Thủ tục kiện công ty đuổi việc trái pháp luật yêu cầu bồi thường

Kiện công ty đuổi việc trái pháp luật yêu cầu bồi thường là vấn đề pháp lý quan trọng người lao động cần hiểu rõ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình khi bị công ty cho thôi việc không báo trước, trước thời hạn hợp đồng, cho thôi việc, sa thải trái pháp luật… Thủ tục khởi kiện công ty phải tuân thủ đúng quy trình tố tụng dân sự, luật lao động. Bài viết dưới đây của Luật L24H sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin cụ thể về, Hậu quả pháp lý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật, trách nhiệm bồi thường, hồ sơ, trình tự, thủ tục khởi kiện công ty khi bị đuổi việc trái luật.

Kiện đòi bồi thường khi bị công ty đuổi việc trái pháp luật

Kiện đòi bồi thường khi bị công ty đuổi việc trái pháp luật

Điều kiện đơn phương chấm dứt hợp lao động của người sử dụng lao động

Căn cứ Điều 36 Bộ luật lao động 2019 quy định người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi đáp ứng đủ 2 điều kiện sau:

Thứ nhất, Điều kiện về lý do chấm dứt

 • Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động được xác định theo tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong quy chế của người sử dụng lao động.
 • Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.
 • Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải giảm chỗ làm việc;
 • Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 31 của Bộ luật này;
 • Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp có thỏa thuận khác;
 • Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên;
 • Người lao động cung cấp không trung thực thông tin theo quy định khi giao kết hợp đồng lao động làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao độn

Thứ hai, Điều kiện về thời hạn báo trước

 • Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
 • Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;
 • Ít nhất 03 ngày làm việc đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng và đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;
 • Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Tuy nhiên, người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần phải báo trước trong 2 trường hợp sau:

 • Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau khi hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng
 • Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên

Như vậy khi đáp ứng đủ 2 điều kiện trên thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng với quy định pháp luật

Quyền lợi của người lao động khi bị đuổi việc

Trường hợp 01: Người lao động bị đuổi việc đúng luật

Căn cứ Điều 48 Bộ luật Lao động 2019, người lao động được hưởng các quyền sau:

 • Người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến quyền lợi của người sử dụng lao động: tiền lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc
 • Hoàn thành các thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động
 • Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động nếu người lao động có yêu cầu

Trường hợp 02: Người lao động bị đuổi việc trái luật

Căn cứ  Điều 41 Bộ luật Lao động 2019, người lao động bị đuổi việc trái luật có các quyền sau:

Người sử dụng lao động buộc phải nhận lại người lao động, đồng thời phải trả cho người lao động những khoản tiền:

 • Trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong những ngày người lao động không được làm việc
 • Trả thêm ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động.
 • Trường hợp vi phạm thời hạn báo trước thì phải trả một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước

Trường hợp nếu người lao động không muốn làm việc thì ngoài khoản tiền phải trả ở trên người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc

Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý thì ngoài khoản tiền người sử dụng lao động phải trả nêu trên, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm cho người lao động nhưng ít nhất bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động.

Như vậy, cho dù bị đuổi việc đúng luật hay trái luật thì người lao động cũng được hưởng các quyền nhất định.

Hướng dẫn xử lý yêu cầu công ty bồi thường cho nghỉ việc

Thông qua tổ chức Công đoàn

Bạn có thể làm đơn nhờ sự can thiệp của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp để bảo vệ quyền lợi của mình trong trường hợp này. Khi đó, tổ chức công đoàn sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để cùng với tổ chức đại diện của NSDLĐ (nếu có) để thương thảo, đối thoại, hợp tác với NSDLĐ hỗ trợ giải quyết vấn đề vì Công đoàn có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Lao động 2019.

