Luật sư tư vấn về bồi thường chi phí đào tạo khi nghỉ việc

Tư vấn về bồi thường chi phí đào tạo khi nghỉ việc hỗ trợ các vấn đề pháp lý quy định về việc người sử dụng lao động yêu cầu người lao đồng hoàn trả chi phí đào tạo đã trả thay cho người lao động khi người lao động xin nghỉ việc. Việc đòi bồi thường chi phí đào tạo là cần thiết với doanh nghiệp nhằm bù đắp thiệt hại khi nhân viên nghỉ việc. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp quy định liên quan về nội dung trên, mời quý khách tham khảo.

Vấn đề bồi thường chi phí đào tạo khi nghỉ việc

Vấn đề bồi thường chi phí đào tạo khi nghỉ việc

Quy định về chi phí đào tạo nghề

Chi phí đào tạo nghề

Trên thực tế, chi phí đào tạo nghề là tổng số tiền mà một người phải chi trả để tham gia vào một chương trình đào tạo có mục tiêu cung cấp kiến thức và kỹ năng cụ thể liên quan đến một ngành nghề hoặc lĩnh vực công việc.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 62 của Bộ luật Lao động năm 2019 quy định chi phí đào tạo bao gồm: Các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành; các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian đào tạo.

Ngoài ra, chi phí đào tạo có thể bao gồm các khoản tiền khác trong hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Các trường hợp người lao động phải bồi thường chi phí đào tạo

Trong một số trường hợp, các doanh nghiệp hoặc tổ chức có thể yêu cầu người lao động phải bồi thường chi phí đào tạo.

 • Người lao động chấm dứt hợp đồng trái pháp luật theo khoản 3 Điều 40 Bộ luật Lao động 2019 quy định nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.
 • Người lao động chấm dứt hợp đồng theo pháp luật. Theo thỏa thuận giữa các bên, vấn đề bồi thường chi phí đào tạo có thể được ghi trong hợp đồng đào tạo nghề. Theo đó, khi trong hợp đồng đã thỏa thuận về vấn đề này, người sử dụng lao động có căn cứ để yêu cầu người lao động bồi thường chi phí đào tạo.
 • Người sử dụng lao động áp dụng nguyên tắc bồi thường thiệt hại bồi thường ngoài hợp đồng theo quy định tại Điều 585 và Điều 687 Bộ luật Dân sự 2015 để đòi bồi thường trong trường hợp hai bên không có thỏa thuận trước trong hợp đồng.

Do đó, người lao động sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo khi chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật mà trong hợp đồng đào tạo nghề có quy định về việc hoàn trả chi phí lao động.

>>> Xem thêm: Khi nào người lao đồng được bồi thường chi phí đào tạo

Khi nào người lao động bồi thường chi phí đào tạo

Khi nào người lao động bồi thường chi phí đào tạo

Căn cứ bồi thường chi phí đào tạo

Theo Điều 62 Bộ luật Lao động 2019 quy định: hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Nghề đào tạo;
 • Địa điểm, thời gian và tiền lương trong thời gian đào tạo;
 • Thời hạn cam kết phải làm việc sau khi được đào tạo;
 • Chi phí đào tạo và trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;
 • Trách nhiệm của người sử dụng lao động;
 • Trách nhiệm của người lao động.

Như vậy, trong nội dung bắt buộc của hợp đồng học nghề có quy định về trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo thì người lao động phải có nghĩa vụ phải bồi thường chi phí này cho doanh nghiệp.

Tham khảo thêm: Trách nhiệm khi đơn phương chấm dứt hợp đồng đào tạo

Trình tự thủ tục khởi kiện yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo

Theo khoản 1 Điều 188 Bộ luật Lao động 2019 quy định tranh chấp về bồi thường đào tạo nghề là tranh chấp lao động cá nhân thuộc các trường hợp bắt buộc qua thủ tục hòa giải nên sẽ giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu hội đồng trọng tài lao động hoặc tòa án giải quyết.

Sau khi hòa giải không thành hoặc các bên hòa giải không thực hiện đúng như những gì đã thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì các bên sẽ lựa chọn khởi kiện ra Tòa án hoặc Hội đồng trọng tài để yêu cầu giải quyết tranh chấp bồi thường chi phí đào tạo nghề theo khoản 7 Điều 188 Bộ luật Lao động 2019.

Việc lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp được xác định như sau:

 • Trên cơ sở đồng thuận, các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp trong trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 188 của Bộ luật này. Khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp, các bên không được đồng thời yêu cầu Tòa án giải quyết, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.
 • Trường hợp hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc hết thời hạn quy định tại khoản 3 Điều này mà Ban trọng tài lao động không ra quyết định giải quyết tranh chấp thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
 • Trường hợp một trong các bên không thi hành quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tại Hội đồng trọng tài như sau:

Bước 1: Thành lập Ban trọng tài

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp, Ban trọng tài lao động phải được thành lập để giải quyết tranh chấp.

