Mẫu giấy xác nhận nhân thân mới chuẩn nhất năm 2024 [Tải về]

Mẫu giấy xác nhận nhân thân có vai trò tương đối quan trọng trong việc xác nhận các thông tin liên quan đến nhân thân của một người, giúp làm lại, xin cấp lại hoặc thay thế các loại giấy tờ nhân thân khác trong các trường hợp cần thiết. Bài viết dưới đây sẽ giúp quý đọc giả biết được mẫu giấy xác nhận nhân thân chuẩn nhất, cách tải oline về mẫu giấy này và những vấn đề khác có liên quan.

mẫu giấy xác nhận nhân thân

Mẫu giấy xác nhận nhân thân mới chuẩn nhất

Giấy xác nhận nhân thân là gì?

Giấy xác nhận nhân thân (hay còn được gọi là giấy chứng nhận nhân thân), đây là loại giấy giúp chứng minh nhân thân cần thiết cho những cá nhân bị thất lạc các loại giấy tờ tùy thân như thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân… người dân có nhu cầu có thể làm tự điền mẫu giấy này và khai báo với cơ quan công an nơi người này sinh sống. Khi giấy xác nhận nhân thân được đóng dấu xác nhận thì hoàn toàn có thể thay thế các loại giấy tờ tùy thân khác trong một số trường hợp. Trong giấy xác nhận nhân thân bao gồm đầy đủ thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú,…

Cơ sở pháp lý: Theo Phụ lục 14 ban hành kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BGTVT  do Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 29 tháng 03 năm 2019.

>>>Xem thêm: Mẫu giấy xác nhận độc thân, thủ tục làm chứng nhận độc thân online

Mẫu giấy xác nhận nhân thân dùng trong trường hợp nào

Dựa vào vai trò hỗ trợ thay thế các loại giấy tờ tùy thân trong những tình huống cần thiết, mẫu giấy xác nhận nhân thân sẽ được sử dụng trong các trường hợp sau đây:

 • Bố, mẹ làm giấy xác nhận nhân thân cho con trên 14 tuổi chưa có chứng minh thư (căn cước công dân) trong một số trường hợp cần thiết.
 • Người bị mất căn cước công dân hoặc có căn cước công dân nhưng quá hạn, hư hỏng, không còn rõ chữ, số nữa… và không có các loại giấy tờ khác thay thế (như bằng lái xe, thẻ Đảng…).

Các trường hợp sử dụng giấy xác nhận nhân thân

Các trường hợp sử dụng giấy xác nhận nhân thân

 • Công dân muốn đi máy bay nhưng chưa có giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, bằng lái xe các loại, hộ chiếu, chứng minh thư công an, chứng minh thư quân đội…và một số giấy tờ khác có giá trị để làm thủ tục lên máy bay. Theo đó, trường hợp khi hành khách từ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa theo quy định tại điểm b Khoản 2 Mục I Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 03 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam mà người này không có các loại giấy tờ nhân thân như hộ chiếu,chứng minh nhân dân, căn cước công dân… thì có thể xuất trình giấy xác nhận nhân thân thay thế.

Mẫu giấy xác nhận nhân thân mới nhất

Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có văn bản quy phạm pháp luật cụ thể nào liên quan đến việc quy định mẫu giấy xác nhận nhân thân, tuy nhiên có thể căn cứ vào trường hợp sử dụng Giấy xác nhận nhân thân do công an phường, xã nơi thường trú hoặc tạm trú xác nhận. Theo đó, Khoản 6 Mục III Công văn số 3982/CHK-ANHK của Cục hàng không Việt Nam ban hành ngày 13 tháng 9 năm 2019 thực hiện quy định về giấy tờ nhân thân của hành khách của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 03 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam hiện quy định không ban hành mẫu giấy xác nhận, chỉ yêu cầu các nội dung cần có trong văn bản xác nhận (bao gồm: cơ quan xác nhận, người xác nhận; ngày, tháng, năm xác nhận; họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quê quán, nơi thường trú của người được xác nhận; lý do xác nhận). Giấy xác nhận có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chỉ có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác nhận. Do đó, mẫu giấy xác nhận nhân thân mà Luật 24h xin gửi đọc giả sẽ có nội dung cơ bản như sau:

 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

****-****

GIẤY XÁC NHẬN NHÂN THÂN

 

Kính gửi: Công an:…………………………………………………………………………………………………..

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………………………

Giới tính:…………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:………………………………………………. Quê quán:……………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay tại:………………………………………………………………………………………………………..

Họ tên cha:…………………………………………………………………………………………………………………..

Họ tên mẹ:……………………………………………………………………………………………………………………

Lý do xin xác nhận nhân thân:………………………………………………………………………………………..

…….., ngày ….. tháng …. năm…..

Người xin xác nhận

Xác nhận của Công an

Công an Phường (xã) …………………………..  Quận(Huyện)……………….. Tỉnh(Thành phố):……………………………………………………  Xác nhận Ông (Bà):………………………………………..

