Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động tại TP.HCM

Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động tại TP.HCM là một dịch vụ cần thiết trong việc tư vấn xử lý các tình huống pháp lý, đảm bảo tính công bằng và tuân thủ đúng quy định của luật lao động trong quan hệ lao động. Về nguyên tắc thì các bên khi phát sinh tranh chấp lao động có thể hòa giải hoặc không trước khi khởi kiện đến Tòa án. Bài viết dưới đây Luật L24H sẽ tư vấn hướng giải quyết tình huống trong tranh chấp lao động.

Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Các tranh chấp lao động phổ biến hiện nay

Các tranh chấp lao động có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau và phổ biến trong môi trường lao động hiện đại. Theo quy định thì sẽ có 02 loại tranh chấp lao động là tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể. Dưới đây là một số tranh chấp lao động phổ biến mà có thể xảy ra:

 • Tranh chấp về lương, các khoản thưởng, bảo hiểm xã hội, các chế độ phúc lợi như nghỉ phép, nghỉ thai sản, bảo hiểm y tế, làn sóng phản đối về mức lương thấp, không đầy đủ các chế độ phúc lợi cho người lao động.
 • Các vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc như an toàn lao động, y tế lao động, giờ làm việc, môi trường làm việc không an toàn hoặc không lành mạnh có thể gây ra tranh chấp giữa người lao động và nhà tuyển dụng.
 • Các vấn đề như việc phân biệt đối xử, pháp luật lao động, quyền lợi lao động, việc sa thải không công bằng, việc làm giảm giờ làm hoặc làm thêm giờ mà không được thanh toán có thể gây ra tranh chấp.
 • Người lao động có thể yêu cầu tăng lương hoặc cải thiện điều kiện làm việc dựa trên yêu cầu của họ, điều này có thể dẫn đến cuộc đàm phán hoặc tranh cãi.
 • Khi doanh nghiệp thay đổi chính sách về lương, phúc lợi, hoặc môi trường làm việc, người lao động có thể không đồng ý và phản đối, gây ra sự xung đột.

Những tranh chấp này thường được giải quyết thông qua các phương tiện hòa giải, đàm phán trực tiếp giữa người lao động và người sử dụng lao động hoặc thông qua các cơ quan chức năng như các cơ quan quản lý lao động, Tòa án hoặc thông qua các tổ chức đại diện cho người lao động.

Các phương thức giải quyết tranh chấp lao động

Theo quy định thì sẽ có 02 loại tranh chấp lao động là tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể. Trong phạm vi bài viết này sẽ thông tin các phương thức giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

Thông qua Hoà giải viên lao động

Về nguyên tắc thì các tranh chấp lao động cá nhân phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

 • Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;
 • Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, về bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;
 • Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
 • Giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 188 Bộ luật Lao động 2019

Các trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải nêu trên hoặc trường hợp hết thời hạn hòa giải quy định mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc trường hợp hòa giải không thành theo quy định tại thì các bên tranh chấp có quyền lựa chọn một trong các phương thức sau để giải quyết tranh chấp:

 • Yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết theo quy định tại Điều 189 của Bộ luật Lao động;
 • Yêu cầu Tòa án giải quyết.

Cơ sở pháp lý: khoản 7 Điều 188 Bộ luật Lao động 2019

Thông qua hội đồng trọng tài

Khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp, các bên không được đồng thời yêu cầu Tòa án giải quyết, trừ trường hợp sau thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết:

 • Sau 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp Ban trọng tài lao động không được thành lập hoặc
 • Sau 30 ngày kể từ ngày Ban trọng tài lao động được thành lập, Ban trọng tài lao động không ra quyết định giải quyết tranh chấp và gửi cho các bên.

Ngoài ra, trường hợp một trong các bên không thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

Cơ sở pháp lý: khoản 7 Điều 188, Điều 189 Bộ luật Lao động 2019.