Bước 2: Ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp

 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ban trọng tài lao động được thành lập, Ban trọng tài lao động phải ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp và gửi cho các bên tranh chấp.
 • Thời hiệu yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 09 tháng kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp đơn khởi kiện tại Tòa án

Thời hiệu yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

Hồ sơ khởi kiện bao gồm đơn khởi kiện:

 • Đơn khởi kiện phải có các nội dung chủ yếu tại khoản 4 Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 (BLTTDS);
 • Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm như: hợp đồng đào tạo nghề, hóa đơn chi trả phí đào tạo nghề, hợp đồng lao động…

Người nộp đơn có thể nộp hồ sơ khởi kiện đến Tòa án bằng các phương thức sau:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án;
 • Dịch vụ bưu chính;
 • Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Bước 2: Thụ lý vụ án

 • Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.
 • Thẩm phán dự tính số tiền tạm ứng án phí, ghi vào giấy báo và giao cho người khởi kiện để họ nộp tiền tạm ứng án phí. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.
 • Thẩm phán thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.
 • Trường hợp người khởi kiện được miễn hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì Thẩm phán phải thụ lý vụ án khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo

Bước 3: Thông báo về việc thụ lý vụ án.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án.

Bước 4: Phân công Thẩm phán giải quyết vụ án

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Chánh án Tòa án quyết định phân công Thẩm phán giải quyết vụ án.
 • Thời hạn chuẩn bị xét xử là 02 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 01 tháng.

Bước 5: Xét xử sơ thẩm

(Cơ sở pháp lý: Điều 189, khoản 1 Điều 190, Điều 195, khoản 1 Điều 196, khoản 2 Điều 197, điểm b khoản 1 Điều 203 BLTTDS 2015; Điều 189, khoản 2 và khoản 3 Điều 190 Bộ luật Lao động 2019).

>>> Xem thêm: Cách xác định giá trị bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

Luật sư tư vấn yêu cầu người lao động bồi thường chi phí đào tạo khi nghỉ việc

Phí dịch vụ

Nếu quý khách hàng muốn có sự tư vấn chuyên sâu hoặc sử dụng dịch vụ soạn thảo, luật sư tư vấn từ công ty của chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa ra mức chi phí phù hợp dựa trên từng vấn đề và yêu cầu cụ thể của khách hàng. Điều này giúp đảm bảo rằng chi phí được tính toán nhằm tối đa hóa quyền lợi và lợi ích cho khách hàng.

Quyền và nghĩa vụ của hai bên được ràng buộc bởi Hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Trong trường hợp xuất hiện tình tiết mới, ảnh hưởng đến nội dung Hợp đồng dịch vụ pháp lý, các bên có thể thương lượng lại về mức phí dịch vụ thông qua phụ lục hợp đồng.

Mức thù lao và chi phí cụ thể của luật sư trong từng vụ việc sẽ được xác định dựa trên sự đồng thuận giữa luật sư và khách hàng, được ghi chép tại Hợp đồng dịch vụ pháp lý. Điều này đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình hợp tác giữa Luật sư và khách hàng.

Do vậy, không có chi phí cụ thể cho dịch vụ này. Tùy vào tính chất của vụ việc và sự thỏa thuận giữa khách hàng và công ty để có chi phí cụ thể.

Phạm vi dịch vụ

Nếu sử dụng dịch vụ tư vấn về bồi thường chi phí đào tạo khi người lao động nghỉ việc, Luật L24H sẽ tư vấn cho bạn những điều sau:

 • Tư vấn căn cứ bồi thường chi phí đào tạo.
 • Tư vấn chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện giải quyết việc bồi thường chi phí đào tạo.
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bản, đơn từ phục vụ cho quá trình khởi kiện.
 • Nhận đại diện theo ủy quyền để nhân danh, thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan.

Luật sư tư vấn về bồi thường chi phí đào tạo

Luật sư tư vấn về bồi thường chi phí đào tạo

Như vậy, chi phí đào tạo nghề là một khoản chi phí cần thiết phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ của người lao động nên khi người lao động nghỉ việc khoản phí này cần được bồi thường theo quy định pháp luật. Trường hợp Quý độc giả cần tư vấn chuyên sâu hoặc giải đáp những thắc mắc, vui lòng liên hệ Dịch vụ Luật sư lao động qua Hotline 1900633716 để được Luật sư của Luật L24H hỗ trợ kịp thời miễn phí.

Scores: 5 (31 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,875 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716