Khởi kiện người sử dụng lao động ra Tòa án có thẩm quyền

Nếu như sự tham gia của Công đoàn không có hiệu quả thì bạn có thể làm đơn khởi kiện NSDLĐ ra Tòa án Nhân dân cấp có thẩm quyền để Tòa án bảo vệ quyền lợi cho người lao động theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

Khởi kiện yêu cầu công ty bồi thường khi chấm dứt hợp đồng trái pháp luật

Trình tự thủ tục khởi kiện đòi bồi thường khi bị công ty đuổi việc

Thành phần hồ sơ

 • Đơn khởi kiện mẫu 23-DS Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP
 • Bản sao Giấy CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu (có Sao y bản chính)
 • Hợp đồng lao động
 • Quyết định chấm dứt HĐ lao động hoặc quyết định sa thải, thông báo cho nghỉ việc
 • Quyết định, biên bản hòa giải của hòa giải viên lao động của cơ quan lao động cấp quận, huyện của Hội đồng hòa giải cấp cơ sở
 • Các tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung tranh chấp (nếu có);
 • Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ số bản chính, bản sao)

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp lao động

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp lao động

Thủ tục

Thủ tục khởi kiện giải quyết đòi bồi thường khi bị đuổi việc được tuân thủ theo quy định pháp luật về tố tụng dân sự, trình tự bao gồm:

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện

Có thể gửi bằng các phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án
 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính
 • Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có)

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý đơn kiện

Nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Đối với trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện. Nhận đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện và ra một trong các quyết định sau:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện
 • Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Bước 3: Thụ lý vụ án

Sau khi xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.

 • Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí (trừ trường hợp được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì Thẩm phán phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo).

Bước 4: Chuẩn bị xét xử

Thời hạn chuẩn bị xét xử là 4 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án

Trong trường hợp vụ án có tính chất phức tạp, hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì được gia hạn nhưng không quá 2 tháng

Bước 5: Mở phiên toà xét xử sơ thẩm

Trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

Bước 6: Ra bản án sơ thẩm

Bước 7: Kháng cáo bản án sơ thẩm (nếu có)

Cơ sở pháp lý: Điều 189, 190, 191, 195, 203, 271 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015

Tư vấn khởi kiện vụ án lao động đòi bồi thường khi bị đuổi việc

Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện đòi bồi thường khi bị công ty đuổi việc

Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện đòi bồi thường khi bị công ty đuổi việc

Khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại khi bị công ty đuổi việc là một quá trình khó khăn và căng thẳng, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất, các bạn đọc có thể tham khảo các dịch vụ tư vấn sau:

 • Tư vấn về bồi thường trường hợp công ty chấm dứt hợp đồng trái pháp luật
 • Tư vấn các lợi ích được hưởng khi chấm dứt hợp đồng lao động
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ khởi kiện vụ án lao động đòi bồi thường khi bị đuổi việc
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn khởi kiện và các đơn từ khác có liên quan;
 • Tư vấn trình tự khởi kiện, thẩm quyền giải quyết vụ án lao động đòi bồi thường khi bị đuổi việc
 • Cung cấp dịch vụ luật sư bảo vệ cho người lao động khi bị sa thải
 • Đại diện tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho khách hàng
 • Tư vấn các vấn đề khác có liên quan: tư vấn thủ tục thay đổi cơ cấu tổ chức doanh nghiệp, cắt giảm nhân sự đúng luật, tư vấn về nghỉ thai sản,…

Thủ tục khởi kiện đòi bồi thường khi bị công ty đuổi việc cần phải tuân theo đúng quy định của pháp luật. Việc nắm rõ những kiến thức pháp luật về vấn đề này sẽ bảo vệ quyền lợi người lao động một cách tốt nhất. Bài viết trên của Luật L24H đã cung cấp thông tin cho Quý bạn đọc những thông tin liên quan đến vấn đề hồ sơ, thủ tục khởi kiện công ty. Nếu Quý bạn đọc quan tâm về vấn đề này hoặc có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào vui lòng liên hệ Hotline: 1900.633.716 để được luật sư tư vấn người lao động giải đáp và hỗ trợ kịp thời trực tuyến miễn phí. Xin cảm ơn!

Scores: 5 (43 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,849 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716