Khởi kiện tại Toà án

Như đã đề cập, về nguyên tắc, nếu vụ tranh chấp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải hoặc trường hợp hết thời hạn hòa giải mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc trường hợp hòa giải không thành bởi Hòa giải viên lao động thì các bên tranh chấp có quyền đề nghị Hội đồng trọng tài hoặc Tòa án giải quyết tranh chấp lao động.

Ngoài ra, nếu trong trường hợp một trong các bên không thi hành quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động sau khi có thực hiện hòa giải tại Hội đồng trọng tài lao động thì các bên cũng có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết. Cụ thể:

Thứ nhất, theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Tố tụng Dân sự (BLTTDS) 2015 thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động

Thứ hai, theo quy định tại Điều 35 BLTTDS 2015 thì Tòa án Nhân dân (TAND) cấp huyện sẽ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động. Tuy nhiên, tranh chấp mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, cho Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì sẽ thuộc thẩm quyền của TAND cấp tỉnh.

Thứ ba, theo quy định tại Điều 39 BLTTDS 2015 có quy định Tòa án có thẩm quyền giải quyết sự việc là Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm tranh chấp về lao động.

Ngoài ra, để bảo vệ quyền lợi người lao động, pháp luật về tố tụng dân sự cũng có quy định rằng nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác đối với người lao động thì nguyên đơn là người lao động có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc giải quyết (điểm đ khoản 1 Điều 40 BLTTDS 2015).

Như vậy, người lao động có quyền nộp đơn khởi kiện đến Tòa án Nhân dân cấp huyện nơi mình cư trú, làm việc thay vì nơi công ty có trụ sở để thuận tiện trong quá trình tố tụng.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 188 và Khoản 1 Điều 189 Bộ luật Lao động 2019.

Khởi kiện tại Toà án có thẩm quyền

Khởi kiện tại Toà án có thẩm quyền

Vì sao nên cần luật sư trong tranh chấp lao động?

Việc sử dụng dịch vụ của luật sư trong tranh chấp lao động có nhiều lợi ích đối với cả người lao động và người sử dụng lao động. Dưới đây là một số lý do quan trọng vì sao cần có luật sư trong tranh chấp lao động:

 • Luật sư chuyên về lĩnh vực lao động có kiến thức sâu rộng về pháp luật lao động, các quy định, và quy trình pháp lý liên quan. Họ có khả năng tư vấn cho cả người lao động và người sử dụng lao động về quyền lợi, nghĩa vụ, và cách giải quyết tranh chấp theo đúng quy định pháp luật.
 • Luật sư có thể đại diện cho bạn trong các cuộc đàm phán, hòa giải, hay các phiên tòa. Họ sẽ bảo vệ quyền lợi và lợi ích của bạn, đồng thời đảm bảo rằng bạn được đối xử công bằng và theo đúng quy định của pháp luật.
 • Luật sư biết cách xử lý tài liệu pháp lý, viết đơn kiện, và tuân theo các thủ tục pháp lý cần thiết. Họ có thể giúp bạn chuẩn bị và trình bày các bằng chứng, hồ sơ, văn bản cần thiết một cách chính xác để hỗ trợ vụ việc của bạn.
 • Luật sư có thể cung cấp tư vấn chiến lược về cách tiếp cận vấn đề, giúp bạn hiểu rõ hơn về các lựa chọn có sẵn và hậu quả của từng hành động. Họ sẽ đưa ra các gợi ý và lời khuyên phù hợp để giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất trong tranh chấp.
 • Việc có luật sư đại diện cho bạn trong tranh chấp lao động tạo ra sự chuyên nghiệp và uy tín, đồng thời giúp giảm căng thẳng và áp lực khi đối diện với các tình huống pháp lý phức tạp.

Trong các vụ kiện tranh chấp lao động, việc có sự hỗ trợ từ luật sư chuyên nghiệp không chỉ giúp bạn bảo vệ quyền lợi mà còn tăng cơ hội đạt được giải quyết trên tinh thần thiện chí và công bằng trong các tranh chấp lao động.

