Hướng dẫn thủ tục nhờ luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Thủ tục nhờ luật sư bào chữa trong vụ án hình sự được quy định cụ thể tại Bộ luật Tố tụng Hình sự. Khi tham gia tố tụng hình sự thì Luật sư bào chữa phải tiến hành thủ tục đăng ký bào chữa tại cơ quan có thẩm quyền để tham gia bảo vệ bị can, bị cáo. Bài viết dưới đây, Luật L24H sẽ cung cấp đến bạn đọc thông tin về thủ tục nhờ luật sư bào chữa trong vụ án hình sự cũng như các quy định pháp luật liên quan.

Luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Luật sư bào chữa trong vụ án hình sự khi nào?

Người bào chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng ký bào chữa.

Người bào chữa có thể là luật sư, người đại diện của người bị buộc tội, bào chữa viên nhân dân, trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp người bị buộc tội thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý.

Điều 74 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định về  thời điểm luật sư tham gia tố tụng, cụ thể như sau:

 • Từ khi khởi tố bị can;
 • Trường hợp bắt, tạm giữ người thì luật sư bào chữa tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra hoặc từ khi có quyết định tạm giữ;
 • Trường hợp cần giữ bí mật điều tra đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia thì Viện trưởng Viện kiểm sát có thẩm quyền quyết định để người bào chữa tham gia tố tụng từ khi kết thúc điều tra.

Như vậy, thời điểm sớm nhất để Luật sư có thể tham gia tố tụng là ngay từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở cơ quan điều tra

>Xem thêm: Luật sư tham gia bào chữa từ giai đoạn nào trong vụ án hình sự

Tại sao cần nhờ luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Xử lý các tình huống khẩn cấp kịp thời

Nhờ luật sư bào chữa trong vụ án hình sự giúp xử lý các tình huống khẩn cấp kịp thời cụ thể như sau:

 • Luật sư hỗ trợ thân chủ thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm minh oan hoặc giảm nhẹ hình phạt cũng như tìm ra sự thật khách quan của vụ án
 • Giúp khách hàng phân tích, đánh giá tình huống, đánh giá tài liệu, chứng cứ và đưa ra những đề xuất phương án giải quyết phù hợp.
 • Dự đoán và xử lý những tình huống phát sinh trong quá trình giải quyết vụ án, giúp khách hàng loại bỏ rủi ro pháp lý
 • Thu thập tài liệu, chứng cứ, thực hiện các quyền yêu cầu trong giai đoạn điều tra, truy tố giúp vụ án được giải quyết một cách khách quan, toàn diện, không làm oan sai, ảnh hưởng đến người vô tội
 • Thực hiện các thủ tục cần thiết để bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ, chuyển khung hình phạt
 • Hạn chế các sai phạm của điều tra viện, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố (tránh tình trạng bị bức cung, ép cung, dùng nhục hình,…)
 • Kiến nghị, khiếu nại kịp thời khi cơ quan tiến hành tố tụng có dấu hiệu sai phạm, vi phạm thủ tục tố tụng,…

Nhờ luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

 Nhờ luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Bảo vệ quyền lợi cho bị can, bị cáo

Việc nhờ luật sư bào chữa trong vụ án hình sự giúp bảo vệ quyền cho bị can, bị cáo, cụ thể như sau:

 • Thực hiện chức năng bào chữa cho bị can, bị cáo góp phần nhằm giảm hoặc loại bỏ trách nhiệm hình sự, bảo vệ tối đa quyền lợi của bị can, bị cáo;
 • Tham gia tố tụng với tư cách người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại, đương sự;
 • Luật sư đại diện cho thân chủ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo, thay mặt bị cáo biện luận trước tòa án, tham gia luận với đại diện Viện kiểm sát, với đại diện bị hại nhằm làm sáng tỏ sự thật khách quan;
 • Soạn đơn kháng cáo bản án sơ thẩm hình sự, đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị can, bị cáo khi có căn cứ cơ sở;
 • Hỗ trợ và tư vấn thủ tục thực hiện kháng cáo để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bị can, bị cáo.

