Hồ sơ cấp lại giấy phép sản xuất phân bón do hết hạn

Hồ sơ cấp lại giấy phép sản xuất phân bón do hết hạn được pháp luật quy định rất chặt chẽ các điều kiện để cấp lại giấy phép này. Vấn đề xin cấp lại giấy phép sản xuất phân bón do hết hạn phải tuân thủ theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, không phải cơ sở sản xuất kinh doanh nào cũng hiểu và nắm rõ về những quy trình thủ tục hồ sơ cấp lại giấy phép này. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về những quy định trên.n

Hồ sơ cấp lại giấy phép sản xuất phân bón do hết hạn

Hồ sơ cấp lại giấy phép sản xuất phân bón do hết hạn

Giấy phép sản xuất phân bón là gì?

Giấy phép sản xuất phân bón là một trong những thủ tục giấy tờ cần phải có khi hoạt động kinh doanh liên quan đến lĩnh vực phân bón. Bởi sản xuất phân bón là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Vậy nên trên thực tế để một doanh nghiệp khi sản xuất phân bón phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón của Cục bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phân bón vi sinh, hữu cơ, vô cơ

Phân bón vi sinh, hữu cơ, vô cơ

Phải làm hồ sơ cấp lại trước bao nhiêu ngày giấy phép sản xuất hết hạn?

Căn cứ theo quy định của khoản 1 Điều 16 Nghị định 84/2019/NĐ-CP quy định về việc cấp lại Giấy phép sản xuất phân bón như sau:

Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

  • Trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón hết hạn.

Trước thời hạn 03 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón có nhu cầu tiếp tục sản xuất phân bón phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại theo quy định tại Điều 14 Nghị định này. Trường hợp hồ sơ không thay đổi thì tổ chức, cá nhân nộp Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 07 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Như vậy, theo quy định trên thì hồ sơ cấp giấy phép sản xuất phân bón tính từ ngày Giấy phép sản xuất phân bón hết hạn, tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón có nhu cầu tiếp tục sản xuất phân bón phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại trước ngày hết hạn 03 tháng.

Hồ sơ cấp lại giấy phép sản xuất phân bón do hết hạn bao gồm những gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 84/2019/NĐ-CP, điểm c khoản 2 tiểu mục I Mục A Phần II Thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định 174/QĐ-BNN-BVTV năm 2023.

Hồ sơ cấp lại Giấy phép sản xuất phân bón do hết hạn bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 130/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 84/2019/NĐ-CPngày 14 tháng 11 năm 2019 của chính phủ quy định về quản lý phân bón, nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác;
  • Bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 09 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 84/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của chính phủ quy định về quản lý phân bón;
  • Bản chụp bằng tốt nghiệp đại học trở lên của người trực tiếp điều hành sản xuất quy định tại điểm e khoản 2 Điều 41 Luật Trồng trọt 2018.
  • Trường hợp hồ sơ không thay đổi so với Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón hiện hành: Tổ chức, cá nhân nộp Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 130/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 84/2019/NĐ-CPngày 14 tháng 11 năm 2019 của chính phủ quy định về quản lý phân bón, nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

Thủ tục cấp lại giấy phép sản xuất phân bón

Tư vấn về thủ tục cấp lại giấy phép sản xuất phân bón

thủ tục cấp lại giấy phép sản xuất phân bón

thủ tục cấp lại giấy phép sản xuất phân bón

  • Tư vấn về hồ sơ cấp lại giấy phép sản xuất phân bón.
  • Tư vấn cách xác định thời hạn cấp lại của giấy phép sản xuất phân bón do hết hạn.
  • Hướng dẫn thủ tục giải quyết về hồ sơ cấp lại giấy phép sản xuất phân bón do hết hạn.
  • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết để cấp lại giấy phép sản xuất phân bón do hết hạn;

Trên đây là thủ tục về hồ sơ cấp lại giấy phép sản xuất phân bón do hết hạn đã được chúng tôi giải đáp và làm rõ thông qua bài viết trên. Trong trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn luật doanh nghiệp về cấp phép giấy phép kinh doanh, giấy phép con, cần luật sư hướng dẫn về hồ sơ cấp lại giấy phép phân bón thì xin vui lòng liên hệ với Luật sư Luật L24H qua hotline 1900.633.716 để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn./.

Scores: 4.7 (36 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,848 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716