Cách tính mức hưởng BHXH một lần cho người lao động nước ngoài

Cách tính mức hưởng BHXH một lần cho người lao động nước ngoài được quy định theo pháp luật hiện hành. Việc người lao động nước ngoài là đối tượng bắt buộc tham gia BHXH nên cũng sẽ được hưởng với mức đóng mà họ tham gia. Vì vậy, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cách tính mức hưởng và thủ tục để nhận BHXH một lần đối với người lao động nước ngoài một cách chi tiết

Cách tính mức hưởng BHXH một lần cho người lao động nước ngoài

Cách tính mức hưởng BHXH một lần cho người lao động nước ngoài

Trường hợp nào được nhận bảo hiểm xã hội 1 lần?

Sau đây là các trường hợp được nhận BHXH một lần:

 • Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;
 • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;
 • Người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng không tiếp tục cư trú tại Việt Nam;
 • Người lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực mà không được gia hạn.

Cơ sở pháp lý: Khoản 6 Điều 9 Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại việt nam

Có được uỷ quyền để nhận bảo hiểm xã hội một lần của người lao động nước ngoài không?

Quyền của người lao động được quy định như sau:

 • Được tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.
 • Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội.
 • Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời
 • Hưởng bảo hiểm y tế
 • Đang hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.
 • Được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động và đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; được thanh toán phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội.
 • Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.
 • Định kỳ 06 tháng được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã hội; định kỳ hằng năm được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội; được yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.
 • Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Theo đó, ủy quyền cho người khác nhận trợ cấp bảo hiểm là một trong những quyền của người lao động. Vì vậy, trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không biết tiếng Việt thì có thể ủy quyền cho người khác lãnh bảo hiểm xã hội 1 lần.

Cơ sở pháp lý: Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

Uỷ quyền để nhận bảo hiểm xã hội một lần của người lao động nước ngoài

Uỷ quyền để nhận bảo hiểm xã hội một lần của người lao động nước ngoài

Mức hưởng và cách tính mức hưởng BHXH một lần

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014).

>>>Xem thêm: Hướng dẫn cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần theo quy định mới 2023

Trong đó:

Mbqtl là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mbqtl = (Số tháng đóng bảo hiểm xã hội x Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội x Mức điều chỉnh hàng năm) / Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Quy định về mức điều chỉnh hàng năm như sau:

Năm Trước 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Mức điều chỉnh 5,26 4,46 4,22 4,09 3,80 3,64 3,70 3,71 3,57 3,46 3,21 2,96 2,76 2,55 2,07
Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mức điều chỉnh 1,94 1,77 1,50 1,37 1,28 1,23 1,23 1,19 1,15 1,11 1,08 1,05 1,03 1,00 1,00

Lưu ý:

 • Thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 1 – 6 tháng được tính là nửa năm, từ 7 – 11 tháng được tính là một năm.
 • Trường hợp tính đến trước 01/01/2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ 01/01/2014 trở đi.

Cơ sở pháp lý: Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc; Điều 2 Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội; khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Hồ sơ, thủ tục nhận BHXH một lần

Hồ sơ chuẩn bị

 • Bản chính Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB).
 • Biên bản giám định mức suy giảm từ 81% khả năng lao động trở lên của Hội đồng Giám định Y Khoa thể hiện tình trạng không tự phục vụ được (nếu có)
 • Hóa đơn, chứng từ thu phí giám định kèm theo bản chính bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện Giám định Y Khoa (nếu có)

thủ tục nhận BHXH một lần cho người lao động nước ngoài

Hồ sơ, thủ tục nhận BHXH một lần cho người lao động nước ngoài

Lưu ý: Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

 • Hộ chiếu do nước ngoài cấp;
 • Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;
 • Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

Cơ sở pháp lý: điểm b khoản 1.2.3 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019, Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Trình tự, thủ tục thực hiện

Bước 1. Nộp hồ sơ lãnh bảo hiểm xã hội một lần đến cơ quan bảo hiểm xã hội

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động, trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 2. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định

Bước 3. Nhận kết quả

Lưu ý: Trong thời hạn 10 ngày tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thời điểm giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực (tùy thuộc điều kiện nào đến trước) mà người lao động không tiếp tục làm việc theo hợp đồng lao động hoặc không được gia hạn giấy phép, người lao động có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ theo quy định cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

>>>Xem thêm: Hồ sơ rút BHXH một lần của người lao động nước ngoài

Cơ sở pháp lý: Điều 109, Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội 2014; khoản 3 Điều 15 Nghị định 143/2018 quy định chi tiết luật bảo hiểm xã hội và luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại việt nam

Tư vấn về việc lãnh BHXH một lần của người lao động nước ngoài

 • Tư vấn điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần;
 • Tư vấn cách tính bảo hiểm xã hội một lần và mức được hưởng;
 • Tư vấn thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần;
 • Hỗ trợ tính bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động nước ngoài;
 • Khiếu nại, tố cáo về vi phạm bảo hiểm xã hội một lần.

Cách tính mức hưởng bảo hiểm xã hội và thủ tục cần để nhận bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động nước ngoài là những vấn đề mà bài viết trên của Luật L24H cung cấp về mức đóng, thủ tục để nhận tiền bảo hiểm xã hội một lần. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc gì cần luật sư tư vấn luật lao động, bảo hiểm xã hội hãy vui lòng liên hệ đến HOTLINE 1900.633.716 để được luật sư tư vấn kỹ hơn. Xin cảm ơn.

Scores: 4.7 (38 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716