Mẫu Giấy xác nhận độc thân – Thủ tục làm chứng nhận độc thân Online

Mẫu giấy xác nhận độc thân là văn bản hành chính nhằm xác định tình trạng hôn của một người. Việc xác nhận tình trạng hôn nhân còn độc thân có ảnh hưởng lớn đến các giao dịch về quyền sở hữu của các chủ thể trong quan hệ pháp luật dân sự cũng như những quyền liên quan trong quan hệ hôn nhân. Vì vậy, hãy cùng Luật L24H tìm hiểu những vấn đề liên quan đến mẫu giấy xác nhận độc thân, thủ tục làm chứng nhận độc thân online thông qua bài viết sau.

Mẫu Giấy xác nhận độc thân

Mẫu Giấy xác nhận độc thân

Giấy xác nhận độc thân là gì?

Giấy xác nhận độc thân (hay giấy xác nhận tình trạng hôn nhân) là văn bản hành chính nhằm xác định tình trạng độc thân của một cá nhân để làm thủ tục đăng ký kết hôn hoặc bổ sung hồ sơ một số thủ tục khác khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu như mua bán tài sản, đất đai, chuyển nhượng quyền sử dụng đất,…

Các trường hợp cần xin giấy xác nhận độc thân?

Yêu cầu cấp Giấy xác nhận độc thân để sử dụng vào mục đích kết hôn. Trường hợp này, người yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình.

Yêu cầu cấp Giấy xác nhận độc thân để sử dụng vào mục đích khác, không phải để đăng ký kết hôn như:

 • Sử dụng trong hoạt mua bán, chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp muốn chứng minh đó là tài sản riêng.
 • Thủ tục nhận nuôi con nuôi .
 • Làm hồ sơ vay vốn ngân hàng trong một vài trường hợp theo quy định của ngân hàng.
 • Làm hồ sơ xin việc tại một số đơn vị, doanh nghiệp.

Trường hợp yêu cầu cấp Giấy xác nhận độc thân để sử dụng vào mục đích khác thì trong Giấy xác nhận phải ghi rõ mục đích sử dụng, không có giá trị sử dụng để đăng ký kết hôn. Giấy xác nhận độc thân không có giá trị khi sử dụng vào mục đích khác với mục đích ghi trong Giấy xác nhận.

(Căn cứ pháp lý: Điều 12 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Điều Điều 21, Điều 22, Điều 23 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch).

Cách thức xin giấy xác nhận độc thân

Nộp hồ sơ trực tiếp

Người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nộp Tờ khai theo mẫu quy định đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận độc thân.

Căn cứ Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP thì thẩm quyền cấp Giấy xác nhận độc thân được quy định như sau:

 • Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
 • Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu. Nếu người yêu cầu có đủ điều kiện, việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là phù hợp quy định pháp luật thì công chức tư pháp – hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký cấp 01 bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có yêu cầu.

(Căn cứ pháp lý: khoản 3 Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch).

Nộp hồ sơ online

Đối với người yêu cầu đăng ký kết hôn, nhận cha, mẹ, con, đăng ký lại kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch; người yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch khác có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch, gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi hồ sơ theo hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Như vậy, người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có thể gửi hồ sơ đến cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn  để đăng ký hộ tịch trực tuyến.

(Căn cứ pháp lý: khoản 1 Điều 3 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch).

Cách thức xin giấy xác nhận độc thân

Cách thức xin giấy xác nhận độc thân

Thủ tục làm giấy xác nhận độc thân online

Hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được lập thành 01 bộ, gồm Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu quy định.

Lưu ý:

 • Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ hoặc chồng đã chết thì phải xuất trình hoặc nộp giấy tờ hợp lệ để chứng minh;
 • Trường hợp Công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở nước ngoài, sau đó về nước thường trú hoặc làm thủ tục đăng ký kết hôn mới tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thì nộp bản sao trích lục hộ tịch tương ứng.
 • Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết thời hạn sử dụng thì phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đó.

(Căn cứ pháp lý: khoản 1 Điều 3, Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch).

Quy trình thực hiện

 1. Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia https://dichvucong.gov.vn
 2. Bước 2: Đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản) sau đó đăng nhập vào hệ thống
 3. Bước 3: Tại trang chủ tìm kiếm “Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân” (Mã thủ tục hành chính: 1.004873)
 4. Bước 4: Xác định đúng Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền cung cấp dịch vụ công trực tuyến
 5. Bước 5: Người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến cung cấp thông tin theo biểu mẫu hộ tịch điện tử tương tác cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (cung cấp trên Cổng dịch vụ công), đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định
 6. Bước 6: Nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác
 7. Bước 7: Hoàn tất việc nộp hồ sơ

Thủ tục làm chứng nhận độc thân online

Thủ tục làm chứng nhận độc thân online

Giấy xác nhận độc thân có hiệu lực bao lâu

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có hiệu lực đến thời điểm thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 06 tháng kể từ ngày cấp, tùy theo thời điểm nào đến trước.

(Căn cứ pháp lý: khoản 2 Điều 12 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch).

Tư vấn pháp luật về xác nhận độc thân

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về việc xin cấp Giấy xác nhận độc thân;
 • Tư vấn soạn thảo Tờ khai xin cấp Giấy xác nhận độc thân;
 • Tư vấn cụ thể cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong trường hợp của khách hàng;
 • Tư vấn thủ tục xin giấy xác nhận độc thân sử dụng vào mục đích kết hôn hoặc mục đích khác.

Hy vọng những bài viết trên của Luật L24H có thể cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết liên quan đến mẫu Giấy xác nhận độc thân – thủ tục làm chứng nhận độc thân online. Nếu cần sự tư vấn hoặc hỗ trợ, Quý khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900633716 hoặc email info@luat24h.com.vn. Luật sư tư vấn hôn nhân gia đình của Luật L24H sẵn sàng hỗ trợ Quý khách 24/24. Rất vui vì được hỗ trợ Quý khách. Xin cảm ơn.

Scores: 4.8 (31 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,870 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716