Hướng dẫn thủ tục tố cáo người khác có hành vi hiếp dâm

Thủ tục tố cáo người khác có hành vi hiếp dâm là một trong những vấn đề pháp lý được nhiều người quan tâm chú ý đến, được pháp luật hiện hành quy định rõ ràng. Hành vi hiếp dâm đang là hành vi gây nhức nhối và đáng lên án cho xã hội ngày nay, cần tố cáo để ngăn chặn. Để làm rõ chi tiết hơn vấn đề này. Luật L24H xin cung cấp đến Quý bạn đọc những thông tin về Hướng dẫn thủ tục tố cáo người khác có hành vi hiếp dâm

Thủ tục tố cáo người có hành vi hiếp dâm

Thủ tục tố cáo người có hành vi hiếp dâm

Các yếu tố cấu thành hành vi hiếp dâm

Mặt khách thể

Tội phạm này xâm phạm trực tiếp tới sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác. Hành vi của tội phạm không chỉ được thể hiện bởi hành vi giao cấu mà còn ở các hành vi quan hệ tình dục khác. Theo quy định mới thì nam giới có thể trở thành nạn nhân của tội hiếp dâm trong các trường hợp thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái ý muốn của nạn nhân

Mặt chủ thể

Là bất kỳ người nào có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và năng lực trách nhiệm hình sự (16 tuổi trở lên). Theo quy định của Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017 thì người thực hiện hành vi phạm tội có thể là nam giới hoặc nữ giới.

Mặt khách quan

Mặt khách quan của tội hiếp dâm được thể hiện qua một trong các hành vi dấu hiệu sau đây

 • Có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực. Việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực là nhằm uy hiếp vô hiệu hóa khả năng kháng cự của nạn nhân để giao cấu với họ  Nhưng không được sự chấp thuận của họ (tức là trái ý muốn với họ).
 • Có hành vi lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác để giao cấu với lại nhân trái ý muốn của họ.

Lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân được hiểu là tình trạng lạm nhân có những nhược điểm về thể chất hoặc tinh thần không có khả năng kháng cự lại việc giao cấu của người phạm tội. Trong trường hợp này người phạm tội không nhất thiết phải sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực vẫn có thể giao cấu được với lại nhân nhưng trái với ý muốn của nạn nhân.

 • Có hành vi dùng thủ đoạn khác để giao cấu với nạn nhân. Được hiểu là các thủ đoạn ngoài các hành vi nêu trên của chính người phạm tội thực hiện làm cho nạn nhân không biết hoặc rơi vào tình trạng không có khả năng nhận thức tạm thời như cho bệnh nhân uống thuốc mê, thuốc kích dục, cho uống rượu say… để giao cấu với nạn nhân mà không được sự đồng ý của họ.
 • Có hành vi quan hệ tình dục khác.

Một số lưu ý:

 • Người bị hại là người từ đủ 16 tuổi trở lên trường hợp người bị hại dưới 16 tuổi thì không cấu thành tội này mà cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.
 • Trường hợp hiếp dâm mà kèm theo việc giết nạn nhân hoặc gây thương tích cho nạn nhân với mức độ tương thích nhất định thì người phạm tội còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người hoặc tội cố ý gây thương tích Hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.
 • Mọi trường hợp giao cấu với người dưới 13 tuổi đều bị coi là hành vi hiếp dâm (tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi).

Mặt chủ quan

Lỗi của người phạm tội là lỗi cố ý. Người đó biết hành vi của mình là sai trái và trái ý muốn của nạn nhân nhưng vẫn thực hiện, để thỏa mãn ham muốn của bản thân.

>>> Xem thêm: Tội hiếp dâm bị phạt bao nhiêu năm tù?

Thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo hành vi hiếp dâm

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo hiếp dâm

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn tố cáo hiếp dâm

Căn cứ khoản 4 Điều 163 Bộ Luật tố tụng hình sự 2015 quy định về thẩm quyền điều tra: Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình. Trường hợp tội phạm được thực hiện tại nhiều nơi khác nhau hoặc không xác định được địa điểm xảy ra tội phạm thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt.

