Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thỏa thuận 3 bên chuyên nghiệp

Soạn thảo hợp đồng thỏa thuận ba bên đang trở nên phổ biến hiện nay trong nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên để đảm bảo tính pháp lý và bảo vệ quyền lợi của các bên hợp tác, việc soạn thảo hợp đồng đòi hỏi sự hiểu biết về luật pháp và kỹ năng soạn thảo hợp đồng. Bài viết dưới đây cung cấp những thông tin liên quan đến hợp đồng thỏa thuận 3 bên đồng thời mời quý khách hàng tham khảo dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thỏa thuận 3 bên của chúng tôi.

Tư vấn soạn thảo hợp đồng thỏa thuận ba bên

Tư vấn soạn thảo hợp đồng thỏa thuận ba bên

Hợp đồng thỏa thuận 3 bên là gì? Các loại hợp đồng 3 bên thường gặp

Hợp đồng thỏa thuận ba bên thực chất vấn là một loại hợp đồng dân sự. Loại hợp đồng này được xây dựng từ sự thỏa thuận giữa ba bên tham gia về việc xác lập quan hệ trong hợp đồng, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan. Hợp đồng ba bên có thể được áp dụng cho nhiều lĩnh vực khác nhau như mua bán, xây dựng, dịch vụ,…

Có thể kể đến những loại hợp đồng ba bên phổ biến hiện nay:

 • Hợp đồng mua bán ba bên: Một bên bán hàng cho hai bên mua, hoặc hai bên bán hàng cho một bên mua.
 • Hợp đồng hợp tác ba bên: là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm (khoản 1 Điều 504 Bộ luật Dân sự 2015)
 • Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba: Là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba sẽ được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó (Khoản 5, Điều 402, Bộ luật Dân sự 2015).
 • Hợp đồng thế chấp tài sản với sự tham gia của 3 bên

Điều kiện để hợp đồng thỏa thuận 3 bên có hiệu lực

Hợp đồng thỏa thuận 3 bên là một loại hợp đồng được ký kết giữa 3 bên với mục đích xác định quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan đến một giao dịch cụ thể. Bản chất của hợp đồng 3 bên là hợp đồng dân sự, nên vẫn phải đáp ứng các quy định của pháp luật về nội dung, hình thức của một văn bản hợp đồng. Để hợp đồng 3 bên có hiệu lực pháp lý, cần đảm bảo các điều kiện sau:

Về chủ thể giao kết hợp đồng:

 • Hợp đồng phải được ký kết bởi cả 3 bên tham gia giao dịch.
 • Các bên tham gia ký kết phải có đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Về sự tự nguyện trong giao kết hợp đồng

 • Hợp đồng phải được ký kết trên cơ sở tự nguyện, tự do ý chí, không có sự cưỡng ép, lừa dối hay ép buộc từ bất kỳ bên nào.
 • Các bên tự nguyện thỏa thuận các vấn đề nhằm làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của mình.

Về nội dung hợp đồng:

 • Mục đích và nội dung của hợp đồng không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
 • Hợp đồng phải thể hiện rõ ràng quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia.

Về hình thức hợp đồng:

 • Hợp đồng có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể;
 • Hợp đồng thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản;
 • Với một số loại hợp đồng dân sự có điều kiện là buộc lập thành văn bản có công chứng, chứng thực thì các bên khi giao kết hợp đồng phải tuân thủ quy định đó.

Theo quy định của pháp luật, một số loại hợp đồng 3 bên nhất định phải được công chứng để có hiệu lực pháp lý. Ví dụ: hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hợp đồng thế chấp,…

Hợp đồng 3 bên là một văn bản pháp lý quan trọng ghi nhận sự thỏa thuận về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao dịch. Vì vậy, hợp đồng cần đáp ứng các điều kiện có hiệu lực như trên để bảo vệ quyền lợi của các bên một cách tốt nhất.

Cơ sở pháp lý: Điều 117, 118, 119,  Bộ luật Dân sự 2015.

>>> Xem thêm: Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng dân sự

Hiệu lực hợp đồng thỏa thuận ba bên

Hiệu lực hợp đồng thỏa thuận ba bên

Nội dung và hình thức của hợp đồng 3 bên

Nội dung

Căn cứ Điều 398 Bộ Luật dân sự năm 2015, hợp đồng thỏa thuận ba bên có thể có nội dung chính sau:

 • Đối tượng của hợp đồng;
 • Số lượng, chất lượng;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp

Hợp đồng ba bên được xác lập và thực hiện ngay sau khi ba bên liên quan đạt được sự thỏa thuận, trường hợp nội dung mà ba bên đã giao kết với nhau hợp pháp thì hợp đồng sẽ có hiệu lực bắt buộc thực hiện với các bên đã giao kết.

