Luật sư tư vấn bào chữa xin hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt

Luật sư tư vấn bào chữa xin hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt có vai trò quan trọng trong tố tụng hình sự. Trong trường hợp  người phạm tội đủ điều kiện được hưởng án treo, được giảm nhẹ hình phạt thì Luật sư với vai trò là người bào chữa sẽ đưa ra các phương án bào chữa để có thể xin hưởng án treo cho thân chủ của mình. Bài viết dưới đây sẽ nói hơn về vai trò của luật sư trong tư vấn bào chữa xin hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt.

Luật sư tư vấn xin hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt

Luật sư tư vấn xin hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt

Án treo và giảm nhẹ hình phạt là gì?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) về án treo, và Điều 1 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành ngày 15/5/2018, thì án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù.

Như vậy, dựa vào quy định trên có thể thấy, án treo không phải là một hình phạt mà là một biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được áp dụng cho người bị kết án phạt tù không quá 3 năm.

Giảm nhẹ hình phạt là việc Tòa án căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để cân nhắc, xem xét việc áp dụng hình phạt theo hướng nhẹ hơn đối với người phạm tội. Tình tiết giảm nhẹ hình phạt được quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) hoặc do Tòa án tự xem xét, cân nhắc và ghi nhận trong bản án.

Điều kiện được hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt

Điều kiện đối với án treo

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành ngày 15/4/2022 thì điều kiện để được hưởng án treo bao gồm:

 • Bị xử phạt tù không quá 03 năm;
 • Người bị xử phạt tù có nhân thân là ngoài lần phạm tội này, người phạm tội chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc.

Đối với người đã bị kết án nhưng thuộc trường hợp được coi là không có án tích, người bị kết án nhưng đã được xóa án tích, người đã bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý kỷ luật mà tính đến ngày phạm tội lần này đã quá thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật nếu xét thấy tính chất, mức độ của tội phạm mới được thực hiện thuộc trường hợp ít nghiêm trọng hoặc người phạm tội là đồng phạm có vai trò không đáng kể trong vụ án và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo;

Đối với người bị kết án mà khi định tội đã sử dụng tình tiết “đã bị xử lý kỷ luật” hoặc “đã bị xử phạt vi phạm hành chính” hoặc “đã bị kết án” và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo;

Đối với người bị kết án mà vụ án được tách ra để giải quyết trong các giai đoạn khác nhau (tách thành nhiều vụ án) và có đủ các điều kiện khác thì cũng có thể cho hưởng án treo”..

 • Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Trường hợp có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thì số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phải nhiều hơn số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự từ 02 tình tiết trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

 • Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.

Nơi cư trú rõ ràng là nơi tạm trú hoặc thường trú có địa chỉ được xác định cụ thể theo quy định của Luật Cư trú mà người được hưởng án treo về cư trú, sinh sống thường xuyên sau khi được hưởng án treo.

Nơi làm việc ổn định là nơi người phạm tội làm việc có thời hạn từ 01 năm trở lên theo hợp đồng lao động hoặc theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

 • Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
 • Khi xem xét, quyết định cho bị cáo hưởng án treo Tòa án phải xem xét thận trọng, chặt chẽ các điều kiện để bảo đảm việc cho hưởng án treo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là đối với các trường hợp về nhân thân, nơi cư trú hoặc nơi làm việc, khả năng tự cải tạo.

Như vậy, khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên theo luật đình, người bị kết án tù có thể được Tòa án xem xét cho hưởng án treo.

>>> Xem thêm: Cách xin hưởng án treo trong vụ án hình sự

Điều kiện xin giảm nhẹ hình phạt

Khi nhận thấy có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo luật định, bị cáo có thể nộp đơn xin giảm nhẹ hình phạt tù. Theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bởi điểm a khoản 6 Điều 1 Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung 2017) thì các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bao gồm:

 • Người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm;
 • Người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả;
 • Phạm tội trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng;
 • Phạm tội trong trường hợp vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết;
 • Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội;
 • Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra;
 • Phạm tội vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không phải do mình tự gây ra;
 • Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn;
 • Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng;
 • Phạm tội vì bị người khác đe dọa hoặc cưỡng bức;
 • Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra;
 • Phạm tội do lạc hậu;
 • Người phạm tội là phụ nữ có thai;
 • Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên;
 • Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;
 • Người phạm tội là người có bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;
 • Người phạm tội tự thú;
 • Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải;
 • Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án;
 • Người phạm tội đã lập công chuộc tội;
 • Người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác;
 • Người phạm tội là người có công với cách mạng hoặc là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ.

Ngoài ra, khi quyết định hình phạt, Tòa án có thể coi việc đầu thú hoặc tình tiết khác là tình tiết giảm nhẹ để giảm nhẹ hình phạt tù, và phải ghi rõ lý do giảm nhẹ trong bản án theo quy định khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015.

Như vậy, khi mong muốn được giảm nhẹ hình phạt, bị cáo gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt đến Tòa án có thẩm quyền để được Tòa án xem xét, đánh giá tình tiết và quyết định có giảm nhẹ hình phạt hay không.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

>>> Xem thêm: Đơn xin giảm nhẹ hình phạt, trách nhiệm hình sự

Các công việc mà Luật sư sẽ thực hiện để xin hưởng án treo hoặc xin giảm nhẹ hình phạt

Luật sư với vai trò là người tư vấn, hỗ trợ thực hiện nhằm giúp thân chủ được hưởng án treo hoặc giảm nhẹ hình phạt. Phạm vi công việc bao gồm:

