Hướng dẫn soạn công văn đề nghị thanh toán công nợ, mẫu mới nhất

Soạn công văn đề nghị thanh toán công nợ là bước rất quan trọng trong trường hợp cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhưng chưa nhận được hoặc nhận chưa đủ các khoản giá trị mà mình cung cấp khi đã quá hạn thanh toán. Bài viết này sẽ cung cấp một số thông tin về công nợ, mẫu giấy đề nghị thanh toán và hướng dẫn cách soạn công văn đề nghị thanh toán công nợ chi tiết, hiệu quả.

Công văn đề nghị thanh toán công nợ

Công văn đề nghị thanh toán công nợ

Công nợ là gì?

Công nợ là khoản tiền phát sinh khi một cá nhân hoặc doanh nghiệp thực hiện các giao dịch mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, hoặc trong kỳ thanh toán với một cá nhân, doanh nghiệp khác, nhưng không trả (hoặc không trả đủ) tại thời điểm đó mà phải chuyển sang kỳ thanh toán sau. Công nợ có thể xảy ra giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, cũng có thể là công nợ giữa cá nhân với doanh nghiệp hoặc cá nhân với cá nhân.

Hay nói cách khác công nợ là toàn bộ các khoản như: các khoản phải thu khách hàng, phải trả người bán, các khoản tạm ứng và các khoản phải thu, phải trả khác.

>>> Xem thêm: Mẫu biên bản xác nhận công nợ

Phân loại công nợ

 • Công nợ phải trả: Là các giá trị các khoản thanh toán mà bên có nghĩa vụ thanh toán phải trả đã cung cấp hàng hóa, dịch vụ, … mà trước đó bên có nghĩa vụ chưa thanh toán.
 • Công nợ phải thu: Các khoản tiền mà tổ chức, cá nhân bán sản phẩm, hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ cho các tổ chức cá nhân khác mà vẫn chưa thu hồi được hết hoặc mới chỉ thu hồi được một phần giá trị mà mình đã cung cấp.

Pháp luật về quản lý công nợ

Pháp luật về quản lý công nợ

Quy định pháp luật về nghĩa vụ thanh toán nợ của khách hàng

Theo quy định Bộ luật dân sự

Điều 440 Bộ luật Dân sự 2015 về Nghĩa vụ trả tiền:

“1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền theo thời hạn, địa điểm và mức tiền được quy định trong hợp đồng.

2. Trường hợp các bên chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản thì thời hạn thanh toán tiền cũng được xác định tương ứng với thời hạn giao tài sản. Nếu các bên không có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản và thời hạn thanh toán tiền thì bên mua phải thanh toán tiền tại thời điểm nhận tài sản.

3. Trường hợp bên mua không thực hiện đúng nghĩa vụ trả tiền thì phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 của Bộ luật này.”

 • Thời hạn thanh toán tiền, khi các bên có thỏa thuận về thời hạn và địa điểm thanh toán tiền thì bên mua phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền theo đúng thỏa thuận đó. Nếu không thỏa thuận về thời hạn thanh toán tiền thì việc thanh toán tiền được thực hiện ngay sau khi bên bán giao tài sản. Theo quy định tại khoản 3 Điều 434 Bộ luật Dân sự thì khi các bên không có thỏa thuận về thời hạn thanh toán thì bên mua phải thanh toán ngay khi nhận tài sản (tức là nghĩa vụ giao tài sản được thực hiện trước, nghĩa vụ trả tiền được thực hiện sau).
 • Trường hợp bên mua chậm thanh toán tiền mua tài sản thì phải chịu trách nhiệm dân sự. Theo đó, bên mua vừa phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền mua tài sản, vừa phải thực hiện trách nhiệm trả lãi đối với số tiền chậm trả theo quy định tại Điều 357 Bộ luật Dân sự. Theo quy định tại Điều 357 thì lãi suất chậm trả do các bên thỏa thuận nhưng không vượt quá 20%/năm/ số tiền bên mua đã thanh toán. Trường hợp các bên không thỏa thuận về trả lãi thì lãi suất phải trả là 50% mức lãi suất giới hạn/ số tiền đã thanh toán.Tuy nhiên, nếu các bên có thỏa thuận thì bên mua không phải trả lãi đối với số tiền chậm trả này.

