Hướng dẫn thủ tục đăng ký đấu thầu qua mạng chi tiết cụ thể nhất

Thủ tục đăng ký đấu thầu qua mạng là thủ tục thông qua Internet để thực hiện việc đấu thầu qua mạng một cách tiện lợi và dễ dàng cho bên nhà thầu và bên đầu tư. Do đó, trong năm 2023 hình thức đấu thầu qua mạng được nhiều chủ đầu tư lựa chọn . Để hiểu hơn về thủ tục đăng ký đấu thầu qua mạng gồm những gì, cùm tìm hiểu thêm qua bài viết dưới đây.

Thủ tục đăng ký đấu thầu qua mạng

Thủ tục đăng ký đấu thầu qua mạng

Quy định về đấu thầu qua mạng

Đấu thầu qua mạng là gì?

Theo khoản 13 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 thì: Đấu thầu qua mạng là đấu thầu được thực hiện thông qua việc sử dụng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Cụ thể đấu thầu qua mạng là sử dụng các máy tính có kết nối internet để mời thầu hoặc tham dự thầu trên website của Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đấu thầu qua mạng là việc sử dụng internet để tổ chức đấu thầu phù hợp và thích hợp nhất. Việc lựa chọn nhà thầu tốt, với mức giá hợp lý để thực hiện các dịch vụ, mang lại lợi nhuận cao.

Đối tượng nào được đăng ký đấu thầu qua mạng?

Việc xét tư cách hợp lệ của nhà đầu tư, nhà thầu khi đăng ký đấu thầu qua mạng được quy định tại khoản 1 khoản 2 Điều 5 Luật Đấu thầu 2013 như sau:

Đối với nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức:

 • Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;
 • Hạch toán tài chính độc lập;
 • Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
 • Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
 • Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;
 • Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;
 • Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;
 • Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.

Đối với nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;
 • Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;
 • Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;
 • Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.

Những rủi ro cần lưu ý

 • Rủi ro liên quan đến nhà cung cấp: Có khả năng chọn phải một nhà cung cấp không đáng tin cậy hoặc tài chính không ổn định. Điều này có thể dẫn đến sự chậm trễ, giao hàng kém chất lượng hoặc thậm chí vi phạm hợp đồng.
 • Hồ sơ dự thầu không đầy đủ: Một số nhà thầu có thể nộp các đề xuất không đầy đủ hoặc không tuân thủ đúng quy định, dẫn đến sự mơ hồ và khả năng gián đoạn dự án.
 • Vượt chi phí: Các dự án dài hạn có thể phải đối mặt với việc vượt chi phí do các trường hợp không lường trước được hoặc lập kế hoạch ngân sách không đầy đủ trong quá trình mua sắm.
 • Quản lý hợp đồng: Quản lý hợp đồng không đầy đủ có thể dẫn đến hiểu lầm, tranh chấp, ảnh hưởng đến sự thành công của dự án.

Quy định của pháp luật về đấu thầu qua mạng

Quy định của pháp luật về đấu thầu qua mạng

Hồ sơ đăng ký đấu thầu qua mạng

Theo điểm 1.c Điểm 1 Mục 1 Phần A Phụ lục II kèm theo Quyết định 1794/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 03/11/2022 về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hồ sơ đấu thầu qua mạng gồm:

 • Đơn đăng ký tham gia Hệ thống được hình thành trên Hệ thống trong quá trình nhà thầu, nhà đầu tư kê khai thông tin đăng ký tham gia Hệ thống. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của Tổ chức tham gia Hệ thống ủy quyền ký đơn đăng ký thì giấy ủy quyền này phải được đính kèm trên Hệ thống (bản scan đính kèm trên Hệ thống);
 • Trường hợp Tổ chức tham gia Hệ thống không có tên trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thì phải đính kèm trên Hệ thống bản chụp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (đối với hộ kinh doanh cá thể) hoặc các tài liệu tương đương khác (bản scan đính kèm trên Hệ thống).

Thủ tục, trình tự thực hiện

Theo  điểm 1.a Điểm 1 Mục 1 Phần A Phụ lục II Quyết định 1794/QĐ-BKHĐT, trình tự thực hiện đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với nhà thầu, nhà đầu tư như sau:  

Bước 1: Đăng ký thông tin nhà thầu, nhà đầu tư trên mạng

 • Nhà thầu, nhà đầu tư đăng ký các thông tin của đơn vị mình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại địa chỉ https://muasamcong.mpi.gov.vn (Hệ thống);
 • Nhà thầu, nhà đầu tư in đơn đăng ký từ Hệ thống; gửi đính kèm bản scan đơn đăng ký có chữ ký và dấu trên Hệ thống.

Bước 2: Nhận kết quả xử lý đơn đăng ký và thông tin tài khoản đăng nhập của Tổ chức tham gia Hệ thống qua thư điện tử.

 • Nhà thầu, nhà đầu tư có tên trong danh sách cơ sở dữ liệu nhà thầu, nhà đầu tư được phê duyệt trên Hệ thống, được cấp Tài khoản tham gia Hệ thống.

Lệ phí đăng ký đấu thầu qua mạng

Chi phí đăng ký tham gia, duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu được quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT ngày 30/9/2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định chi tiết việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, báo đấu thầu, gồm các loại chi phí như sau (các lệ phí bên dưới đã bao gồm thuế giá trị gia tăng):

 • Chi phí đăng ký tham gia Hệ thống: 550.000 đồng;
 • Chi phí duy trì tên và hồ sơ năng lực của nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống là 550.000 đồng cho 01 năm. Nhà thầu, nhà đầu tư nộp chi phí này kể từ năm thứ hai trở đi sau năm đăng ký tham gia Hệ thống;
 • Chi phí nộp hồ sơ dự thầu là 330.000 đồng cho 01 gói thầu ; chi phí nộp hồ sơ đề xuất là 220.000 đồng cho 01 gói thầu;
 • Chi phí nhà thầu trúng thầu được tính bằng 0,022% giá trúng thầu nhưng tối đa là 2.200.000 đồng. Đối với gói thầu chia thành nhiều phần hoặc lô riêng biệt thì chi phí nhà thầu trúng thầu được tính theo giá trị trúng thầu của mỗi phần hoặc lô riêng biệt;
 • Chi phí sử dụng Hợp đồng điện tử được tính bằng 0,022% giá hợp đồng nhưng tối đa là 2.200.000 đồng.

Tư vấn thủ tục đăng ký đấu thầu qua mạng

 • Tư vấn lập phương án đấu thầu.
 • Tư vấn kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
 • Tư vấn về quy định thủ tục mời đấu thầu qua mạng.
 • Tư vấn làm hồ sơ, tài liệu đăng ký đấu thầu.
 • Tư vấn lệ phí đăng ký đấu thầu qua mạng.
 • Tư vấn thủ tục nộp hồ sơ đấu thầu qua mạng.

Luật sư tư vấn đấu thầu qua mạng

Luật sư tư vấn đấu thầu qua mạng

Để bảo đảm quá trình đăng ký đấu thầu qua mạng và quá trình đấu thầu qua mạng được ổn định. Quý khách hàng có thể cần tư vấn đấu thầu từ đội ngũ luật sư chuyên viên pháp lý của Luật L24H chúng tôi hỗ trợ. Vui lòng liên hệ qua số tổng đài 1900633716 để đội ngũ chuyên môn hỗ trợ kịp thời tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn.

Scores: 4.9 (24 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,858 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716