 • Luật sư sẽ đánh giá tính chất và mức độ pháp lý của vụ án, tư vấn đồng thời xác định khả năng và điều kiện để thân chủ được hưởng án treo hoặc giảm nhẹ hình phạt;
 • Luật sư sẽ thu tập các tài liệu, chứng cứ cần thiết để chứng minh những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và tạo lập cơ sở cho việc xin hưởng án treo.
 • Luật sư sẽ thực hiện các thủ tục và nghiệp vụ cần thiết để chuẩn bị, nộp hồ sơ xin hưởng án treo, đơn xin giảm nhẹ hình phạt, và đảm bảo tuân thủ các quy định, yêu cầu pháp luật.
 • Luật sư sẽ tham gia trực tiếp trong quá trình bào chữa tại phiên tòa, đưa ra các lập luận pháp lý và bằng chứng để chứng minh rằng thân chủ nên được hưởng án treo, hay nên được giảm nhẹ hình phạt.
 • Sau khi được hưởng án treo, luật sư có thể tiếp tục hỗ trợ và tư vấn cho thân chủ về các vấn đề pháp lý liên quan để đảm bảo tuân thủ điều kiện án treo và tránh vi phạm pháp luật trong thời gian thử thách
 • Giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh khác.

Với vai trò này, luật sư đảm bảo quyền lợi và lợi ích của thân chủ và nỗ lực để đạt được kết quả tốt nhất trong việc xin hưởng án treo hay xin giảm nhẹ hình phạt.

>>> Xem thêm: Mẫu đơn kháng cáo xin hưởng án treo

Chi phí để luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Phí thuê luật sư bào chữa vụ án hình sự  sẽ tùy vào từng trường hợp cụ thể của vụ việc mà phí dịch vụ luật sư sẽ khác nhau. Chi phí thuê Luật sư sẽ được các bên thỏa thuận và thống nhất trong Hợp đồng dịch vụ pháp lý dựa vào tính chất vụ việc và khả năng của khách hàng. Tuy nhiên, về thù lao của Luật sư trong các vụ án hình sự cũng đã được quy định khá rõ trong pháp luật. Cụ thể tại Điều 18 Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định mức trần thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự như sau:

 • Mức thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự do khách hàng và văn phòng luật sư, công ty luật thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý dựa trên các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Luật sư và được tính theo giờ hoặc tính trọn gói theo vụ việc, nhưng mức cao nhất cho 01 giờ làm việc của luật sư không được vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.
 • Thời gian làm việc của luật sư do luật sư và khách hàng thỏa thuận.
 • Khuyến khích văn phòng luật sư, công ty luật miễn, giảm thù lao luật sư cho những người nghèo, đối tượng chính sách.
 • Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức cao nhất theo thỏa thuận với khách hàng cho 01 giờ làm việc của luật sư không được vượt quá 0,3 x 1.800.000 = 540.000 đồng.

Trên đây là Mức thù lao của luật sư trong vụ án hình sự theo thỏa thuận với khách hàng. Chi phí thuê Luật sư hình sự không chỉ đảm bảo theo quy định của pháp luật mà còn đảm bảo vào điều kiện hoàn cảnh của khách hàng.

Bởi vì chi phí luật sư bào chữa sẽ còn tuỳ vào diễn biến và các tình tiết vụ án mà Luật sư đưa ra mức chi phí cụ thể. Nên Quý khách hàng có nhu cầu thuê Luật sư thì nên đến gặp trực tiếp với luật sư Luật L24H để có thể trao đổi và đánh giá tính phức tạp của vụ việc mới có thể đưa ra được mức phí cụ thể phù hợp.

Dịch vụ luật sư tư vấn bào chữa xin hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt

Luật L24H cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn bào chữa để xin giảm án treo, giảm nhẹ hình phạt, bao gồm:

 • Tư vấn pháp luật về điều kiện được hưởng án treo, điều kiện xin giảm nhẹ hình phạt;
 • Tư vấn pháp luật về hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện xin hưởng án treo, xin giảm nhẹ hình phạt;
 • Hồ sơ, hướng dẫn soạn thảo văn bản, đơn từ xin được hưởng án treo, xin giảm nhẹ hình phạt;
 • Thực hiện đánh giá mặt chủ quan, khách quan của hành vi phạm tội, thu thập tài liệu, chứng cứ. Từ đó tìm cách khắc phục hậu quả, hướng dẫn cách chứng minh các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, chứng minh nhân thân tốt… các điều kiện để được hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt;
 • Trực tiếp gặp người bị tạm giữ; gặp bị can, bị cáo đang bị tạm giam để dễ dàng nắm bắt tình hình cho việc bào chữa xin hưởng án treo, giảm nhẹ hình phạt;
 • Luật sư có mặt khi cơ quan điều tra lấy lời khai người bị tạm giam, tạm giữ; xem các biên bản về hoạt động tố tụng; các quyết định tố tụng liên quan đến người mà mình bào chữa;
 • Bào chữa cho khách hàng, đưa ra những nhận định pháp lý và bằng chứng chứng minh cho các điều kiện được hưởng án treo, hay giảm nhẹ hình phạt của người phạm tội;
 • Các vấn đề pháp lý phát sinh khác.

Dựa trên các nội dung dịch vụ luật sư bào chữa cung cấp, Luật L24H luôn đảm bảo quyền và lợi ích của thân chủ một cách tối ưu nhất.

Chi phí luật sư bào chữa vụ án hình sự

Chi phí luật sư bào chữa vụ án hình sự

Người phạm tội có thể được hưởng án treo hoặc giảm nhẹ hình phạt nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật hình sự. Trên đây là bài viết về luật sư tư vấn bào chữa xin hưởng án treo, xin giảm nhẹ hình phạt. Nếu có thắc mắc hay nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư bào chữa, vui lòng liên hệ qua số Hotline 1900.633.716 để được Luật sư hình sự tư vấn bào chữa một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 197 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716