Dịch vụ luật sư bào chữa đề nghị chuyển đổi tội danh án hình sự

Luật sư bào chữa đề nghị chuyển đổi tội danh có vai trò quan trọng trong các vụ án hình sự. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phạm tội, luật sư với vai trò người tư vấn, bào chữa sẽ giúp người phạm tội mà có đủ điều kiện để được chuyển sang một tội danh nhẹ hơn. Bài viết dưới đây sẽ thông tin đến Quý bạn đọc rõ hơn về dịch vụ luật sư tư vấn, bào chữa đề nghị chuyển đổi tội danh trong vụ án hình sự.

Dịch vụ luật sư bào chữa đề nghị chuyển đổi tội danh

Dịch vụ luật sư bào chữa đề nghị chuyển đổi tội danh

Chuyển đổi tội danh trong vụ án hình sự là gì?

Chuyển đổi tội danh có thể hiểu là trường hợp một hành vi phạm tội xảy ra, tuy đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm về mặt pháp lý, nhưng trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội có những tình tiết đã làm thay đổi tính chất của tội phạm. Các tình tiết làm thay đổi tính chất tội phạm có thể là sự thay đổi về đối tượng bị tác động, về tính chất hành vi, về hậu quả hoặc về ý thức, thái độ phạm tội, sự xuất hiện những tình tiết mới đã làm cho bản chất hành vi phạm tội thỏa mãn với các yếu tố cấu thành tội phạm khác có thể là nặng hơn hoặc nhẹ hơn tội phạm ban đầu.

Như vậy, đối với tội danh đã được chuyển đổi thì khi xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội phải truy cứu trách nhiệm hình sự theo tội danh mới đã được chuyển đổi. Ngoài ra, chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội danh sau khi đã chuyển đổi, mà không đồng thời truy cứu trách nhiệm hình sự về cả hai tội danh trước và sau khi chuyển đổi.

Trường hợp nào có thể được chuyển đổi tội danh trong vụ án hình sự

Trình tự tố tụng một vụ án hình sự trãi qua 3 giai đoạn là khởi tố, truy tố và xét xử. Đối với từng giai đoạn Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định thẩm quyền và trình tự khác nhau. Theo đó, ứng với từng giai đoạn, tội danh trong vụ án hình sự được chuyển đổi trong các trường hợp sau:

1. Trong giai đoạn khởi tố: Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 156 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định như sau;

 • Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự khi có căn cứ xác định tội phạm đã khởi tố không đúng với hành vi phạm tội xảy ra; ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự khi có căn cứ xác định còn tội phạm khác chưa bị khởi tố.
 • Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải gửi quyết định kèm theo các tài liệu liên quan đến việc thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự cho Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền để kiểm sát việc khởi tố.
 • Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, Viện kiểm sát phải gửi cho Cơ quan điều tra để tiến hành điều tra.

Như vậy, từ nội dung trên thì khi có căn cứ về tội danh không đúng cơ quan có thẩm quyền ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự và phải gửi quyết định kèm theo các tài liệu liên quan đến Viện kiểm sát cùng cấp hoặc Viện kiểm sát có thẩm quyền để kiểm sát việc khởi tố. Với Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án

2. Trong giai đoạn truy tố:

 • Từ giai đoạn khởi tố sau khi xem xét kết quả điều tra, Viện kiểm sát có thể ra quyết định truy tố vụ án hoặc không truy tố. Nếu trường hợp tội danh đã khởi tố không đúng, Viện kiểm sát có thể trả lại hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 236 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015. Tiếp đó cơ quan điều tra sẽ thay đổi tội danh đúng.
 • Trong trường hợp cơ quan điều tra không đồng ý việc thay đổi tội danh thì Viện kiểm sát có thể đình chỉ vụ án đã khởi tố và ra quyết định khởi tố vụ án mới với tội danh khác theo quy định tại khoản 4 Điều 179 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

