Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự tại Long An

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự tại Long An là người có kinh nghiệm trong tư vấn luật dân sự, tranh tụng đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Các tranh chấp dân sự có nhiều loại hình trong các lĩnh vực khác nhau và theo từng vụ việc mà có phương pháp giải quyết. Hãy cùng chúng tôi khám phá cách đội ngũ luật sư chuyên môn cao sẽ tư vấn và giải quyết các tranh chấp dân sự, mời bạn đọc bài viết dưới đây.

Dịch vụ giải quyết tranh chấp dân sự tại Long An

Dịch vụ giải quyết tranh chấp dân sự tại Long An

Các loại tranh chấp dân sự thường gặp

Tranh chấp dân sự được hiểu là những mâu thuẫn, xung đột xảy ra giữa các chủ thể trong các quan hệ về nhân thân hoặc tài sản được pháp luật dân sự quy định.

Các loại tranh chấp dân sự thường gặp:

 • Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản và các quyền khác đối với tài sản.
 • Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.
 • Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.
 • Tranh chấp về thừa kế tài sản.
 • Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
 • Tranh chấp về quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
 • Các tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.

Các phương thức giải quyết tranh chấp dân sự.

Theo quy định của pháp luật hiện hành tại nước ta, các bên có sự lựa chọn linh hoạt trong việc xử lý tranh chấp dân sự. Cụ thể, họ có thể chọn giải quyết bằng các cách sau: thương lượng và hòa giải, đưa vụ việc ra tòa án, hoặc sử dụng trọng tài thương mại.

 • Giải quyết tranh chấp dân sự bằng thương lượng.

Thương lượng là phương thức giải quyết đầu tiên trong quá trình giải quyết tranh chấp, thể hiện ở việc các bên trong tranh chấp chủ động gặp gỡ nhau, bàn bạc, thỏa thuận về quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi bên.

Phương thức thương lượng thường được ưu tiên lựa chọn khi xảy ra tranh chấp. Điều này bởi vì thương lượng không bị gò bó bởi quy định pháp luật về quy trình, thời gian, hoặc thành phần tham gia. Các bên có thể thương lượng trực tiếp hoặc qua người đại diện, trao đổi thông tin bằng văn bản, đảm bảo sự tự giải quyết và không làm lớn tranh chấp hay tác động đến uy tín của họ, đồng thời không có sự cưỡng chế thi hành đối với kết quả thương lượng.

 • Giải quyết tranh chấp dân sự bằng hòa giải.

Hòa giải hay hòa giải trước tố tụng là một phương pháp giải quyết tranh chấp độc lập với quá trình tố tụng tại tòa án. Hòa giải xuất phát từ thiện chí giải quyết tranh chấp, các chủ thể đã tự mình thực hiện thương lượng, thỏa thuận với sự giúp đỡ của một bên thứ ba là hòa giải viên.

Hòa giải được điều chỉnh bởi Luật Hòa giải cơ sở năm 2023 và Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27/02/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hòa giải ở cơ sở.

 • Giải quyết tranh chấp dân sự bằng tòa án.

Giải quyết tranh chấp dân sự tại Tòa án là phương thức có sự tham gia giải quyết của cơ quan quyền lực Nhà nước. Quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp phải tuân thủ quy định chặt chẽ của Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015 và các luật khác liên quan.

Các trường hợp tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền của tòa án căn cứ tại Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự 2015:

 1. Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân.
 2. Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.
 3. Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.
 4. Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.
 5. Tranh chấp về thừa kế tài sản.
 6. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.
 7. Tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
 8. Tranh chấp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước theo quy định Luật Tài nguyên nước 2012.
 9. Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai; tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng rừng.
 10. Tranh chấp liên quan đến hoạt động nghiệp vụ báo chí theo quy định của pháp luật về báo chí.
 11. Tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu.
 12. Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
 13. Tranh chấp về kết quả bán đấu giá tài sản, thanh toán phí tổn đăng ký mua tài sản bán đấu giá.
 14. Các tranh chấp khác về dân sự, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.
 • Giải quyết tranh chấp dân sự bằng trọng tài thương mại.

Trọng tài thương mại là phương pháp giải quyết tranh chấp dân sự do các bên thỏa thuận và tuân thủ quy định pháp luật. Nhưng không phải tất cả tranh chấp dân sự đều thuộc thẩm quyền giải quyết của trọng tài, mà chỉ áp dụng với các tranh chấp theo điều 2 Luật Trọng tài thương mại năm 2010.

Các trường hợp tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền của trọng tài thương mại căn cứ tại Điều 2 Luật trọng tài thương mại năm 2010:

 1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.
 2. Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.
 3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng Trọng tài.