Các vấn đề pháp lý cần tư vấn luật sư lao động

Có nhiều vấn đề pháp lý trong lĩnh vực lao động mà cần sự tư vấn từ luật sư chuyên ngành. Dưới đây là một số vấn đề phổ biến mà người lao động hoặc người sử dụng lao động thường cần tư vấn từ luật sư lao động:

 • Tư vấn về việc lập, kiểm tra và giải quyết tranh chấp liên quan đến nội dung của hợp đồng lao động, điều khoản, quy định, và quyền lợi của các bên.
 • Tư vấn về các quyền lợi cơ bản của người lao động như lương, thưởng, nghỉ phép, nghỉ thai sản, bảo hiểm xã hội, và các chế độ phúc lợi khác.
 • Tư vấn về các quy định và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với an toàn, sức khỏe lao động, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho người lao động.
 • Hỗ trợ trong các quy trình sa thải như xử lý việc sa thải không công bằng, thủ tục cần thiết và tuân thủ quy định của pháp luật.
 • Tư vấn và đại diện trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động, bao gồm đàm phán, hòa giải và/hoặc các vụ kiện pháp lý.
 • Tư vấn về các chế độ làm việc đặc biệt như làm thêm giờ, làm việc từ xa (remote work), chính sách làm việc linh hoạt, và các thay đổi chính sách lao động mới.
 • Hỗ trợ trong việc tuân thủ và đáp ứng các quy định pháp luật mới và thay đổi của quyền lực quản lý lao động.
 • Cung cấp hướng dẫn và tư vấn về quy trình pháp lý cần thiết khi có tranh chấp hoặc khi cần thực hiện các hành động pháp lý.

Mỗi vấn đề có thể đặc thù và cần sự hiểu biết sâu sắc về pháp luật lao động, do đó, việc tìm kiếm sự tư vấn từ luật sư chuyên môn sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan và giải quyết vấn đề một cách chính xác và hiệu quả.

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp lao động tại TPHCM

Phạm vi dịch vụ

Để hỗ trợ tư vấn quy định về giám hộ, quyền và nghĩa vụ người giám hộ, Luật sư đến từ Luật L24H cung cấp các dịch pháp lý như sau:

 • Luật sư tư vấn các quy định giải quyết tranh chấp lao động;
 • Tư vấn chi tiết về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động;
 • Luật sư tư vấn, soạn thảo đơn khởi và chuẩn bị hồ sơ tranh chấp lao động;
 • Hỗ trợ khách hàng liên hệ làm việc với cơ quan nhà nước trong quá trình giải quyết đơn;
 • Hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền lợi khi cơ quan chức năng giải quyết hồ sơ tranh chấp lao động.

Dịch vụ tư vấn tranh chấp lao động

Dịch vụ tư vấn tranh chấp lao động

Phí dịch vụ

 • Phí tư vấn ban đầu: Luật sư của Luật L24H sẽ tư vấn chuyên sâu ban đầu cho quý khách để quý khách có thể hiểu được quy định pháp luật ràng buộc sự việc của mình cũng như các phương án, giải pháp pháp lý đảm bảo tối đa quyền lợi của quý khách mà luật sư sẽ đề xuất.
 • Phí dịch vụ luật sư tham gia tranh tụng: Nếu quý khách có nhu cầu cần được luật sư tranh tụng thì Phí tư vấn ban đầu sẽ được khấu trừ vào phí dịch vụ trọn gói này.

Nếu quý khách còn thắc mắc thì có thể liên hệ đến Tổng đài số 1900633716 để được tư vấn, giải đáp kịp thời.

>>> Xem thêm: Bị công ty cho nghỉ việc khi chưa hết hợp đồng lao động phải làm sao?

Như vậy, luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động hướng đến bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cả người lao động và người sử dụng lao động. Ngoài ra, chi tiết về các phương thức giải quyết cũng đã được trình bày cụ thể trong bài viết này. Nếu còn thắc mắc về vấn đề trên cần luật sư tư vấn luật lao động hoặc cần sử dụng dịch vụ pháp lý quý khách có thể liên hệ với Luật L24H qua 1900633716 để được luật sư lao động hỗ trợ tư vấn giải đáp nhanh chóng miễn phí.

Scores: 5 (47 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 245 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716