Theo quy định pháp luật về thương mại

Căn cứ theo Điều 50 Luật Thương mại 2005 quy định:

 1. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền mua hàng và nhận hàng theo thỏa thuận
 2. Bên mua phải tuân thủ các phương thức thanh toán, thực hiện việc thanh toán theo trình tự, thủ tục đã thỏa thuận và theo quy định của pháp luật.
 3. Bên mua vẫn phải thanh toán tiền mua hàng trong trường hợp hàng hoá mất mát, hư hỏng sau thời điểm rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua, trừ trường hợp mất mát, hư hỏng do lỗi của bên bán gây ra.

Theo quy định tại Điều khoản trên bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán theo thỏa thuận trong hợp đồng. Điều khoản thanh toán được các bên thỏa thuận thông thường bao gồm những nội dung cụ thể về giá cả, phương thức thanh toán, thời hạn, địa điểm thanh toán, trình tự, thủ tục thanh toán… Bên mua phải thực hiện đúng những nội dung này theo thoả thuận. Trường hợp các bên không có thoả thuận về những nội dung cụ thể liên quan đến việc thanh toán thì áp dụng quy định của pháp luật.

Địa điểm thanh toán

Theo Điều 54 Luật Thương mại 2005, trường hợp không có thoả thuận về địa điểm thanh toán cụ thể thì bên mua phải thanh toán cho bên bán tại một trong các địa điểm sau đây:

Địa điểm kinh doanh của bên bản được xác định vào thời điểm giao kết hợp đồng, nếu không có địa điểm kinh doanh thì tại nơi cư trú của bên bán;

Địa điểm giao hàng hoặc giao chứng từ nếu việc thành toán được tiến hành đồng thời với việc giao hàng hoặc giao chứng từ.

Thời hạn thanh toán

Theo Điều 55 Luật Thương mại 2005, trường hợp các bên không có thoả thuận, thời hạn thanh toán được xác định như sau:

Bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm bên bán giao hàng hoặc giao chứng từ liên quan đến hàng hoá;

Bên mua không có nghĩa vụ thanh toán cho đến khi có thể kiểm tra xong hàng hoá trong trường hợp có thoả thuận về việc bên mua có quyền kiểm tra hàng hoá trước khi giao.

Bên mua vẫn phải thanh toán tiền mua hàng trong trường hợp hàng hoá mất mát, hư hỏng sau thời điểm rủi ro được chuyển từ bên bán sang bên mua, trừ trường hợp mất mát, hư hỏng do lỗi của bên bán gây ra.

>>> Xem thêm: Xử lý bên mua không trả tiền đầy đủ vi phạm nghĩa vụ thanh toán

Xác định giá

Việc xác định giá được quy định cụ thể tại Điều 52, 53 Luật Thương mại 2005.

Trường hợp không có thoả thuận về giá hàng hoá, không có thoả thuận về phương pháp xác định giá và cũng không có bất kì chỉ dẫn nào khác về giá thì giá của hàng hoá được xác định theo giá của loại hàng hoá đó trong các điều kiện tương tự về phương thức giao hàng, thời điểm mua bán hàng hoá, thị trường địa lí, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng đến giá.

Nếu giá được xác định theo trọng lượng của hàng hoá thì trọng lượng đó là trọng lượng tịnh.