>>Xem thêm: Giải quyết tranh tranh chấp dân sự: các phương thức và trình tự thực hiện

Phương thức giải quyết tranh chấp dân sự

Phương thức giải quyết tranh chấp dân sự

Thời hiệu trong giải quyết tranh chấp dân sự

 • Thời hiệu khởi kiện để yêu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 3 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm. Cơ sở pháp lý: Điều 429 Bộ luật Dân sự năm 2015.
 • Thời hiệu khởi kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại là 3 năm, cơ sở pháp lý: Điều 588 Bộ luật dân sự năm 2015.
 • Thời hiệu khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản. Thời hiệu yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm. Cơ sở pháp lý: Điều 623 Bộ luật dân sự năm 2015.

Tuy nhiên không phải tranh chấp dân sự nào cũng có thời hiệu, sau đây là các trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện, căn cứ điều 155 Bộ luật dân sự năm 2015:

 • Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản;
 • Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác;
 • Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai;
 • Trường hợp khác do luật quy định.

>>Xem thêm: Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng dân sự.

Công việc luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự thực hiện

Tư vấn

Sau khi tiếp xúc và trao đổi với khách hàng để thu thập thông tin và tư liệu liên quan đến tranh chấp, Luật sư đại diện sẽ tiến hành quá trình nghiên cứu và phân tích để tìm cơ sở pháp lý phù hợp cho vụ việc, và sau cùng, sẽ cung cấp tư vấn về cách giải quyết tranh chấp. Những nội dung tư vấn bao gồm:

 • Tiếp nhận vụ việc tranh chấp từ phía khách hàng; luật sư gặp gỡ, trao đổi với các bên liên quan để nắm rõ vụ việc; từ đó phân tích tình huống mà khách hàng gặp phải, xác định các quy phạm pháp luật điều chỉnh.
 • Tiến hành giải đáp các thắc mắc, đưa ra lời khuyên và ưu nhược điểm của từng phương pháp để khách hàng xem xét lựa chọn.
 • Sau khi nhận được quyết định về lựa chọn phương pháp phù hợp của khách hàng, luật sư sẽ sàng lọc thông tin và hướng dẫn tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan. Trường hợp đã có tài liệu chứng cứ thì tùy vào từng vụ việc mà luật sư sẽ hỗ trợ tìm thêm luận chứng, chứng minh cho luận điểm của mình.
 • Ngay khi thu thập đầy đủ các chứng cứ liên quan cùng phương hướng giải quyết được xác định cụ thể, rõ ràng thì luật sư bắt đầu soạn thảo, hoàn thiện các đơn từ, văn bản gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để chuẩn bị tiến hành tố tụng.

Tham gia tố tụng

Luật sư tham gia quá trình tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người liên quan và các đương sự khác.

 • Lập và viết đơn khởi kiện, đơn phản tố, cũng như đơn kháng cáo dân sự để nộp tới Tòa án có thẩm quyền để giải quyết vụ tranh chấp.
 • Thực hiện việc soạn thảo đơn yêu cầu và đơn đề nghị liên quan, nhằm thu thập tài liệu và chứng cứ trong quá trình xử lý tranh chấp.
 • Soạn thảo bản khai, bản ý kiến, và các văn bản khác theo đúng quy định của pháp luật.
 • Luật sư tham gia quá trình tố tụng, tranh tụng tại các phiên hòa giải, phiên tòa xét xử. Và đưa ra các luận điểm nhằm thuyết phục thẩm phán hay hội đồng xét xử để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng.
 • Nếu bản án hoặc quyết định của Tòa án không khách quan hoặc vi phạm quyền và lợi ích của khách hàng, luật sư sẽ tiến hành thủ tục kháng cáo.

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự tại Long An

Khi khách hàng tin tưởng lựa chọn sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn tranh chấp dân sự của Luật L24H, họ sẽ được hưởng các lợi ích sau đây:

 • Luật sư sẽ tư vấn các quy định pháp luật liên quan tranh chấp dân sự cho khách hàng.
 • Đưa ra lời khuyên chính xác và kịp thời cho khách hàng về các thủ tục pháp lý
 • Luật sư sẽ hướng dẫn hoặc trực tiếp tham gia tìm kiếm các chứng cứ có giá trị trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng của mình.
 • Chuẩn bị và soạn thảo các loại đơn từ trong quá trình giải quyết tranh chấp dân sự.
 • Luật sư có thể đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan pháp luật khi có sự ủy quyền từ khách hàng.
 • Luật sư tham gia vào việc tranh tụng tại phiên tòa, đưa ra các luận điểm nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng của mình.

Qua bài viết trên đã cung cấp cho mọi người về các phương pháp giải quyết tranh chấp dân sự, quy định có liên quan và công việc của luật sư tư vấn. Nếu có nhu cầu cần được tư vấn luật thêm hoặc sử dịch vụ luật sư tranh tụng của chúng tôi, Quý khách hàng có thể liên lạc qua hotline 1900.633.716. Đội ngũ Luật sư dân sự của Luật L24H luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn.

Một số bài viết liên quan dịch vụ luật sư Long An có thể bạn đọc quan tâm:

Scores: 4.6 (28 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 229 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716