Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam mới nhất 2023

Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam là biểu mẫu hình thức có chứa nội dung yêu cầu xin rút khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Đây là giấy tờ pháp lý bắt buộc để gửi đến các cơ quan Đảng ủy, Chi bộ Đảng nơi đảng viên đang công tác khi đảng viên thực hiện thủ tục xin ra khỏi Đảng. Bài viết dưới đây của Luật L24H sẽ cung cấp đến quý bạn đọc mẫu đơn xin ra khỏi Đảng cũng như các vấn đề pháp lý liên quan.

Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng

Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam

Cách viết đơn xin ra khỏi Đảng đúng quy định

Cách viết đơn xin ra khỏi Đảng đúng quy định

Cách viết đơn xin ra khỏi Đảng đúng quy định

 1. Bước 1: Ghi Quốc hiệu, Tiêu ngữ trang trọng trên cùng.
 2. Bước 2: Ghi địa chỉ làm đơn, ngày, tháng, năm làm đơn.
 3. Bước 3: Viết tên đơn: Đơn xin ra khỏi Đảng.
 4. Bước 4: Phần kính gửi: Gửi đến chi bộ Đảng, Đảng bộ nơi Đảng viên đang sinh hoạt Đảng.
 5. Bước 5: Thông tin cá nhân: Chi tiết họ tên, đơn vị công tác, chi bộ và Đảng bộ quản lý Đảng viên, thông tin ngày vào Đảng, ngày chính thức kết nạp Đảng, số thẻ Đảng viên…
 6. Bước 6: Phần lý do: Trình bày rõ ràng, cụ thể về lý do làm đơn xin ra khỏi Đảng. Nội dung trình bày cần trung thực, đúng với hoàn cảnh cá nhân để các cấp Đảng uỷ xem xét, đánh giá và đưa ra quyết định.
 7. Bước 7: Ký, ghi rõ họ và tên của người làm đơn.

Mẫu đơn xin ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam mới nhất

>>> CLICK TẢI MẪU ĐƠN XIN RA KHỎI ĐẢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–***—–

………………, ngày ….. tháng …… năm ……

ĐƠN XIN RA KHỎI ĐẢNG

 

Kính gửi:

Chi bộ Đảng ………………………………………………………………….

Đảng bộ Phường/Xã ………………………. Quận/Huyện…………………..

Thành phố/Tỉnh…………………………………………………………….…

Họ và tên Đảng viên: …………………………………………………………………………

Sinh ngày:  …………………….. tại: …………………………………….………………….

Quê quán: ……………………………………………………………….……………………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………

Là Đảng viên của Chi bộ: ……………………………. Đảng bộ: ……………………………

Ngày vào Đảng: ……. / ……. / …….. Ngày chính thức kết nạp Đảng: ……./ ……../ ……..

Số thẻ Đảng viên: …………………………………………………………………………….

Nay tôi làm đơn này mong các cấp Đảng ủy xem xét và cho tôi xin ra khỏi Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Lý do: …………………………………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………………

Tôi xin hứa khi thôi đứng trong hàng ngũ của Đảng, Tôi vẫn phấn đấu tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người giáo viên và tư tưởng của Đảng đã được tôi luyện trong nhiều năm qua đồng thời hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao phó.

Tôi xin chân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Thủ tục xin ra khỏi Đảng đối với đảng viên

Thủ tục xin ra khỏi Đảng đối với đảng viên được quy định như sau:

 • Đảng viên xin ra khỏi Đảng phải làm đơn, nói rõ lý do xin ra khỏi Đảng, báo cáo chi bộ.
 • Chi bộ, đảng ủy bộ phận (nếu có), đảng ủy cơ sở xem xét, báo cáo cấp ủy có thẩm quyền xét, quyết định cho ra khỏi Đảng và làm thủ tục xoá tên trong danh sách đảng viên.
 • Đảng ủy cơ sở được ủy quyền kết nạp đảng viên, khai trừ đảng viên thì ra quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên.
 • Đảng viên đã được cấp ủy có thẩm quyền quyết định cho ra khỏi Đảng, nếu có nhu cầu được cấp giấy xác nhận tuổi đảng thì cấp ủy có thẩm quyền xét, cấp “Giấy xác nhận tuổi đảng” cho những người đó.

Cơ sở pháp lý: mục 11.2 Hướng dẫn 01-HD/TW do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành vào ngày 28/9/2021

Đã xin ra khỏi Đảng thì có được kết nạp lại không?

Xin ra khỏi Đảng có được kết nạp lại không

Xin ra khỏi Đảng có được kết nạp lại không?

Trường hợp đảng viên sau khi xin ra khỏi Đảng mà có nhu cầu muốn kết nạp lại thì đảng viên có thể được kết nạp lại nếu thỏa mãn các điều kiện theo quy định và chỉ được kết nạp lại 01 lần. Tuy nhiên, đối với những đảng viên ra khỏi Đảng vì lý do: Tự bỏ sinh hoạt đảng; làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn); gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng; bị kết án vì tội tham nhũng; bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên, thì sẽ không được xem xét kết nạp lại Đảng. Theo đó, đảng viên được xét kết nạp lại phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có đủ điều kiện và tiêu chuẩn của người vào Đảng theo quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng.
 • Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xoá án tích; đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình thì thực hiện theo quy định của Ban Bí thư), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp uỷ có thẩm quyền (huyện uỷ và tương đương) xem xét, quyết định.
 • Thực hiện đúng các thủ tục nêu ở các Khoản 1, 2, 3 Điều 4 Điều lệ Đảng.

Đối với những đảng viên ra khỏi Đảng vì lý do: Tự bỏ sinh hoạt đảng; làm đơn xin ra Đảng (trừ trường hợp vì lý do gia đình đặc biệt khó khăn); gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng; bị kết án vì tội tham nhũng; bị kết án về tội nghiêm trọng trở lên, thì sẽ không được xem xét kết nạp lại Đảng.

Cơ sở pháp lý: mục 3.5 Quy định 24-QĐ/TW do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành vào ngày 30/7/2021

Luật sư tư vấn xin ra khỏi Đảng

 • Tư vấn những vướng mắc của khách hàng về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc xin ra khỏi Đảng;
 • Soạn thảo mẫu đơn xin ra khỏi Đảng;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các loại giấy tờ, tài liệu cần thiết để xin ra khỏi Đảng;
 • Hỗ trợ thủ tục xin ra khỏi Đảng.

Hy vọng bài viết trên của Luật L24H có thể cung cấp cho quý bạn đọc những thông tin cần thiết liên quan đến vấn đề xin ra khỏi Đảng, cụ thể là mẫu đơn xin ra khỏi Đảng mới nhất và thủ tục xin ra khỏi Đảng. Nếu có thắc mắc hoặc cần luật sư tư vấn chi tiết quý bạn đọc có thể liên hệ đến hotline 1900.633.716 hoặc email info@luat24h.com.vn để được hỗ trợ giải đáp chi tiết. Xin cảm ơn.

Scores: 4.8 (32 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716