Dịch vụ làm giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm trọn gói

Dịch vụ làm giấy phép VSATTP là luật sư sẽ tư vấn tổng quan các quy định về điều kiện, thủ tục làm giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Bởi lẽ, khi kinh doanh một số ngành nghề, pháp luật quy định các cá nhân, doanh nghiệp này phải đáp ứng các quy định về pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm để được hoạt động. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp và một số thông tin về dịch vụ tư vấn và hỗ trợ làm giấy phép trọn gói.

Dịch vụ làm giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Dịch vụ làm giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Khi nào cần làm Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm?

Điều 11 Nghị định 15/2018 NĐ-CP, quy định các trường hợp doanh nghiệp cần phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như sau:

 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi hoạt động, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này.
 • Điều kiện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật an toàn thực phẩm. Riêng đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phải tuân thủ các yêu cầu quy định tại Điều 28 Nghị định này.

Theo đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bắt buộc phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định này gồm các cơ sở sau:

 • Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ
 • Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định;
 • Sơ chế nhỏ lẻ;
 • Kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ;
 • Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn;
 • Sản xuất, kinh doanh dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;
 • Nhà hàng trong khách sạn;
 • Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm;
 • Kinh doanh thức ăn đường phố;
 • Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực.

Ngoài ra, để được cấp Giấy phép VSATTP, các cơ sở sản xuất kinh doanh phải đảm bảo có đủ điều kiện tại khoản 1 Điều 34 Luật an toàn thực phẩm 2010 như sau:

 • Có đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Chương IV của Luật này;
 • Có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  Như vậy, về nguyên tắc các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nếu đủ điều kiện thì theo quy định thì có thể đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

>> Tham khảo thêm: Các trường hợp phải xin cấp phép khi tiến hành hoạt động quảng cáo

Trình tự, thủ tục xin cấp phép VSATTP

Chuẩn bị hồ sơ

Điều 36 Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định các hồ sơ cần chuẩn bị để xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
 • Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

Như vậy, khi thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép VSATTP thì người thực hiện có thể chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ, tài liệu trên.

Trình tự, thủ tục

Căn cứ khoản 2 Điều 36 Luật an toàn thực phẩm 2010 thì Quy trình đề nghị cấp Giấy phép VSATTP sẽ trải qua hai bước cơ bản sau đây:

 1. Bước 1: Sau khi chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định trên, các cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép VSATTP tại một trong các cơ quan có thẩm quyền.
 2. Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; nếu đủ điều kiện thì phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; trường hợp từ chối thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

thủ tục xin cấp phép VSATTP

Thủ tục xin cấp phép VSATTP

Cơ quan tiếp nhận

Theo quy định tại Điều 35 Luật An toàn thực phẩm 2015 có quy định về Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm như sau:

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Như vậy, cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh thực phẩm có thể nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép VSATTP tại Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương hoặc căn cứ trên lĩnh vực quản lý chuyên môn đặc thù của các Cơ quan trên và ngành nghề sản xuất, kinh doanh cần đề nghị cấp Giấy phép VSATTP để nộp hồ sơ.

Dịch vụ làm Giấy phép VSATTP

Phạm vi dịch vụ

Dịch vụ làm Giấy phép VSATTP trọn gói sẽ được luật sư doanh nghiệp hỗ trợ bao gồm:

 • Tư vấn hỗ trợ khách hàng các quy định của pháp luật về quy trình, hồ sơ xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm;
 • Hỗ trợ khách hàng soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết liên quan đến thủ tục xin giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;
 • Hỗ trợ phân tích, đánh giá giúp khách hàng về những thiếu sót về an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở của mình;
 • Tư vấn về những tồn tại về trang thiết bị, cơ sở vật chất của doanh nghiệp cần khắc phục;
 • Hỗ trợ sắp xếp các lớp tập huấn cần thiết giúp doanh nghiệp, tư vấn về vấn đề khám sức khỏe;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng liên hệ với có quan có thẩm quyền để thực hiện xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tư vấn, hỗ trợ làm Giấy phép VSATTP

Tư vấn, hỗ trợ làm Giấy phép VSATTP

Chi phí thực hiện

Dịch vụ trọn gói cho sự việc này bao gồm:

 • Phí tư vấn ban đầu: Tư vấn tổng quan và toàn diện về điều kiện, trình tự, thủ tục, các vấn đề pháp lý cần giải quyết đối với việc đề nghị cấp Giấy phép ATVSTP (Phí này sẽ được khấu trừ vào Phí tranh tụng/Thủ tục trọn gói);

Trường hợp sau buổi tư vấn mà Quý khách hàng không có thời gian để thực hiện việc đề nghị cấp Giấy phép ATVSTP thì có thể sử dụng Dịch vụ trọn gói.

 • Phí thực hiện thủ tục trọn gói thì tùy theo tính chất sự việc đơn giản hay phức tạp mà sẽ có phí đặc thù riêng. Nếu các bạn đọc muốn được tư vấn và báo phí cụ thể thì có thể liên hệ đến tổng đài qua Hotline: 633.716.

Lưu ý, có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng của công ty. Các bên có thể thỏa thuận về mức phí cụ thể cho từng đợt, khả năng tài chính, tính chất và mức độ của vụ việc. Đồng thời, giá dịch vụ sẽ không bao gồm thuế, lệ phí, phí Nhà nước mà khách hàng phải nộp theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu đủ điều kiện thì cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm có thể đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép ATVSTP. Bài viết trên, Luật L24H cũng đã cung cấp về hồ sơ, thủ tục xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho quý bạn đọc. Trường hợp, quý bạn đọc còn thắc mắc thì có thể liên hệ qua HOTLINE: 1900633716 để được tư vấn luật doanh nghiệp, giải đáp sớm nhất từ chúng tôi.

Scores: 4.6 (48 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 197 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716