Tư vấn soạn thảo hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

Soạn thảo hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện là dịch vụ pháp lý cần thiết khi các bên muốn thực hiện việc tặng cho tài sản có điều kiện. Hợp đồng tặng cho tài sản điều kiện phải đảm bảo nội dung luật định, tránh xảy ra các rủi ro pháp lý về sau. Bài viết sau đây sẽ cung cấp thông tin đến quý khách hàng về các vấn đề liên quan đến nội dung này cũng như dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện của chúng tôi.

Thủ tục soạn thảo hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

Thủ tục soạn thảo hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

Quy định về hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

Tặng cho động sản

Theo quy định Điều 458 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về tặng cho động sản như sau:

 • Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Đối với động sản mà luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.

Như vậy, hợp động tặng cho động sản có hiệu lực từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản, còn đối với động sản mà luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng này có hiệu lực từ thời điểm đăng ký.

Tặng cho bất động sản

Tại khoản 1 Điều 459 Bộ luật dân sự 2015 về việc tặng cho bất động sản quy định như sau:

 • Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.
 • Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Như vậy, việc tặng cho bất động sản phải tuân theo các quy định pháp luật về hình thức. Hợp đồng tặng cho bất động sản sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký hoặc từ thời điểm chuyển giao tài sản tùy theo bất động sản có phải đăng ký hay không.

Đồng thời, về việc thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng tặng cho tài sản, Điều 462 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

 • Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho.
 • Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.
 • Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

>>> Xem thêm: Tặng cho bất động sản cho con chưa đủ 18 tuổi có được không

Điều kiện có hiệu lực đối với hợp đồng tặng cho tài sản

Hợp đồng tặng cho tài sản là một giao dịch dân sự giữa các chủ thể với nhau, theo quy định tại Điều 117, Điều 462 Bộ luật dân sự 2015, điều kiện có hiệu lực của Hợp đồng tặng cho tài sản được quy định như sau:

Về chủ thể, chủ thể tham gia giao dịch phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập. Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

Về nội dung của hợp đồng, mục đích, nội dung, điều kiện tặng cho của hợp đồng không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Về hình thức, hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định. Cụ thể:

 • Đối với việc tặng cho động sản, theo Điều 458 Bộ luật dân sự 2015, động sản mà luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì phải tiến hành đăng ký. Hợp đồng tặng cho sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.
 • Đối với việc tặng cho bất động sản, theo Điều 459 Bộ luật dân sự 2015 quy định hợp đồng tặng cho bất động sản phải được công chứng, chứng thực hoặc việc tặng cho bất động sản phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng, căn cứ Điều 457, Điều 458 Bộ luật Dân sự 2015, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tặng cho tài sản quy định như sau:

 • Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực kể từ thời điểm bên được tặng cho nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Đối với động sản mà luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký.
 • Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Như vậy, hợp đồng tặng cho tài sản phải tuân theo các điều kiện như trên để đảm bảo hiệu lực trên thực tế, tránh bị vô hiệu hợp đồng.

Quy định về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng tặng cho

Quy định về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng tặng cho

Hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

Nội dung cần có

Căn cứ Điều 398 Bộ luật Dân sự 2015, Hợp đồng tặng cho tài sản có thể bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

 • Thông tin bên tặng cho và bên nhận nhận tặng cho (Họ và tên, Ngày sinh, CCCD/CMND, hộ khẩu thường trú
 • Đối tượng hợp đồng: ghi rõ tên và thông tin của đối tượng tặng cho (địa chỉ, diện tích, mục đích, kích thước, màu sắc, mục đích sử dụng,..)
 • Thời điểm, địa điểm và phương thức giao nhận
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm đóng các khoản phí và lệ phí (nếu có)
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng
 • Phương thức giải quyết tranh chấp
 • Các thỏa thuận khác (nếu có).

>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mới nhất

Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể về mẫu hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện. Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện sau đây.

mẫu hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

mẫu hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

>>>Tải về: Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

Luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

Nếu sử dụng dịch vụ tư vấn về soạn thảo hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện, Luật L24H sẽ tư vấn cho bạn những điều sau:

 • Tư vấn nội dung, hình thức, điều kiện có hiệu lực hợp đồng tặng cho;
 • Tư vấn các thủ tục đăng ký tài sản, thủ tục công chứng, chứng thực hợp đồng;
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo hợp đồng tặng cho tài sản;
 • Tư vấn, tham gia giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tặng cho nhà đất.
 • Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng tặng cho tài sản, các đơn từ, tài liệu có liên quan;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng tham gia thỏa thuận hợp đồng tặng cho; thực hiện các thủ tục cần thiết khi tặng cho tài sản; tham gia giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng;
 • Dự liệu các rủi ro pháp lý; tư vấn, giải quyết các vấn đề pháp sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Tư vấn về soạn thảo hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

Tư vấn về soạn thảo hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

Trên đây chúng tôi cung cấp đến quý khách các thông tin về quy định của pháp luật liên quan đến việc soạn thảo hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện cũng như dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng và thực hiện thủ tục tặng cho tài sản tại Luật L24H. Nếu quý khách có bất kỳ vướng mắc nào hoặc muốn sử dụng dịch vụ nêu trên của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ luật sư tư vấn luật dân sự qua Hotline: 1900.633.716 để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.

Scores: 5 (35 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,875 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716