Mức phạt tối đa trong hợp đồng xây dựng là bao nhiêu?

Mức phạt tối đa trong hợp đồng xây dựng là bao nhiêu có khác với phạt vi phạm trong các hợp đồng khác không? Các bên được thỏa thuận về mức phạt hợp đồng khi vi phạm, phổ biến nhất phạt chậm tiến độ nhưng có sự giới hạn về mức phạt vi phạm tối đa. Để biết rõ mức phạt tối đa mà các bên trong hợp đồng xây dựng có thỏa thuận là bao nhiêu thì có thể đọc bài viết dưới đây.

Thỏa thuận hợp đồng xây dựng

Thỏa thuận hợp đồng xây dựng

Căn cứ phạt vi phạm hợp đồng xây dựng

Căn cứ điểm k khoản 1 Điều 141 và khoản 1, 2 Điều 146 Luật xây dựng 2014 sửa đổi, bổ sung 2020 căn cứ phạt vi phạm hợp đồng bao gồm:

  • Các bên trong hợp đồng có thỏa thuận điều khoản phạt vi phạm trong hợp đồng
  • Có hành vi phạm hợp đồng trên thực tế
  • Hợp đồng phải có hiệu lực pháp luật

Như vậy, khi đáp ứng đầy đủ 3 căn cứ trên bên bị vi phạm có thể phạt vi phạm hợp đồng đối với bên vi phạm.

Vi phạm hợp đồng xây dựng

Vi phạm hợp đồng xây dựng

Mức phạt tối đa đối với Hợp đồng xây dựng

Tương tư như Luật thương mại 2005 thì Luật xây dựng 2014 sửa đổi, bổ sung 2020 cũng quy định mức phạt vi phạm tối đa. Theo đó, căn cứ vào khoản 2 Điều 146 Luật xây dựng 2014 sửa đổi, bổ sung 2020 mức phạt vi phạm tối đa là không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Tuy nhiên, mức phạt tối đa này chỉ áp dụng đối với với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công.

Phân biệt mức phạt vi phạm trong hợp đồng xây dựng với hợp đồng dân sự và thương mại

Hợp đồng dân sự, thương mại và xây dựng đều cho phép các bên trong hợp đồng được tự do thỏa thuận mức phạt khi vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên mỗi loại hợp đồng lại có quy định về mức phạt tối đa khác nhau, cụ thể như sau:

Tiêu chí Hợp đồng dân sự Hợp đồng thương mại Hợp đồng xây dựng
Cơ sở pháp lý Khoản 2 Điều 418 Bộ luật dân sự 2015 Điều 301 Luật Thương mại 2005 Khoản 2 Điều 146 Luật Xây dựng 2015 sửa đổi, bổ sung 2020
Mức phạt Các bên trong hợp đồng từ do thỏa thuận và không có giới hạn mức phạt tối đa, trừ trường hợp luật liên quan có quy định cụ thể mức phạt tối đa Mức phạt tối đa là không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định mức phạt tối đa không vượt quá 10 lần thù lao dịch vụ giám định Mức phạt tối đa là không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm
Phạm vi áp dụng mức phạt Các nghĩa vụ do các bên thỏa thuận khi vi phạm thì phải chịu phạt vi phạm Các nghĩa vụ do các bên thỏa thuận khi vi phạm thì phải chịu phạt vi phạm Áp dụng đối với với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn Nhà nước ngoài đầu tư công

 

Tư vấn pháp lý về chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng xây dựng

  • Tư vấn các điều kiện làm phát sinh chế tài phạt vi phạm trong hợp đồng xây dựng
  • Tư vấn mức phạt mà bên vi phạm có gánh chịu
  • Hỗ trợ trong soạn thảo điều khoản phạt vi phạm hợp đồng xây dựng theo đúng với quy định của pháp luật
  • Đại diện khách hàng để bảo vệ quyền và lợi ích khi bên vi phạm không chịu trả tiền phạt vi phạm

Luật sư tư vấn điều khoản phạt vi phạm

Luật sư tư vấn điều khoản phạt vi phạm

Trên đây là những thông tin cần thiết về căn cứ cũng như là mức phạt tối đã các bên trong hợp đồng xây dựng có thể thỏa thuận về điều khoản phạt vi phạm. Nếu khách hàng có bất kỳ sự thắc mắc hay cần luật sư tư vấn hợp đồng hỗ trợ có thể liên hệ đến qua Hotline: 1900.633.716 để được tư vấn kíp thời và hiệu quả nhất.

Scores: 4.7 (36 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,857 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716