Mẫu đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn chuẩn theo quy định Tòa án

Mẫu đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn được sử dụng khi vợ chồng tự nguyện và đã thỏa thuận được các vấn đề phát sinh khi ly hôn nộp đơn yêu cầu ly hôn đến Tòa án. Vì thế mà hình thức và nội dung bên trong đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn rất quan trọng. Vì thể để biết rõ hơn về cách điền mẫu đơn ly hôn, viết tay nội dung đúng chuẩn Tòa án quy định, cách nộp đơn đúng thẩm quyền tiếp nhận giải quyết, thủ tục ly hôn thuận tình sẽ được Luật L24H trình bày cụ thể bên dưới.

đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

Mẫu đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

Mẫu đơn ly hôn thuận tình

>> Tải mẫu đơn khởi kiện thuận tình ly hôn: TẠI ĐÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN YÊU CẦU
GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: …………………………………..)(1)

Kính gửi: Tòa án nhân dân…………………(2)

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:(3) ……………………………………………………………….

Địa chỉ:(4) ………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại (nếu có): …………………………..; Fax (nếu có):…………………………….

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ……………………………………………………………………………….

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân(5) ………………………………………………
việc như sau:

– Những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:(6) ……………………………………………………………………………………………………..

– Lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết đối với những vấn đề nêu trên:(7)………………………………………………………………………………………………………….

– Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:(8)  …………………………………………………………………………………………………………….- Các thông tin khác (nếu có):(9)…………………………………………………………………………..

Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu:(10)

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………..
 2. …………………………………………………………………………………………………………………….
 3. …………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi (chúng tôi) cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

 

………, ngày…. tháng…. năm……. (11)

NGƯỜI YÊU CẦU(12)

Cơ sở pháp lý: Dựa trên mẫu số 01-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐTP ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Hướng dẫn cách viết đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

 1. (1) Ghi loại việc dân sự mà người yêu cầu yêu cầu Tòa án giải Quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự: công nhận ly hôn thuận tình
 2. (2) và (5) Ghi tên Tòa án cấp huyện  có thẩm quyền giải quyết việc dân sự.
 3. (3) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và số chứng minh thư nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người đó; Trường hợp có nhiều người cùng làm đơn yêu cầu thì đánh số thứ tự 1, 2, 3,… và ghi đầy đủ các thông tin của từng người.
 4. (4) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của người đó tại thời điểm làm đơn yêu cầu (ví dụ: đường Đoàn Văn Bơ, phường 9, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh)
 5. (6) Ghi cụ thể những nội dung mà người yêu cầu yêu cầu Tòa án giải quyết. Ví dụ: về quan hệ hôn nhân, con chung, tài sản chung
 6. (7) Ghi rõ lý do, mục đích, căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự đó.
 7. (8) Ghi rõ họ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc (nếu có) của những người mà người yêu cầu nhận thấy có liên quan đến việc giải quyết việc dân sự đó.
 8. (9) Ghi những thông tin khác mà người yêu cầu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết yêu cầu của mình.
 9. (10) Ghi rõ tên các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn yêu cầu, là bản sao hay bản chính, theo thứ tự 1, 2, 3,… (ví dụ: 1. Bản sao Giấy khai sinh của ông Huỳnh Văn A; 2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của ông Huỳnh Văn A và bà Lê Thị C;….).
 10. (11) Ghi địa điểm, thời gian làm đơn yêu cầu (ví dụ: Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2018; Hưng Yên, ngày 18 tháng 02 năm 2019).
 11. (12) Nếu người yêu cầu là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người đó. Trường hợp có nhiều người cùng yêu cầu thì cùng ký và ghi rõ họ tên của từng người vào cuối đơn yêu cầu.

>>> Xem thêm: Thời gian giải quyết thuận tình ly hôn mất bao lâu

Nộp đơn ly hôn thuận tình ở đâu

Theo khoản 2 Điều 29 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định về những yêu cầu về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án “Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn.”

Theo điểm b khoản 2 Điều 35 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau đây “Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn”

Theo điểm h khoản 2 Điều 39 Bộ Luật tố tụng dân sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định về thẩm quyền giải quyết việc dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau: “Tòa án nơi một trong các bên thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn cư trú, làm việc có thẩm quyền giải quyết yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;”

Do đó người có nhu cầu nộp đơn ly hôn thuận tình nộp đơn tại Tòa án nhân dân cấp huyện nơi cư trú làm việc của người nộp đơn. Ngoài ra căn cứ theo khoản 3 Điều 35 và điểm c khoản 1 Điều 37 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2019 nếu ly hôn thuận tình này có yếu tố nước ngoài thì sẽ thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Thẩm quyền giải quyết thuận tình ly hôn

Địa điểm nộp đơn ly hôn

Trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu thuận tình ly hôn tại Tòa án

Hồ sơ ly hôn thuận tình

Đơn xin ly hôn theo mẫu số 01-VDS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/ 2018/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

Kèm theo đơn yêu cầu, người yêu cầu phải gửi tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. Ví dụ như: Bản chính Giấy đăng ký kết hôn; bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu của hai vợ chồng; bản sao có chứng thực CMND/hộ chiếu của hai vợ chồng; Giấy khai sinh của con nếu có (bản sao có chứng thực); Các tài liệu, chứng cứ khác

Cơ sở pháp lý: Điều 362 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2019

Trình tự, thủ tục thuận tình ly hôn

 • Chuẩn bị hồ sơ đã nêu ở trên.
 • Nộp hồ sơ đến Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.
 • Người yêu cầu ly hôn nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định khi Tòa án thông báo việc nộp tiền tạm ứng án phí sau khi xem xét đơn yêu cầu hợp lệ
 • Nộp biên lai thu tiền lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự đến Tòa án.
 • Tòa án thụ lý đơn yêu cầu và tiến hành thủ tục giải quyết theo yêu cầu khởi kiện.

Cơ sở pháp lý: Điều 363 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2019

Luật sư tư vấn về thuận tình ly hôn

Thủ tục yêu cầu thuận tình ly hôn

Luật sư tư vấn về vấn đề ly hôn thuận tình

Để giải quyết việc yêu cầu ly hôn thuận tình tại Tòa án thì phải có đơn yêu cầu có chữ ký của hai bên gửi đến Tòa án. Đồng thời Tòa án căn cứ vào đơn yêu cầu để thụ lý và giải quyết việc dân sự này. Do đó nếu Quý Độc giả còn có sự thắc mắc hoặc hỗ trợ soạn thảo đơn yêu cầu ly hôn thuận tình, tư vấn ly hôn miễn phí hãy gọi ngay cho Luật sư Hôn nhân và gia đình của Luật L24H qua số Hotline 1900633716 để được tư vấn miễn phí 24/24. Xin cảm ơn Quý độc giả.

Scores: 4.8 (46 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716