Dịch vụ giải thể công ty tại Long An nhanh chóng, an toàn uy tín

Giải thể công ty là một thủ tục hành chính phức tạp và tốn nhiều thời gian. Doanh nghiệp cần thực hiện nhiều bước theo quy định của pháp luật, đồng thời chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ cần thiết. Dịch vụ giải thể công ty tại Long An của Luật L24H cung cấp giải pháp toàn diện cho các doanh nghiệp muốn giải thể công ty một cách nhanh chóng, an toàn và tiết kiệm.

Dịch vụ giải thể công ty tại Long An

Dịch vụ giải thể công ty tại Long An

Công ty bị giải thể trong những trường hợp nào?

Theo Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty sẽ bị giải thể nếu thuộc vào một trong các trường hợp sau:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Trong đó, theo Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp sau:

 • Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;
 • Được thành lập bởi những người bị cấm thành lập doanh nghiệp;
 • Đã ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;
 • Không gửi báo cáo về việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp khi xét thấy cần thiết; đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 06 tháng tính từ ngày hết hạn hoặc có yêu cầu bằng văn bản;
 • Theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, khi rơi vào một trong các trường hợp nêu trên thì công ty sẽ bị giải thể theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Tham khảo thêm về: Doanh nghiệp bị giải thể trong trường hợp nào?

Điều kiện để giải thể công ty

Bên cạnh phải nằm trong diện các trường hợp giải thể như đã đề cập trên thì căn cứ khoản 2, Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp còn phải đáp ứng một số điều kiện như sau:

 • Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.
 • Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Lưu ý, Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp thuộc diện bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

Như vậy, trước khi thực hiện thủ tục giải thể công ty cần phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điều kiện giải thể công ty

Điều kiện giải thể công ty

Trình tự, thủ tục giải thể công ty

Hồ sơ thông báo giải thể công ty

Theo quy định tại khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp năm 2020, hồ sơ thông báo giải thể công ty bao gồm:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp theo: Mẫu Phụ lục II–22 (ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2121 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
 • Báo cáo thanh lý tài sản;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, bao gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Lưu ý, thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những cá nhân trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trình tự, thủ tục thực hiện

Theo quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, trình tự, thủ tục giải thể công ty được quy định:

Bước 1: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện các công việc sau:

 • Đăng tải các giấy tờ gồm thông báo về giải thể, nghị quyết của chủ sở hữu về việc giải thể, phương án giải quyết nợ (nếu có) và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
 • Chuyển tình trạng của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể;
 • Gửi thông tin về việc giải thể công ty cho Cơ quan thuế.

Bước 2: Công ty thanh toán hết tất cả các khoản nợ

Thanh lý tài sản của công ty và thanh toán các khoản nợ theo thứ tự thực hiện lần lượt như sau:

 • Nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

Bước 3: Thực hiện đăng ký giải thể công ty

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể công ty, công ty phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Bước 4: Nhận kết quả

Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ:

 • Chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể;
 • Gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế;
 • Đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.

Như vậy, trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp sẽ bao gồm một số bước cơ bản như trên.

>>>Xem thêm: thủ tục đóng mã số thuế khi giải thể doanh nghiệp

Dịch vụ giải thể công ty tại Long An

Phạm vi dịch vụ

Luật L24H cung cấp các dịch vụ pháp lý về Dịch vụ giải thể công ty tại Long An như sau:

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục giải thể công ty
 • Tư vấn và hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ cần thiết cho thủ tục giải thể công ty
 • Soạn thảo các hồ sơ liên quan cho thủ tục giải thể công ty
 • Thay mặt khách hàng tiến hành các thủ tục cần thiết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Tư vấn các vấn đề phát sinh sau khi giải thể công ty.

Chi phí thực hiện

Chi phí dịch vụ luật sư giải thể công ty sẽ bao gồm 02 loại là:

 • Phí tư vấn ban đầu: Tư vấn sơ bộ trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định pháp luật (Phí này sẽ được khấu trừ vào Phí tranh tụng/thủ tục trọn gói);
 • Phí thực hiện thủ tục trọn gói thì tùy theo tính chất sự việc đơn giản hay phức tạp mà sẽ có phí đặc thù riêng. Nếu các bạn đọc muốn được tư vấn và báo phí cụ thể thì có thể liên hệ đến tổng đài qua hotline 1900.633.716 để biết thêm thông tin.

Theo đó:

 • Mức phí được xác định thông qua thỏa thuận hoặc hợp đồng dịch vụ pháp lý.
 • Đối với từng vấn đề, yêu cầu cụ thể của khách hàng sẽ đưa ra mức chi phí phù hợp, đảm bảo quyền và lợi ích cho khách hàng.
 • Trong trường hợp phát sinh những tình tiết mới, ảnh hưởng đến đối tượng hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận lại về mức phí dịch vụ bằng phụ lục hợp đồng.
 • Phù hợp với hoàn cảnh của khách hàng.
 • Miễn phí/ Giảm phí cho người neo đơn, người già, trẻ em, người vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số.
 • Có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng của công ty.
 • Giá dịch vụ sẽ không bao gồm thuế, lệ phí, phí Nhà nước mà khách hàng phải nộp theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ hỗ trợ giải thể công ty tại Long An

Dịch vụ hỗ trợ giải thể công ty tại Long An

Như vậy, để có thể giải thể thì doanh nghiệp phải thuộc một số trường hợp cũng như đáp ứng một số điều kiện cụ thể theo luật định. Dịch vụ giải thể công ty tại Long An là dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp nhằm chấm dứt hoạt động kinh doanh của công ty một cách hiệu quả, phù hợp với quy định pháp luật. Nếu quý khách có nhu cầu sử dụng Dịch vụ tư vấn giải thể doanh nghiệp của Luật L24H, vui lòng liên hệ qua hotline 1900.633.716 để được luật sư doanh nghiệp hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất. Xin chân thành cảm ơn.

Scores: 4.9 (13 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 252 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716