Hình thức

Căn cứ Điều 119 Bộ luật Dân sự 2015, Hợp đồng có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính pháp lý chặt chẽ, hợp đồng ba bên nên được giao kết bằng văn bản và có chữ ký của cả 3 bên. Với một số loại hợp đồng dân sự có điều kiện là buộc lập thành văn bản có công chứng, chứng thực thì các bên khi giao kết hợp đồng phải tuân thủ quy định đó.

Như vậy, hợp đồng thỏa thuận ba bên sẽ tuân theo các quy định về nội dung và hình thức như trên.

Vai trò của luật sư trong tư vấn, soạn thảo hợp đồng ba bên

Luật sư đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn và soạn thảo hợp đồng ba bên. Luật sư với kiến thức chuyên môn về luật pháp và kinh nghiệm thực tiễn sẽ giúp các bên tham gia giao dịch:

Tư vấn pháp lý:

 • Luật sư sẽ tư vấn cho các bên về các quy định pháp luật liên quan đến hợp đồng ba bên, đảm bảo hợp đồng tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
 • Luật sư sẽ phân tích các rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong hợp đồng và đưa ra giải pháp phù hợp để giảm thiểu rủi ro cho các bên, nội dung các điều khoản cần phải có trong hợp đồng này.
 • Luật sư sẽ tư vấn cho các bên về lựa chọn loại hợp đồng phù hợp với nhu cầu và mục đích giao dịch.

Soạn thảo hợp đồng:

 • Luật sư sẽ soạn thảo hợp đồng ba bên dựa trên thỏa thuận của các bên, đảm bảo nội dung hợp đồng rõ ràng, chính xác và đầy đủ.
 • Luật sư sẽ sử dụng ngôn ngữ pháp lý phù hợp để đảm bảo tính ràng buộc pháp lý của hợp đồng.
 • Luật sư sẽ giúp các bên thương lượng các điều khoản hợp đồng và đạt được thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện và hợp pháp.

Đại diện cho một trong các bên làm việc đàm phán thực hiện ký kết hợp đồng:

 • Luật sư có thể đại diện cho các bên tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.
 • Luật sư sẽ bảo vệ quyền lợi của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Luật sư sẽ đại diện cho các bên giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng (nếu có).

Qua các nội dung cơ bản trên có thể thấy được lợi ích khi sử dụng dịch vụ luật sư như sau:

 • Đảm bảo hợp đồng ba bên có hiệu lực pháp lý.
 • Giảm thiểu rủi ro tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 • Bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia giao dịch.
 • Tiết kiệm thời gian và công sức cho các bên.

Luật sư là người hỗ trợ đắc lực cho các bên tham gia giao dịch trong việc tư vấn, soạn thảo hợp đồng ba bên. Sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng sẽ giúp đảm bảo tính hợp pháp, hiệu quả và an toàn cho giao dịch, bảo vệ lợi ích của các bên tham gia một cách tốt nhất.

Dịch vụ Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng thỏa thuận 3 bên

Luật sư của Luật L24H cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng thỏa thuận 3 bên với nội dung sau:

 • Thu thập thông tin về các bên tham gia giao dịch, nội dung giao dịch, các điều khoản thỏa thuận giữa các bên,…
 • Tư vấn về các quy định pháp luật liên quan đến loại hợp đồng đã lựa chọn, đảm bảo hợp đồng tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
 • Phân tích các rủi ro pháp lý tiềm ẩn trong hợp đồng và đưa ra giải pháp phù hợp để giảm thiểu rủi ro cho các bên.
 • Soạn thảo hợp đồng dựa trên thông tin thu thập được và các thỏa thuận của các bên, đảm bảo nội dung hợp đồng rõ ràng, chính xác và đầy đủ.
 • Hỗ trợ các bên đàm phán các điều khoản hợp đồng và đạt được thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện và hợp pháp.
 • Rà soát và chỉnh sửa hợp đồng.
 • Tư vấn về các phương thức thực hiện hợp đồng.
 • Hỗ trợ các công việc liên quan đến giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng (nếu có).

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng thỏa thuận 3 bên

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng thỏa thuận 3 bên

So với hợp đồng hai bên thông thường, việc soạn thảo hợp đồng ba bên khá phức tạp do sự tham gia của ba bên ký kết. Hợp đồng cần đảm bảo các điều kiện có hiệu lực để tránh phát sinh tranh chấp. Bài viết trên đã thông tin đến quý khách hàng một số quy định về hợp đồng thỏa thuận ba bên cũng như dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng ba bên của Luật L24H. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu cần được tư vấn soạn thảo hợp đồng vui lòng liên hệ qua hotline 1900.633.716 để được luật sư tư vấn hợp đồng hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Tham khảo thêm về: Dịch vụ rà soát, soạn thảo hợp đồng thường xuyên cho doanh nghiệp

Scores: 4.9 (12 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 197 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716