Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ mới nhất 2023, thủ tục khởi kiện đòi nợ

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợđơn khởi kiện do nguyên đơn khởi kiện (người cho vay) gửi lên cơ quan có thẩm quyền nhằm giải quyết tranh chấp về vấn đề bị đơn (người vay) không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho mình. Để tìm hiểu rõ về trình tự, thủ tục khởi kiện đòi nợ mời quý vị bạn đọc tham khảo bài viết Luật L24H bên dưới.

Mẫu 2: đơn khởi kiện đòi nợ

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

Điều kiện khởi kiện đòi nợ

 • Chủ thể khởi kiện phải có quyền khởi kiện và có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự
 • Vụ án được khởi kiện phải thuộc thẩm quyền của Tòa án giải quyết
 • Vụ án tranh chấp vẫn còn trong thời hiệu khởi kiện
 • Việc nộp hồ sơ khởi kiện đòi nợ phải đúng cơ quan có thẩm quyền
 • Hồ sơ khởi kiện phải đúng và đầy đủ
 • Căn cứ pháp lý: Điều 429 Bộ luật Dân sự 2015; Điều 35, 39, 69, 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Trình tự thủ tục khởi kiện đòi nợ

Hồ sơ khởi kiện

 • Đơn khởi kiện đòi nợ theo mẫu.
 • Giấy tờ vay nợ và các tài liệu khác.
 • Giấy xác nhận của cơ quan nhà nước về địa chỉ cư trú, làm việc của bị đơn
 • Chứng minh nhân dân và Hộ khẩu của người khởi kiện
 • Giấy tờ chứng minh vụ việc vẫn còn thời hiệu khởi kiện (nếu có).
 • Căn cứ pháp lý: Điều 94, 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Trình tự thủ tục khởi kiện

 • Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện
 • Nộp hồ sơ khởi kiện lên Tòa án có thẩm quyền
 • Tòa án tiếp nhận và xử lý đơn khởi kiện
 • Trường hợp đơn khởi kiện hợp lệ, Tòa án thông báo thụ lý và tiến hành giải quyết
 • Đương sự nộp án phí, lệ phí khởi kiện
 • Căn cứ pháp lý: Điều 189, 190, 191 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015; Danh mục án phí, lệ phí Tòa án Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14.

Thời hạn giải quyết vụ án đòi nợ

 • Thời hạn chuẩn bị xét xử là từ 04-06 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án.
 • Thời hạn mở phiên tòa: Trong thời hạn tối đa 02 tháng, kể từ ngày có Quyết định đưa vụ án ra xét xử.
 • Thời hạn hoãn phiên tòa: không quá 01 tháng, kể từ ngày ra quyết định hoãn phiên tòa.
 • Căn cứ pháp lý: Điều 203, 233 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Các nội dung cần có trong đơn khởi kiện đòi nợ

 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 • Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp các bên thỏa thuận địa chỉ để Tòa án liên hệ thì ghi rõ địa chỉ đó;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền và lợi ích được bảo vệ là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có);
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện là cá nhân hoặc trụ sở của người bị kiện là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có). Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người bị kiện thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người bị kiện;
 • Tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cá nhân hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là cơ quan, tổ chức; số điện thoại, fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có).
 • Trường hợp không rõ nơi cư trú, làm việc hoặc trụ sở của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thì ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, làm việc hoặc nơi có trụ sở cuối cùng của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm; những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
 • Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.
 • Căn cứ pháp lý: Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ mới nhất

>>> Click tải ngay: Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

                    Kính gửi: Tòa án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện: (3)……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (4) ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)……………………………………………………………………………………

Địa chỉ (6) ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (8)……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (10) ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Nội dung khởi kiện: (11)  ……………………………………………………………………………………

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(12)……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

Người làm chứng (nếu có) (13)……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: (14) ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (15)……………………………………………………………………………………

 1. ……………………………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………………………………

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (16) ……………………………………………………………………………………

 Người khởi kiện (17)

Hướng dẫn sử dụng mẫu:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (14) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nội dung khởi kiện: Ghi rõ ràng, cụ thể về sự kiện vay nợ.

(12) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(15) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

(16) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(17) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Dịch vụ luật sư tư vấn khởi kiện đòi nợ

 • Soạn thảo đơn khởi kiện (Căn cứ trên tài liệu, chứng cứ và thông tin hợp pháp đã phân tích cơ sở pháp lý);
 • Nộp hồ sơ đơn khởi kiện;
 • Tư vấn, hướng dẫn cho người khởi kiện về án phí, lệ phí tòa án;
 • Tham gia vụ kiện khi có giấy triệu tập của tòa (tại các phiên hòa giải, thương lượng, giao nộp chứng cứ);
 • Cử luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại tòa, tiến hành tranh tụng bảo vệ quyền lợi cho đương sự;
 • Tư vấn, hướng dẫn làm đơn yêu cầu thi hành án;
 • Tư vấn về các thủ tục khác liên quan đến vấn đề khởi kiện thu hồi nợ cho khách hàng….

>>> Tham khảo thêm về dịch vụ: Thuê luật sư khởi kiện đòi nợ

Tư vấn thủ tục khởi kiện đòi nợ

Tư vấn thủ tục khởi kiện đòi nợ

Trên đây là thông tin về điều kiện, trình tự thủ tục liên quan đến khởi kiện đòi nợ tại Luật L24H cung cấp thông tin đến quý khách hàng. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc, xin vui lòng liên hoặc cần luật sư dân sự tư vấn khởi kiện đòi nợ, thu hồi nợ vui lòng gọi vào Hotline 1900.633.716 để được tư vấn cụ thể, chi tiết hơn.

>>> Tham khảo thêm các bài tin tức liên quan đến vai mượn tiền và hướng xử lý.

Scores: 4.81 (35 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,808 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716