của chính mình; được thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người được giám hộ vì lợi ích của người được giám hộ.
 • Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt cọc và giao dịch dân sự khác đối với tài sản có giá trị lớn của người được giám hộ phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ.
 • Người giám hộ không được đem tài sản của người được giám hộ tặng cho người khác. Các giao dịch dân sự giữa người giám hộ với người được giám hộ có liên quan đến tài sản của người được giám hộ đều vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch được thực hiện vì lợi ích của người được giám hộ và có sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ.

Quy định giám hộ cho người bệnh tâm thần

Điều kiện người giám hộ

Người giám hộ của người tâm thần (xét trong trường hợp đã được Tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự) là người có các điều kiện nêu tại Điều 49 Bộ luật dân sự 2015:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
 • Có tư cách đạo đức tốt, không bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền với con chưa thành niên.
 • Không phải người bị kết án nhưng chưa được xóa án tích về một trong các tội liên quan đến cố ý xâm phạm sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người giám hộ đương nhiên của người mất năng lực hành vi dân sự được xác định theo Điều 53 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

 • Chồng hoặc vợ là người giám hộ
 • Người con cả là người giám hộ
 • Cha, mẹ là người giám hộ đương nhiên của người thành niên bị tâm thần

Trách nhiệm người giám hộ

Theo Điều 57 Bộ luật Dân sự 2015 quy định nghĩa vụ của người giám hộ của người mất năng lực hành vi dân sự như sau:

 • Chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh của người bị bệnh tâm thần;
 • Đại diện cho người bị bệnh tâm thần trong các giao dịch dân sự;
 • Quản lý tài sản của người bị bệnh tâm thần;
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị bệnh tâm thần;
 • Nghĩa vụ theo quyết định của Tòa án trong số các nghĩa vụ nêu trên.

>>> Xem thêm: Có được từ chối giám hộ nếu là người giám hộ đương nhiên

Tư vấn quyền thừa kế người bệnh tâm thần

Luật sư tư vấn quyền thừa kế

Luật sư tư vấn quyền thừa kế

 • Tư vấn thủ tục đại diện cho người khởi kiện tại Tòa án do bị tâm thần
 • Tư vấn thủ tục đăng ký giám hộ cho người bị tâm thần
 • Xác định tính hợp pháp của tài sản, di sản thừa kế
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan

Như vậy, người bị bệnh tâm thần vẫn được hưởng di sản thừa kế theo những quy định trên. Nhưng tài sản của người bị bệnh tâm thần phải do người giám hộ quản lý. Nếu Quý khách hàng cần giải quyết các vấn đề pháp lý, giải quyết tranh chấp tài sản thừa kế, hay cần luật sư thừa kế tư vấn đại diện khi tranh tụng tài tòa án, hãy liên hệ HOTLINE: 1900633716 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Scores: 4.6 (45 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,755 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716