Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệpđiều kiện mà các chủ sở hữu cần lưu ý để đảm bảo cho kiểu dáng công nghiệp của sản phẩm được bảo hộ. Đối tượng đủ điều kiện được bảo hộ hay thủ tục để các kiểu dáng đó được bảo hộ đều được pháp luật quy định cụ thể. Để biết rõ hơn về thời hạn của đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, những dịch vụ của luật sư liên quan, mời Quý độc giả tham khảo bài viết bên dưới của Luật L24H để biết thêm thông tin.

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp mới nhất

Kiểu dáng công nghiệp nào được bảo hộ

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp của các yếu tố trên. Sản phẩm ở đây được hiểu là đồ vật, dụng cụ, thiết bị, phương tiện, hoặc các bộ phận dùng lắp ráp và nó hợp thành các sản phẩm đó. Các sản phẩm đều có kết cấu và chức năng rõ ràng và được lưu thông độc lập.

Các kiểu dáng công nghiệp muốn được bảo hộ thì cần đáp ứng các điều kiện được quy định.

(Căn cứ Khoản 13 Điều 4, Điều 63 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2019)

Điều kiện để kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ

Việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp chỉ được quyết định nếu kiểu dáng đó đáp ứng đầy đủ 03 điều kiện sau theo Điều 63 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi năm 2009: có tính mới, có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp.

Về tính mới:

 • Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới mọi hình thức (sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác) ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.
 • Hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt đáng kể với nhau nếu chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, hay không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó.
 • Kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó.
 • Kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký, được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học, được người có quyền đăng ký trưng bày tại các cuộc triển lãm được thừa nhận là chính thức.

Về tính sáng tạo:

 • Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

Về khả năng áp dụng công nghiệp:

 • Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Căn cứ Điều 65, Điều 66, Điều 67 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2019.

Đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp

Các đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp có các đặc điểm sau:

 • Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có.
 • Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp.
 • Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Căn cứ Điều 64 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung 2019.

Hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Về hồ sơ đăng ký bảo hộ công nghiệp, cần chuẩn bị:

02 Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đánh máy theo mẫu số 03-KDCN  Phụ lục A của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN.

01 Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp. Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng quy định tại điểm 33.5 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, bản kiểu dáng công nghiệp phải bao gồm các nội dung sau:

 • Tên kiểu dáng công nghiệp.
 • Lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp.
 • Kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất: Liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ, phần mô tả chi tiết kiểu dáng công nghiệp, yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp].
 • 04 Bộ ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng công nghiệp.
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Các tài liệu khác (nếu có):

 • Giấy ủy quyền (nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp).
 • Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn (nếu có).
 • Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác).
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được thực hiện theo thủ tục dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ như phần trên

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 02 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bước 3:  Hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được xử lý tại Cục Sở hữu trí tuệ qua 03 giai đoạn:

 • Thẩm định hình thức đơn

Kiểm tra tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không.

Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định chấp nhận đơn hợp lệ;

Trường hợp đơn không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn trong đó nêu rõ các lý do, thiếu sót khiến cho đơn có thể bị từ chối chấp nhận và ấn định thời hạn 2 tháng để người nộp đơn có ý kiến hoặc sửa chữa thiếu sót.

Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót/sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu/không có ý kiến phản đối/ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối chấp nhận đơn.

Thời gian thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

 • Công bố đơn

Sau khi có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ.

Nội dung công bố đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp.

 • Thẩm định nội dung đơn

Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (có tính mới, có tính sáng tạo, có khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

Thời hạn thẩm định nội dung: 07 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Bước 4: Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ

(Căn cứ Điều 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung 2019)

>>> Tham khảo thêm về thủ tục: Đăng ký thương hiệu độc quyền

Luật sư tư vấn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

 • Luật sư tư vấn viết tờ khai đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.
 • Luật sư tư vấn viết bản mô tả kiểu dáng công nghiệp.
 • Luật sư hỗ trợ tiến hành chuẩn bị hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
 • Luật sư hỗ trợ thu thập các chứng cứ chứng minh điều kiện về tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp.
 • Trực tiếp tiến hành các bước đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và làm việc trực tiếp với các cơ quan có thẩm quyền theo ủy quyền
 • Tính toán các thời hạn, các loại phí, lệ phí hành chính, các khoản tiền phải nộp để tiến hành các thủ tục đăng ký.
 • Luật sư tư vấn luật về các trường hợp chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp và các trường hợp khác liên quan.
 • Luật sư tiến hành các thủ tục khởi kiện, khiếu nại có liên quan khi xảy ra tranh chấp liên quan trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

>>> Tham khảo thêm về: Dịch vụ luật sư sở hữu trí tuệ

Luật sư tư vấn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Luật sư tư vấn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là quyền và nghĩa vụ của mỗi cá nhân, doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của các cá nhân, doanh nghiệp đó. Việc nắm các quy định về điều kiện cũng như thủ tục liên quan đến đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là vô cùng cần thiết. Quý bạn đọc sau khi đọc các nội dung mà chúng tôi chia sẻ, nếu có thắc mắc hay có vướng mắc nào cần tư vấn luật sở hữu trí tuệ xin vui lòng liên hệ hotline 1900633716 để được luật sư sở hữu trí tuệ hỗ trợ. Xin cảm ơn.

Scores: 4.9 (39 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716