Có hộ khẩu thường trú tại ……………………………………………………………………………………………. ;

chỗ ở hiện nay tại …………………………………………………………………………………………………………

Hiện nay không có Chứng minh thư nhân dân là do: ………………………………………………….. Các nội dung tôi xác nhận trên đây là đúng, nếu sai tôi xin chịu hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

TRƯỞNG CÔNG AN PHƯỜNG (XÃ)

(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

 

 

>>>Click Tải: Mẫu giấy xác nhận nhân thân

Thủ tục làm giấy xác nhận nhân thân

Người có nhu cầu làm giấy xác nhận nhân thân trong các trường hợp cần thiết cần tuân thủ các quy định hồ sơ, thủ tục cũng như nơi cơ quan có thẩm quyền xử lý để được giải quyết nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Hồ sơ

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể về hồ sơ xin giấy xác nhận nhân thân  Tuy nhiên, chúng ta có thể áp dụng quy định tại Thông tư 13/2019/TT-BGTVT  do Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 29 tháng 03 năm 2019. Người có yêu cầu cơ quan công an xác nhận giấy xác nhận nhân thân cần của chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

 • Mẫu giấy xác nhận nhân thân có thể tải trực tuyến trên mạng internet hoặc tự soạn theo nội dung đã được đề cập bên trên hoặc xin từ cơ quan công an tại địa phương.
 • Ảnh 4x6cm của người muốn xác nhận nhân thân.

Cơ sở pháp lý: Theo Phụ lục 14 ban hành kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BGTVT  do Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 29 tháng 03 năm 2019.

Cơ quan có thẩm quyền

Xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết giấy xác nhận nhân thân sẽ thông qua quy định tại điểm b Khoản 2 Mục I Phụ lục 14 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 03 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam: bị mất giấy tờ nhân thân; giấy tờ nhân thân bị mờ thông tin; trẻ em từ đủ 14 tuổi trở lên nhưng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ thẻ căn cước công dân,…thì thẩm quyền xác nhận nhân thân của những đối tượng này là cơ quan công an phường/ xã nơi người đó có hộ khẩu thường trú, trong trường hợp người đó không có hộ khẩu thường trú thì cơ quan công an nơi đăng ký tạm trú sẽ phải thực hiện xác nhận nhân thân của người đó.

Còn trong trường hợp là người nước ngoài: bị mất những loại giấy tờ chứng minh về nhân thân thì thẩm quyền xác nhận nhân thân của những đối tượng này là cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự của quốc gia người đó mang quốc tịch hoặc công văn của sở ngoại vụ theo quy định tại điểm b Khoản 2 Mục I Phụ lục XIV Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 03 năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Cơ quan giải quyết giấy xác nhận nhân thân

Cơ quan giải quyết giấy xác nhận nhân thân

Quy trình thực hiện

Khi làm giấy xác nhận nhân thân, người làm xác nhận thực hiện lần lượt các bước sau:

 1. Bước 1: Sau khi có mẫu giấy xác nhận nhân thân, người có yêu cầu xác nhận dán ảnh 4*6cm có trong hồ sơ vào khung có sẵn tại góc trái phía trên cùng của mẫu giấy để cơ quan có chức năng đóng dấu giáp lai vào ảnh nhằm xác nhận thông tin chính xác.
 2. Bước 2: Người xin xác nhận điền đầy đủ và chính xác các thông tin theo nội dung ở phần dành cho người khai. Lưu ý không điền vào phần xác nhận của cơ quan công an.
 3. Bước 3: Sau khi điền đầy đủ các thông tin được yêu cầu, người xin xác nhận sẽ đến nộp đơn tại cơ quan có thẩm quyền. Khi đi, người xin xác nhận cần mang theo sổ hộ khẩu để cơ quan công an có thể xác minh về nơi cư trú, đồng thời xác minh đúng nơi có thẩm quyền xác nhận. Tiến hành thực hiện theo thủ tục mà bên công an đã hướng dẫn. Sau đó, chờ cơ quan công an chứng thực, đóng dấu giáp lai lên ảnh và ký xác nhận.
 4. Bước 4: Người xin xác nhận phải đọc lại và kiểm tra kỹ lại thông tin trong mẫu xác nhận lại một lần nữa.

Tư vấn về giấy xác nhận nhân thân

 • Tư vấn soạn thảo giấy xác nhận nhân thân
 • Tư vấn quy định về hồ sơ khi đi máy bay
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục xin xác nhận giấy xác nhận nhân thân
 • Tư vấn xin cấp lại các giấy tờ tùy thân khi bị mất, hỏng hoặc hết hạn.

Hiện nay, nhiều người còn gặp khá nhiều rắc rối trong trường hợp bị mất các giấy tờ tùy thân quan trọng. Nhằm rút ngắn thời gian so với việc xin cấp lại, người dân có thể thông qua cơ quan có thẩm quyền để có giấy xác nhận nhân thân thay thế. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc gì về vấn đề trên, hãy vui lòng liên hệ đến hotline 1900.633.716 để được các luật sư hôn nhân gia đình kỹ hơn. Xin cảm ơn.

Scores: 4.5 (22 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 245 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716