Cách tính cổ phần góp vốn phân chia lợi nhuận cho cổ đông

Cổ đông trong công ty cổ phần thường quan tâm đến cách tính cổ phần góp vốn phân chia lợi nhuận cho cổ đôngcách phân chia lợi nhuận có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của họ. Bài viết dưới đây của Luật L24H sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến công thức tính cổ phần góp vốn phân chia lợi nhuận.

Cách tính cổ phần góp vốn phân chia lợi nhuận cho cổ đông

Cách tính cổ phần góp vốn phân chia lợi nhuận cho cổ đông

Nguyên tắc chia lợi nhuận cho cổ đông theo Luật Doanh nghiệp 2020

Đối với cổ phần ưu đãi

Khoản 1 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo điều kiện riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.

Theo khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ phần ưu đãi bao gồm:

 • Cổ phần ưu đãi cổ tức;
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
 • Cổ phần ưu đãi khác theo Điều lệ công ty và pháp luật khác có liên quan.

Đối với cổ phần phổ thông

Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định dựa vào số lợi nhuận ròng và khoản chi trả cổ tức được trích từ lợi nhuận giữ lại của công ty.

Cổ phần phổ thông được chi trả cổ tức khi công ty có đủ các điều kiện như sau:

 • Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;
 • Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 • Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020.

Nguyên tắc phân chia lợi nhuận cho cổ đông

Nguyên tắc phân chia lợi nhuận cho cổ đông

Hình thức chia cổ tức trong công ty cổ phần

Cổ tức có thể chi trả bằng các hình thức sau:

 • Bằng tiền mặt bằng Đồng Việt Nam và theo các phương thức thanh toán pháp luật quy định;
 • Bằng cổ phần của công ty;
 • Bằng tài sản khác Điều lệ công ty quy định.

Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức.

Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức phải đầy đủ những nội dung pháp luật quy định.

Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.

Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần mà phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

Cơ sở pháp lý: Khoản 3, 4, 5, 6 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020.

Cách tính cổ phần góp vốn phân chia lợi nhuận cho cổ đông

Hội đồng quản trị kiến nghị cổ tức được trả, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức đến Đại hội đồng cổ đông. Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét và quyết định mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại.

Việc tính tỷ lệ chi trả cổ tức được tính theo công thức sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức = Cổ tức một cổ phần/Thu nhập một cổ phần (đơn vị: phần trăm)

Ví dụ: Năm 2021, Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) có EPS là 5.000 đồng, cổ tức một cổ phần là 4.000 đồng/cổ phần. Như vậy, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 4.000/5.000 = 80,0%, có nghĩa là năm 2021 cứ 100 đồng lợi nhuận, Habeco dùng 80 đồng để chi trả cổ tức và giữ lại 20 đồng để tái đầu tư.

Cơ sở pháp lý: Điểm e Khoản 3 Điều 139, điểm o Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020.

Hình thức chia cổ tức trong công ty cổ phần

Hình thức chia cổ tức trong công ty cổ phần

Luật sư tư vấn cách tính cổ phần góp vốn phân chia lợi nhuận cho cổ đông

 • Tư vấn soạn thảo hợp đồng góp vốn thành lập công ty cổ phần;
 • Soạn hồ sơ thành lập công ty cổ phần;
 • Tư vấn cách phân chia lợi nhuận trong công ty cổ phần theo tỷ lệ vốn góp;
 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến hình thức, phân chia cổ tức trong công ty cổ phần
 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của thành viên trong công ty cổ phần,…
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp
 • Luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi khách hàng khi xảy ra tranh chấp trong quá trình hoạt động doanh nghiệp.

Thông tin bài viết trên của Luật L24H là những vấn đề liên quan đến cách tính cổ phần góp vốn phân chia lợi nhuận cho cổ đông, cách thức phân chia cổ tức,… Nếu Quý khách hàng còn vướng mắc về cách phân chia hay có bất kỳ vấn đề pháp lý nào cần đến sự giúp đỡ của đội ngũ luật sư chuyên môn tư vấn luật doanh nghiệp thì hãy liên hệ qua số hotline 1900633716 để được tư vấn giải đáp miễn phí. Xin cảm ơn.

Scores: 4.5 (32 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,857 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716