Người đang bị đi tù có được hưởng thừa kế không?

Người đang bị đi tù có được hưởng thừa kế không là trường hợp người được hưởng hưởng di sản từ cha mẹ để lại đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam và thắc mắc về pháp luật dân sự liên quan đến tài sản thừa kế. Để lý giải câu hỏi trên, Tôi xin gửi đến bài viết về phân chia di sản, trường hợp không được quyền hưởng di sản và trả lời câu hỏi có được hưởng thừa kế khi đang ở tù.

Người đang bị đi tù có được hưởng thừa kế không

Người đang bị đi tù có được hưởng thừa kế không

Các trường hợp chia thừa kế

Thừa kế theo di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Để di sản được chia theo di chúc, yêu cầu bản di chúc trên phải phù hợp với các điều kiện tại Điều 630 Bộ luật Dân sự 2015. Đồng thời, chủ thể có quyền nhận di sản thừa kế không rơi vào các trường hợp không được hưởng di sản.

Theo quy định tại Điều 659 Bộ luật Dân sự 2015 việc phân chia di sản theo di chúc được thực hiện như sau:

 • Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
 • Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu huỷ do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.
 • Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.
 • Di sản thừa kế được phân chia theo ý chí của người để lại di chúc, trừ trường hợp quy định tại Điều 644 Bộ luật Dân sự năm 2015 về trường hợp những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc.

Cơ sở pháp lý: Điều 624, Điều 630, Điều 659 Bộ luật Dân sự 2015.

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

Căn cứ khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015, những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

 • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.
 • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại.
 • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Căn cứ Điều 650 Bộ luật Dân sự 2015, những trường hợp áp dụng chia thừa kế theo pháp luật bao gồm:

 • Không có di chúc.
 • Có di chúc nhưng di chúc không hợp pháp.
 • Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.
 • Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản.
 • Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà từ chối nhận di sản.
 • Phần di sản không được định đoạt trong di chúc.

Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.

Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.

Cơ sở pháp lý: Điều 649, Điều 650, Điều 651, Điều 660 Bộ luật Dân sự 2015.

>>>Xem thêm: Tranh chấp tài sản thừa kế có di chúc

Những trường hợp không được hưởng di sản của người đã mất

Theo Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015, những người thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ không có quyền hưởng di sản:

 • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;
 • Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;
 • Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;
 • Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Như vậy, nếu người nào rơi vào một trong các trường hợp nào dưới đây thì họ sẽ không được quyền hưởng di sản.

Lưu ý,  Những người rơi vào các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015 vẫn được quyền hưởng di sản nếu người để lại di sản đã biết về vấn đề này, nhưng vẫn cho người đó hưởng di sản theo di chúc.

>>>Xem thêm: Chia di sản thừa kế khi người thừa kế chưa đủ 18 tuổi

Trường hợp không được hưởng di sản

Trường hợp không được hưởng di sản

Người đang bị đi tù được phân chia tài sản thừa kế hay không?

Theo nguyên tắc của Hiến pháp Việt Nam, công dân được làm những gì mà pháp luật không cấm. Theo khoản 1 Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015, việc người đang đi tù hoàn toàn không nằm trong các trường hợp không được hưởng quyền di sản.

Qua đó, căn cứ vào các quy định trên, người ở tù bị kết án về một hành vi khác thì vẫn có quyền được hưởng di sản.

Như vậy, người đang chấp hành phạt tù hoặc đã chấp hành án xong vẫn có thể được hưởng di sản thừa kế, nếu người để lại di sản đã biết người được hưởng đã vi phạm pháp luật nhưng vẫn chấp nhận. Pháp luật quy định như thế nhằm tôn trọng ý chí cuối cùng của người để lại di sản, qua đó giúp người được hưởng di sản vẫn có quyền thừa kế như những công dân khác

Luật sư dân sự tư vấn thừa kế.

 • Tư vấn thủ tục lập di chúc tại nhà
 • Tư vấn thừa kế tài sản, chia di sản thừa kế
 • Tư vấn thủ tục yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế;
 • Hỗ trợ các thủ tục theo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật khi khởi kiện giải quyết tranh chấp thừa kế
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện khiếu nại, khởi kiện để đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

Luật sư dân sự tư vấn thừa kế

Luật sư dân sự tư vấn thừa kế

Như vậy, để trả lời được câu hỏi trên, trước hết ta phải có được các kiến thức pháp lý về thừa kế di sản. Qua đó, từng bước trả lời câu hỏi người đi tù có được hưởng thừa kế hay không? Nếu Quý bạn đọc còn thắc mắc về vấn đề trên hoặc cần Luật sư thừa kế tư vấn, xin hãy liên hệ với Luật L24H qua Hotline 1900633716 để được LUẬT SƯ DÂN SỰ tư vấn, hỗ trợ trực tuyến miễn phí.

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,858 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716