3. Trong giai đoạn xét xử: Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 298 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định như sau:

 • Tòa án xét xử những bị cáo và những hành vi theo tội danh mà Viện kiểm sát truy tố và Tòa án đã quyết định đưa vụ án ra xét xử.
 • Tòa án có thể xét xử bị cáo theo khoản khác với khoản mà Viện kiểm sát đã truy tố trong cùng một điều luật hoặc về một tội khác bằng hoặc nhẹ hơn tội mà Viện kiểm sát đã truy tố.
 • Ngoài ra, trong trường hợp xét thấy cần xét xử bị cáo về tội danh nặng hơn tội danh Viện kiểm sát đã truy tố thì Tòa án trả hồ sơ để Viện kiểm sát truy tố lại và thông báo rõ lý do cho bị cáo hoặc người đại diện của bị cáo, người bào chữa biết. Nếu Viện kiểm sát vẫn giữ tội danh đã truy tố thì Tòa án có quyền xét xử bị cáo về tội danh nặng hơn đó.

Như vậy, khi xem xét hành vi, tính chất của bị can bị cáo có thỏa mãn  các yếu tố cấu thành tội phạm hay không mà trong từng giai đoạn tố tụng hình sự, cơ quan có thẩm quyền có thể chuyển đổi tội danh hình sự theo đúng quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Với vai trò là người bào chữa Luật sư phải hiểu rõ được các cấu thành tội phạm của từng loại tội danh để từ đó kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển đổi tội danh trong trường hợp tội danh đó có mức hình phạt nhẹ hơn.

Tòa hình sự tiến hành xét xử công khai

Tòa hình sự tiến hành xét xử công khai

Thời điểm mà Luật sư được phép đề nghị chuyển đổi tội danh trong vụ án hình sự

Theo quy định của tại Điều 74 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 thì Luật sư với vai trò là người bào chữa có thể tham gia tố tụng hình sự từ khi khởi tố vụ án hoặc ngay kể từ khi thân chủ bị bắt có mặt tại trụ sở của cơ quan điều tra. Cụ thể Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định như sau:

 • Người bào chữa tham gia tố tụng từ khi khởi tố bị can.
 • Trường hợp bắt, tạm giữ người thì người bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ.
 • Trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra

Mặc dù, Luật sư có thể tham gia kể từ khi thân chủ của mình có mặt tại trụ sở của cơ quan điều tra. Tuy nhiên, việc kiến nghị cơ quan điều tra chuyển đổi loại tội danh thì phải được thực hiện sau khi có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Bởi vì, tại thời điểm đó Luật sư mới biết được cơ quan điều tra họ khởi tố thân chủ mình tội danh gì, khởi tố đúng chưa.  Như vậy,trong giai đoạn khởi tố vụ án, sau khi Luật sư tiếp cận, thu thập các tài liệu, chứng cứ, chứng minh và nhận biết được thân chủ mình thỏa mãn tội danh gì, có cơ sở để kiến nghị chuyển đổi tội danh hay không. Nếu đủ cơ sở thì với quyền kiến nghị của mình Luật sư sẽ làm đơn kiến nghị về việc thay đổi tội danh cho thân chủ của mình .

>>> Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục nhờ luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Dịch vụ luật sư tư vấn bào chữa đề nghị chuyển đổi tội danh trong vụ án hình sự

Nội dung dịch vụ

Luật L24H cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn bào chữa đề nghị chuyển đổi tội danh trong vụ án hình sự bao gồm:

 • Tư vấn quy định pháp luật về chuyển đổi tội danh;
 • Tiếp nhận thông tin vụ án, đánh giá ban đầu và tư vấn phương hướng giải quyết theo hướng chuyển sang tội danh nhẹ hơn cho thân chủ;
 • Thu thập, cung cấp các tài liệu chứng cứ, chứng minh các tình tiết giúp thân chủ được chuyển sang tội danh nhẹ hơn;
 • Hỗ trợ, trực tiếp soạn thảo các văn bản, đơn từ đề nghị chuyển đổi tội danh cho thân chủ;
 • Trực tiếp gặp người phạm tội đang bị tạm giam để dễ dàng nắm bắt tình hình cho việc bào chữa chuyển đổi tội danh;
 • Than gia tranh tụng, bào chữa, đưa ra những nhận định pháp lý và bằng chứng tại phiên tòa hình sự giúp thân chủ được chuyển đổi sang tội danh nhẹ hơn;
 • Các vấn đề pháp lý phát sinh khác.

Dựa trên các nội dung dịch vụ luật sư bào chữa cung cấp, Luật L24H luôn đảm bảo quyền và lợi ích của thân chủ một cách tối ưu nhất.

Luật sư đề nghị chuyển đổi tội danh

Luật sư đề nghị chuyển đổi tội danh

Chi phí dịch vụ

Phí thuê luật sư bào chữa đề nghị chuyển đổi tội danh trong các vụ án hình sự không sẽ không cố định, không rõ ràng vì tính chất nhạy cảm của vụ án. Tùy vào từng trường hợp cụ thể và tính chất phức tạp của mỗi vụ việc mà phí dịch vụ luật sư sẽ khác nhau.  Chi phí thuê Luật sư sẽ được các bên thỏa thuận và thống nhất trong Hợp đồng dịch vụ pháp lý dựa vào tính chất vụ việc và khả năng của khách hàng. Tuy nhiên, về thù lao của Luật sư trong các vụ án hình sự cũng đã được quy định khá rõ trong pháp luật. Cụ thể tại Điều 18 Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định mức trần thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự như sau:

 • Mức thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự do khách hàng và văn phòng luật sư, công ty luật thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý dựa trên các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Luật sư và được tính theo giờ hoặc tính trọn gói theo vụ việc, nhưng mức cao nhất cho 01 giờ làm việc của luật sư không được vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.
 • Thời gian làm việc của luật sư do luật sư và khách hàng thỏa thuận.
 • Khuyến khích văn phòng luật sư, công ty luật miễn, giảm thù lao luật sư cho những người nghèo, đối tượng chính sách.
 • Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức cao nhất theo thỏa thuận với khách hàng cho 01 giờ làm việc của luật sư không được vượt quá 0,3 x 1.800.000 = 540.000 đồng.

Trên đây là Mức thù lao của luật sư trong vụ án hình sự theo thỏa thuận với khách hàng. Chi phí thuê Luật sư hình sự không chỉ đảm bảo theo quy định của pháp luật mà còn đảm bảo vào điều kiện hoàn cảnh của khách hàng.

Bởi vì chi phí luật sư bào chữa sẽ còn tuỳ vào diễn biến và các tình tiết vụ án sự việc, luật sư đưa ra mức chi phí cụ thể nên Quý khách hàng có nhu cầu cần phải gặp trực tiếp với luật sư Luật L24H để có thể trao đổi và đánh giá tính phức tạp của vụ việc mới có thể đưa ra được mức phí cụ thể phù hợp.

>>> Xem thêm: Bảng giá chi tiết phí thuê luật sư hình sự

Tùy theo mức độ phạm tội và tình tiết của người phạm tội trong các vụ án hình sự mà người phạm tội có thể được chuyển đổi sang tội danh khác nhẹ hơn hoặc nặng hơn so với tội danh ban đầu. Trên đây là bài viết về dịch vụ luật sư tư vấn bào chữa đề nghị chuyển đổi tội danh trong vụ án hình sự. Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư bào chữa, vui lòng liên hệ qua số Hotline 1900.633.716 để được Luật sư hình sự tư vấn giải quyết một cách nhanh chóng và kịp thời

Một số bài viết liên quan có thể bạn quan tâm:

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 252 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716