Trình tự tố cáo người có hành vi hiếp dâm

Căn cứ khoản 1 Điều 155 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về  khởi tố theo yêu cầu của người bị hại như sau: Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.

Như vậy người bị hại có quyền khởi tố người khác có hành vi hiếp dâm

Bên cạnh đó Điều 144 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 quy định về Tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố như sau:

 • Tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.
 • Tin báo về tội phạm là thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng…”

Mẫu đơn tố cáo người có hành vi hiếp dâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————-

…, ngày … tháng … năm …

ĐƠN TỐ CÁO

(Đ/v Hành vi hiếp dâm)

Kính gửi: CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA HUYỆN/QUẬN

1.Người tố cáo:

 • Họ và tên:…………………………………………………………….
 • Sinh năm:…………………………………………………………….
 • CMND/CCCD số:……………… Ngày cấp:………………….. Nơi cấp:…………………..
 • Địa chỉ thường trú:…………………………………………………
 • Số điện thoại:………………………………………………………..

2.Người bị tố cáo:

 • Họ và tên:…………………………………………………………….
 • Sinh năm:…………………………………………………………….
 • CMND/CCCD số:……………… Ngày cấp:………………….. Nơi cấp:………………….
 • Địa chỉ thường trú:…………………………………………………
 • Số điện thoại:………………………………………………………..

3.Nội dung tố cáo:

(Trình bày diễn biến, hành vi làm nhục người khác, hành vi vi phạm quy định pháp luật nào, thiệt hại gây ra cho người tố cáo)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

4.Yêu cầu tố cáo:

(Xử lý người bị tố cáo hoặc yêu cầu bồi thường)

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan những nội dung trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng.

Danh mục tài liệu, chứng cứ đính kèm

Người tố cáo 

(ký và ghi rõ họ tên)

 

>>>Xem thêm: Mẫu đơn trình báo công an

Cách viết đơn tố cáo người có hành vi hiếp dâm

Đơn tố cáo hành vi hiếp dâm

Đơn tố cáo hành vi hiếp dâm

Đơn tố cáo thể hiện quyền của công dân trong việc tố giác hành vi vi phạm pháp luật của người khác xâm phạm trực tiếp quyền lợi hợp pháp, sức khỏe, danh dự của mình hoặc của cộng đồng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết vấn đề. Trong đơn tố cáo cần có nội dung chính gồm:

 • Tên cơ quan nhận đơn;
 • Họ, tên, địa chỉ của người tố cáo;
 • Họ, tên, địa chỉ của người có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm hại (nếu có);
 • Họ, tên, địa chỉ của người bị tố cáo;
 • Họ, tên, địa chỉ của người có quyền và nghĩa vụ liên quan;
 • Nêu rõ hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo; những vấn đề cụ thể yêu cầu cơ quan tiếp nhận Đơn tố cáo giải quyết và các tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho việc tố cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Tư vấn thủ tục tố cáo hành vi hiếp dâm

Tư vấn thủ tục tố cáo hành vi hiếp dâm

Tư vấn thủ tục tố cáo hành vi hiếp dâm

 • Tư vấn trình tự tố cáo hành vi hiếp dâm
 • Tư vấn cách viết đơn tố cáo hành vi hiếp dâm
 • Hỗ trợ tố tụng khi xảy ra tranh chấp
 • Tư vấn các quy định về tội hiếp dâm

>>>Xem thêm: Người phạm tội hiếp dâm tự thú có được giảm nhẹ hình phạt không

Hiện nay việc tố cáo người khác có hành vi hiếp dâm là rất cần thiết cho mọi người khi xảy ra hành vi này. Vì vậy người tố cáo cần phải nắm rõ quy định pháp luật để thực hiện trình tự thủ tục tố cáo một cách hợp pháp. Nếu quý bạn đọc có bất kỳ thắc mắc gì, cần luật sư hình sự tư vấn chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ qua số Hotline: 1900.633.716 để được luật sư hỗ trợ giải đáp kịp thời.

Scores: 4.47 (28 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,852 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716