Phí công chứng mua bán nhà đất bên nào chịu?

Phí công chứng mua bán nhà đất là khoản phí bắt buộc để tiến hành việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất. Và chi phí công chứng bên nào chịu là một câu hỏi được đặt ra khi các bên thực hiện việc chuyển nhượng. Cùng tìm hiểu về khoản phí này, cách thức nộp và số tiền cần nộp khi mua bán nhà qua bài viết dưới đây nhé!

Tính phí công chứng mua bán nhà đất theo quy định

Tính phí công chứng mua bán nhà đất theo quy định

Khi nào phải nộp phí công chứng?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì các giao dịch có tính chất chuyển dịch quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở thì bắt buộc phải công chứng nhằm bảo đảm tính an toàn pháp lý và quyền lợi của người dân. Theo đó, các trường hợp giao dịch bắt buộc phải công chứng gồm:

Thứ nhất, về quyền sử dụng đất

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Đất đai năm 2013, các loại hợp đồng sau đây phải công chứng hoặc chứng thực:

  • Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
  • Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Thứ hai, về nhà ở

Dựa theo quy định tại Điều 122 Luật Nhà ở năm 2014, các loại hợp đồng liên quan sau đây phải công chứng hoặc chứng thực:

  • Hợp đồng mua bán, tặng cho, đổi, góp vốn, thế chấp nhà ở.
  • Hợp đồng chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại.

Như vậy, những trường hợp trên khi cần công chứng, chứng thực thì đều phải nộp phí công chứng.

Ai là người chịu trách nhiệm cho phí công chứng mua bán nhà đất

Theo khoản 1 Điều 66 Luật Công chứng 2014 quy định người yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, lưu giữ di chúc, cấp bản sao văn bản công chứng phải nộp phí công chứng.

Bên cạnh đó, pháp luật Việt Nam không cấm các bên thỏa thuận về việc trả phần chi phí này cho tổ chức hành nghề công chứng

Vậy nên, người yêu cầu công chứng hợp đồng mua bán nhà đất sẽ là người chịu chi phí công chứng nhưng nếu hai bên thỏa thuận được bên nào sẽ chịu phần phí này thì thực hiện theo thỏa thuận.

Bên bán/bên mua hoặc cả hai đều có thể trả phí công chứng

Bên bán/bên mua hoặc cả hai đều có thể trả phí công chứng

Mức thu và cách tính phí công chứng mua bán nhà đất 2024

Theo quy định Luật Công chứng 2014 và Thông tư 257/2016/TT-BTC hiện hành thì việc công chứng hợp đồng mua bán nhà đất phải chịu các chi phí theo quy định của từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà đất.

Các khoản thu mà tổ chức hành nghề công chứng (văn phòng công chứng/ phòng công chứng) được thu bao gồm: Phí công chứng; Thù lao công chứng và các chi phí khác (nếu có).

Phí công chứng (Điều 66 Luật Công chứng 2014)

Hiện nay, theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định về căn cứ để tính phí công chứng hợp đồng mua bán nhà đất là tính trên tổng giá trị quyền sử dụng đất và giá trị tài sản gắn liền với đất, giá trị nhà ở, công trình xây dựng trên đất.

Như vậy, tùy theo giá trị chuyển nhượng mà mức phí công chứng được tính khác nhau.

Lưu ý:

Trường hợp giá đất, giá tài sản do các bên thỏa thuận mà thấp hơn mức giá do cơ quan nhà nước quy định thì mức giá thu phí công chứng được tính như sau:

Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị tài sản tính phí công chứng = Diện tích đất, số lượng tài sản ghi trong hợp đồng, giao dịch x Giá đất, giá tài sản do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Thù lao công chứng (Điều 67 Luật Công chứng 2014)

Mức thù lao công chứng sẽ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà đất sẽ quy định mức trần (mức cao nhất) thù lao công chứng mà các văn phòng công chứng/ phòng công chứng được phép thu của người yêu cầu công chứng.

Các chi phí khác

Có thể hiểu, đây là khoản thu mà người yêu cầu công chứng phải trả cho văn phòng công chứng/phòng công chứng theo thỏa thuận của hai bên trong trường hợp người yêu cầu công chứng đề nghị xác minh, giám định hoặc thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng. Mức chi phí cho khoản này là theo sự thỏa thuận giữa hai bên và tổ chức hành nghề công chứng không được thu phí cao hơn mức chi phí đã thỏa thuận.

Biểu phí quy định mức thu phí công chứng

Biểu phí quy định mức thu phí công chứng

Tư vấn thủ tục công chứng tại văn phòng công chứng

  • Tư vấn các giấy tờ cần thiết để lập hồ sơ nộp đến văn phòng công chứng;
  • Tư vấn thủ tục thực hiện công chứng;
  • Tư vấn thời hạn công chứng;
  • Tư vấn chọn lựa văn phòng công chứng uy tín tại TP. Hồ Chí Minh. TP. Cần Thơ và Hà Nội.
  • Các vấn đề liên quan khác.

Như vậy, khi mua bán nhà đất bên bán hoặc bên mua là bên chịu chi phí công chứng. Các bên có thể tự thỏa thuận với nhau về việc để người bán/ người mua trả hoặc cùng nhau chịu khoản chi phí này. Chi phí công chứng khi mua bán nhà đất đã được Luật L24H cung cấp ở nội dung trên. Nếu quý khách muốn tư vấn rõ hơn về vấn đề của mình thì có thể liên hệ với chúng tôi qua 1900633716 để luật sư tư vấn thủ tục hành chính hỗ trợ tư vấn trực tuyến miễn phí.

Scores: 5 (21 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,875 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716