Thủ tục đăng ký bào chữa

Người bào chữa do người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ lựa chọn hoặc trong một số trường hợp nhất định nếu người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ không mời được người bào chữa thì Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải chỉ định người bào chữa cho họ. Trong mọi trường hợp tham gia tố tụng, Luật sư bào chữa phải đăng ký bào chữa theo quy định tại Điều 78 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, cụ thể như sau:

Bước 1. Xuất trình các giấy tờ theo quy định của pháp luật

 • Luật sư xuất trình thẻ luật sư kèm theo bản sao có chứng thực
 • Giấy yêu cầu luật sư của người bị buộc tội hoặc của người đại diện, người thân thích của người bị buộc tội
 • Người đại diện của người bị buộc tội xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân kèm theo bản sao có chứng thực và giấy tờ có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về mối quan hệ của họ với người bị buộc tội

Bước 2. Kiểm tra giấy tờ và ghi vào sổ đăng ký bào chữa

 • Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận đủ giấy tờ quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 Điều 78 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kiểm tra giấy tờ và thấy không thuộc trường hợp từ chối việc đăng ký bào chữa quy định tại khoản 5 Điều 78 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 thì vào sổ đăng ký bào chữa

Bước 3. Gửi thông báo cho người bào chữa

 • Gửi văn bản thông báo người bào chữa cho người đăng ký bào chữa, cơ sở giam giữ và lưu giấy tờ liên quan đến việc đăng ký bào chữa vào hồ sơ vụ án;
 • Nếu xét thấy không đủ điều kiện thì từ chối việc đăng ký bào chữa và phải nêu rõ lý do bằng văn bản.
 • Văn bản thông báo người bào chữa có giá trị sử dụng trong suốt quá trình tham gia tố tụng, trừ các trường hợp: người bị buộc tội từ chối hoặc đề nghị thay đổi người bào chữa và người đại diện hoặc người thân thích của người bị buộc tội quy định tại điểm b khoản 1 Điều 76 của Bộ luật Hình sự 2015 từ chối hoặc đề nghị thay đổi người bào chữa.

Như vậy, thủ tục đăng ký bào chữa được thực hiện theo trình tự nêu trên. Trong một số trường hợp cụ thể được quy định tại khoản 5 Điều 78 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 thì Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng từ chối việc đăng ký bào chữa.

Chi phí thuê luật sư bào chữa trong vụ án hình sự

Phí thuê luật sư hình sự được tính dựa trên các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Luật sư 2013 cụ thể như sau:

 • Nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý;
 • Thời gian và công sức của luật sư sử dụng để thực hiện dịch vụ pháp lý;
 • Kinh nghiệm và uy tín của luật sư.

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 1 Điều 18 Nghị định 123/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14/10/2013 của Chính Phủ, mức thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự do khách hàng và văn phòng luật sư, công ty luật thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý dựa trên các căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật luật sư và được tính theo giờ hoặc tính trọn gói theo vụ việc, nhưng mức cao nhất cho 01 giờ làm việc của luật sư không được vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định. Thời gian làm việc của luật sư do luật sư và khách hàng thỏa thuận.

Trên thực tế, tùy thuộc tính chất, mức độ nguy hiểm của từng vụ án hình sự là đơn giản hay phức tạp mà chi phí thuê Luật sư Hình sự cũng có sự khác biệt tương ứng với từng vụ án. Tuy nhiên, chi phí dịch vụ Luật sư hình sự tại Luật L24H cam kết sẽ có một mức phí hợp lý, phù hợp tương ứng với tính chất vụ án và điều kiện hoàn cảnh của khách hàng từ đó đưa ra một mức chi phí có lợi cho khách hàng khi đến với Luật L24H.

Một số chi phí Luật sư bào chữa trong vụ án hình sự:

 • Phí dịch vụ tư vấn trực tiếp với luật sư theo nội dung vụ án theo giờ hành chính làm việc;
 • Chi phí luật sư nghiên cứu vụ án hình sự, quy định pháp luật dựa trên tài liệu, hồ sơ vụ án;
 • Phí luật sư trong hoạt động thu thập chứng cứ, tài liệu phục vụ hoạt động bào chữa;
 • Chi phí luật sư đại diện bào chữa tại Tòa án;
 • Chi phí đi lại, lưu trú, liên hệ công tác trong quá trình xử lý vụ án.

Vì vậy, để biết thêm về chi phí thuê Luật sư để giải quyết vụ việc hình sự, khách hàng có thể đến trực tiếp công ty trao đổi cụ thể với Luật sư của chúng tôi về tính chất của vụ án cũng như hành vi phạm tội để Luật sư chúng tôi đánh giá về độ phức tạp của vụ việc và đưa ra mức giá cụ thể nhất.

Chi phí thuê luật sư bào chữa

Chi phí thuê luật sư

Như vậy, trong vụ án hình sự luật sư có thể tham gia bào chữa ở nhiều giai đoạn khác nhau. Luật sư hình sự có thể tham gia tố tụng từ khi người bị bắt có mặt tại trụ sở, khi khởi tố bị can, hoặc khi kết thúc điều tra. Bài viết trên đây,  Luật L24H đã cung cấp đến bạn đọc thông tin về thủ tục nhờ luật sư bào chữa trong vụ án hình sự. Nếu quý khách vẫn còn thắc mắc cần tư vấn luật hình sự, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua 1900633716 để được hỗ trợ kịp thời.

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 227 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716