Quy định về nghĩa vụ thanh toán nợ của khách hàng

Quy định về nghĩa vụ thanh toán nợ của khách hàng

Mẫu giấy đề nghị thanh toán công nợ

Mẫu giấy yêu cầu thanh toán công nợ

Mẫu giấy yêu cầu thanh toán công nợ

>>> Click Tải: mẫu giấy đề nghị thanh toán công nợ TẠI ĐÂY

Hướng dẫn cách soạn công văn đề nghị thanh toán công nợ

Để soạn thảo công văn đề nghị thanh toán công nợ. Quý khách hàng cần tuân thủ những nội dung cơ bản sau đây:

 • Công văn được gửi cho cá nhân, tổ chức, cơ quan nào.
 • Căn cứ vào hợp đồng giao dịch giữa hai bên, hóa đơn, giấy hẹn thanh toán để yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.
 • Các căn cứ chứng minh bên giao đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình: hóa đơn, phiếu thu,…
 • Nêu chi tiết về các khoản đã trả vào ngày tháng năm nào, khoản cần trả còn lại là bao nhiêu.
 • Cung cấp các hình thức trả như: số tài khoản, địa chỉ,…

Về hình thức của công văn tuân thủ Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.

Cần tuân thủ về hình thức

Cần tuân thủ về hình thức theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

Các biện pháp xử lý khi khách hàng không thanh toán nợ

Áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng

 • Bên bán có quyền yêu cầu bên mua thực hiện đúng hợp đồng, tức là phải thanh toán đầy đủ tiền theo quy định của hợp đồng.
 • Bên bán có thể gia hạn thêm một thời gian hợp lý để bên mua khắc phục vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Thời gian phụ thuộc vào hai bên thỏa thuận.

 Áp dụng chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

Chế tài phạt vi phạm

 • Khi có hành vi vi phạm hợp đồng thì bên bị vi phạm có quyền áp dụng chế tài phạt vi phạm với bên vi phạm nếu các bên thỏa thuận về phạt vi phạm trong hợp đồng, căn cứ theo Điều 418 Bộ luật dân sự 2015
 • Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận mà không bị giới hạn bởi quy định của pháp luật, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

Chế tài bồi thường thiệt hại

 • Chế tài bồi thường thiệt hại được áp dụng ngay cả khi các bên không có thỏa thuận, tuy nhiên, việc áp dụng chế tài này chỉ được thực hiện khi hội tụ đủ các yếu tố như: Có hành vi vi phạm hợp đồng; Có thiệt hại thực tế xảy ra; Có mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm hợp đồng và thiệt hại xảy ra, theo quy định tại Điều 303 Luật Thương mại 2005
 • Về mức bồi thường: mức bồi thường phải bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

 Hủy bỏ hợp đồng

Nếu trong hợp đồng có thỏa thuận khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán là điều kiện để hủy bỏ hợp đồng thì khi khách hàng không thanh toán tiền ta có quyền hủy bỏ hợp đồng.

Có thể áp dụng chế tài hủy bỏ hợp đồng một phần đối với phần hàng mà khách hàng chưa thanh toán. Hợp đồng sẽ không có hiệu lực đối với phần hợp đồng vi phạm và các phần còn lại vẫn có hiệu lực.

Khởi kiện

 • Nếu đã áp dụng các chế tài thương mại nhưng khách hàng vẫn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán thì ta có quyền được khởi kiện ra cơ quan giải quyết tranh chấp.
 • Thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp thương mại là 2 năm kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp của một bên bị xâm hại.
 • Các phương thức giải quyết tranh chấp như sau: thương lượng, hòa giải; giải quyết tranh chấp bằng tòa án hoặc trọng tài

Luật sư hướng dẫn soạn thảo công văn đề nghị thanh toán công nợ

Bài viết nêu trên đã cung cấp một số thông tin cơ bản về công nợ, cung cấp mẫu giấy và hướng dẫn cách soạn thảo công văn đề nghị thanh toán công nợ. Hy vọng với những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích được cho Quý khách hàng. Nếu Quý khách hàng có thắc mắc cần giải đáp,hãy liên hệ trực tiếp Luật sư tư vấn của chúng tôi qua hotline 1900.633.716 để được tư vấn trực tuyến miễn phí cụ thể hơn.

>>> Tham khảo thêm: Thuê luật sư khởi kiện đòi nợ, thu hồi nợ

Scores: 5 (30 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,848 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716