Dich vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng vay tài sản uy tín, chuyên nghiệp

Tư vấn soạn thảo hợp đồng vay tài sản là một dịch vụ pháp lý nhằm hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân khi giao kết khi vay vốn giải quyết được một số bất cập, vướng mắc liên quan. Soạn thảo hợp đồng vay tài sản hiện nay vẫn còn những vấn đề chưa được quy định rõ ràng, dẫn đến những rắc rối diễn ra sau này. Do đó đòi hỏi các bên tham gia cần có những kiến thức nhất định về quy định của pháp luật.

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng vay

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng vay

Quy định về hợp đồng vay tài sản theo pháp luật

Khái niệm

Hợp đồng vay tài sản được định nghĩa như sau:

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định

Theo đó hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận của các bên về đối tượng cho vay, số lượng tài sản vay, thời gian vay và lãi suất vay. Hợp đồng vay tài sản có thể là hợp đồng có đền bù hoặc hợp đồng không có đền bù.

Cơ sở pháp lý: Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015

Hợp đồng vay tài sản có cần công chứng không

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Ngoài ra, Bộ luật Dân sự cũng quy định về hình thức giao dịch dân sự như sau:

 • Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

 • Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

Cơ sở pháp lý: Điều 119, Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015

Căn cứ vào các quy định nêu trên, hợp đồng vay tài sản của các tổ chức, cá nhân khác không phải là tổ chức tín dụng thì không bắt buộc phải công chứng.

Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro, các bên vay tài sản nên lập hợp đồng bằng văn bản và công chứng tại Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng nơi thuận tiện. Bởi lẽ, nếu có tranh chấp xảy ra thì hợp đồng vay này sẽ có giá trị chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện tại Tòa án.

Thêm vào đó, những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng vay tài sản được công chứng sẽ không phải chứng minh, trừ trường hợp hợp đồng vay tài sản này vô hiệu.

Do vậy, dù pháp luật không yêu cầu hợp đồng vay tài sản phải lập thành văn bản và công chứng thì các bên vẫn nên thực hiện để tránh rủi ro đáng tiếc.

Công chứng hợp đồng vay tài sản

Công chứng hợp đồng vay tài sản

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng vay tài sản

Việc giao kết hợp đồng sẽ làm phát sinh quyền lợi và nghĩa vụ của các bên, thông thường quyền lợi của bên này chính là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại. Theo đó, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng vay tài sản được quy định như sau:

Nghĩa vụ của bên cho vay tài sản

 • Giao tài sản cho bên vay đầy đủ, đúng chất lượng, số lượng vào thời điểm và địa điểm đã thỏa thuận.
 • Bồi thường thiệt hại cho bên vay, nếu bên cho vay biết tài sản không đảm bảo chất lượng mà không báo cho bên vay biết, trừ trường hợp bên vay biết mà vẫn nhận tài sản đó.
 • Không được yêu cầu bên vay trả lại tài sản trước thời hạn, trừ trường hợp quy định tại Điều 470 của Bộ luật này hoặc luật khác có liên quan quy định khác.

Cơ sở pháp lý: Điều 465 Bộ luật Dân sự 2015

Nghĩa vụ trả nợ của bên vay tài sản

 • Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.
 • Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
 • Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:

Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định pháp luật.

Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Cơ sở pháp lý: Điều 466 Bộ luật Dân sự 2015

Ngoài ra, nếu các bên có thể thỏa thuận về mục đích vay tài sản. Khi đó, bên cho vay có quyền kiểm tra việc sử dụng tài sản và có quyền đòi lại tài sản vay trước thời hạn nếu đã nhắc nhở mà bên vay vẫn sử dụng tài sản trái mục đích.

Cơ sở pháp lý: Điều 467 Bộ luật Dân sự 2015

Như vậy, hợp đồng cho vay cần xác định rõ quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng cho vay tiền. Các bên có thể thỏa thuận rõ ràng hơn các quyền, nghĩa vụ khác hay cách thức giải quyết tranh chấp nếu có.

Các nội dung cần có khi soạn thảo hợp đồng vay tài sản.

Hợp đồng vay tài sản cần có những nội dung cơ bản như sau:

 • Thông tin của các bên giao kết hợp đồng: bên vay và bên cho vay, bên nhận bảo lãnh (nếu có)
 • Thông tin về tài sản cho vay: tiền, hiện vật, giấy tờ có giá…
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên:
 • Lãi suất cho vay (nếu có):
 • Lãi suất cho vay do các bên tự thỏa thuận nhưng không vượt quá 20%/năm của khoản tiền cho vay, nếu quy định lãi suất quá mức này thì mức lãi suất quá sẽ không có hiệu lực pháp luật.
 • Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.
 • Kỳ hạn hợp đồng:
 • Tài sản đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng (nếu có): hai bên có thể thỏa thuận về việc sử dụng tài sản của bên vay để đảm bảo cho việc trả đủ tiền hoặc tài sản mượn của bên cho vay, hoặc nhờ một bên thứ ba đứng ra đảm bảo (ví dụ: ngân hàng)
 • Mục đích sử dụng tài sản vay: các bên có thể thỏa thuận về mục đích vay tài sản, bên cho vay có quyền đòi lại tài sản hoặc nhắc nhở nếu bên vay sử dụng tài sản vay trái mục đích.
 • Địa điểm giao, nhận tài sản
 • Các điều khoản khác do các bên thỏa thuận nhưng không trái với quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm: Quy định về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản

Luật sư hỗ trợ liên quan hợp đồng vay tài sản

Là một đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn soạn thảo hợp đồng, Luật L24H  cung cấp tới quý khách dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp vay tài sản tốt nhất, uy tín, an toàn, giá cả phù hợp theo tính chất của hợp đồng với lộ trình cụ thể dưới đây:

 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến soạn thảo hợp đồng vay tài sản: quyền và nghĩa vụ của các bên, cách thức thực hiện, quản lý rủi ro… cho khách hàng trong suốt quá trình thực hiện;…
 • Tư vấn các quy định mới nhất của pháp luật về hợp đồng vay tài sản
 • Trực tiếp tham gia cùng với khách hàng nghiên cứu, thỏa thuận với các thành viên vay tài sản;
 • Tiến hành soạn thảo hợp đồng vay tài sản theo đúng thỏa thuận của khách hàng với phía bên kia.
 • Đại diện khách hàng đàm phán nội dung hợp đồng;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng vay

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng vay

Soạn thảo hợp đồng vay tài sản liên quan đến nhiều vấn đề pháp phức tạp khác nhau. Để đảm bảo được tốt nhất quyền và lợi ích của các bên trong hợp đồng, tránh được những tranh chấp hợp đồng không đáng có thì dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng vay tài sản là lựa chọn mà các tổ chức, cá nhân nên tham khảo. Nếu quý khách hàng có nhu cầu được luật sư tư vấn soạn thảo hợp đồng cụ thể, chi tiết hơn thì hãy gọi ngay đến Luật L24H qua hotline 1900.633.716 để được hỗ trợ tư vấn trực tuyến miễn phí.

Scores: 4.6 (44 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 252 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716