Hướng dẫn thủ tục thừa kế sổ tiết kiệm người đã mất

Thủ tục thừa kế sổ tiết kiệm người đã mất là một trong những quy trình thừa kế di sản từ người đột ngột qua đời mà họ để lại sổ tiết kiệm. Điều đó phụ thuộc vào người đã mất ấy nếu họ có để lại di chúc thì việc phân chia tài sản sẽ dễ dàng hơn. Qua đây, Tôi muốn gửi đến Quý bạn đọc về quy định sổ tiết kiệm, thủ tục thừa kế khi người gửi tiền tiết kiệm bị chết thông qua bài viết này.

thủ tục thừa kế sổ tiết kiệm người đã mất

thủ tục thừa kế sổ tiết kiệm người đã mất

Quy định về sổ tiết kiệm

Theo quy định, sổ tiết kiệm hay còn được gọi là thẻ tiết kiệm là chứng chỉ xác nhận quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm của người gửi tiền tại tổ chức tín dụng, được áp dụng đối với trường hợp nhận tiền gửi tiết kiệm tại địa điểm giao dịch hợp pháp thuộc mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng. Trong đó, nội dung của thể tiết kiệm bao gồm như sau:

 • Tên tổ chức tín dụng, con dấu; Họ tên, chữ ký của giao dịch viên và của người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng;
 • Họ tên, số và ngày cấp Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền hoặc của tất cả người gửi tiền (đối với tiền gửi tiết kiệm chung) và thông tin của người đại diện theo pháp luật của người gửi tiền trong trường hợp gửi tiền gửi tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật;
 • Số Thẻ tiết kiệm; số tiền; đồng tiền; ngày gửi tiền; ngày đến hạn (đối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn); thời hạn gửi tiền; lãi suất; phương thức trả lãi;
 • Biện pháp để người gửi tiền, tra cứu khoản tiền gửi tiết kiệm;
 • Xử lý đối với trường hợp nhàu nát, rách, mất Thẻ tiết kiệm.

Ngoài những nội dung trên, thẻ tiết kiệm có thể có các nội dung khác theo quy định của tổ chức tín dụng.

Cơ sở pháp lý: Điều 7 Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm

Trường hợp được hưởng thừa kế sổ tiết kiệm khi người gửi tiền đột ngột mất

Thừa kế theo di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Hình thức của di chúc được lập bằng văn bản hoặc bằng miệng

Người lập di chúc có quyền cho người được hưởng thừa kế theo di chúc khi người chết có để lại di chúc và di chúc đó có hiệu lực pháp luật, người thừa kế vào thời điểm mở thừa kế còn sống hoặc cơ quan, tổ chức vẫn còn tồn tại và không từ chối việc nhận di sản.

>>>Xem thêm: Tranh chấp tài sản thừa kế theo di chúc để lại

Như vậy, trong trường hợp người chết để lại bản di chúc bằng văn bản hoặc bằng miệng trong đó sổ tiết kiệm là tài sản thừa kế thì người được hưởng tài sản ấy phải có tên trong di chúc đó

Cơ sở pháp lý: Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015

hưởng thừa kế sổ tiết kiệm khi người gửi tiền đột ngột mất

hưởng thừa kế sổ tiết kiệm khi người gửi tiền đột ngột mất

Thừa kế theo pháp luật

Trường hợp người chết không để lại di chúc hoặc di chúc do người đó để lại không hợp pháp thì di sản của người đó sẽ được chia theo pháp luật. Hoặc trong trường hợp người chết để lại di chúc chỉ chia một phần tài sản còn một phần không chia thì phần không chia sẻ được thực hiện chia thừa kế theo pháp luật. Trong đó, những người thừa kế theo pháp luật được phân loại như sau:

 1. Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 2. Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 3. Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Đồng thời, những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Tuy nhiên, những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. Vì thế, khi người sở hữu sổ tiết kiệm mất không để lại di chúc thì di sản là sổ tiết kiệm này sẽ được chia theo các hàng thừa kế theo quy định của pháp luật

Lưu ý:

Trong trường hợp, người hưởng thừa kế không biết sự tồn tại của sổ tiết kiệm thì có khả năng không nhận được di sản ấy rất cao do tính bảo mật của các tổ chức tín dụng

Trong trường hợp, người hưởng thừa kế biết sự tồn tại của sổ tiết kiệm thì sẽ tiến hành phân chia di sản thừa kế là sổ tiết kiệm để hưởng thừa kế theo quy định, ngân hàng sẽ hướng dẫn thủ tục chi trả số tiền trong sổ tiết kiệm theo thừa kế.

Cơ sở pháp lý: Điều 649, Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015; Điều 11 Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của các tổ chức tín dụng; điểm a khoản 4 Điều 18 Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm

Thủ tục thừa kế sổ tiết kiệm của người đã mất

Hồ sơ chuẩn bị

 • Phiếu yêu cầu công chứng;
 • Văn bản thỏa thuận phân chia di sản công chứng (nếu có);
 • Di chúc (nếu có);
 • Sổ tiết kiệm (bản chính);
 • Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế;
 • Giấy tờ tùy thân của người nhận thừa kế;
 • Các giấy tờ khác có liên quan,…

Cơ sở pháp lý: Điều 58, khoản 1, 2, 3 Điều 57, Điều 63 Luật công chứng 2014

Các bước để hưởng di sản là sổ tiết kiệm

 • Bước 1: Phân chia di sản thừa kế. Bước này thì người thừa kế chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ trên và đến Văn phòng/Phòng công chứng để thực hiện thủ tục công chứng Văn bản thỏa thuận/Văn bản khai xác nhận di sản thừa kế là sổ tiết kiệm.
 • Bước 2: Cử một người đại diện theo uỷ quyền (trong trường hợp tất cả người thừa kế đều hưởng di sản) hoặc người được các đồng thừa kế khác tặng cho số tiền thuộc phần di sản của mình trong sổ tiết kiệm (thể hiện trong Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế) đến ngân hàng, xuất trình các giấy tờ để rút tiền trong sổ tiết kiệm của người chết và thực hiện theo thủ tục hướng dẫn của ngân hàng nơi có sổ tiết kiệm.

>>>Xem thêm: Thủ tục thừa kế không có di chúc

Cơ sở pháp lý: khoản 1, 4 Điều 57, khoản 1 Điều 58 Luật Công chứng 2014; điểm a khoản 4 Điều 18 Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về tiền gửi tiết kiệm

Một số câu hỏi thường gặp liên quan thừa kế sổ tiết kiệm

Chồng chết vợ có được đi rút tiền trong sổ tiết kiệm không

Có hai trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Sổ tiết kiệm là tài sản riêng của chồng thì theo như việc phân chia tài sản sẽ được phân chia theo hàng thừa kế như sau:

 • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Theo đó, người vợ sẽ được hưởng một phần tài sản bằng với những thành viên khác trong gia đình của người chồng

Lưu ý: Trong trường hợp, chồng để lại di chúc thì thực hiện đúng như trong di chúc trừ trường hợp di chúc không hợp pháp

Trường hợp 2: Sổ tiết kiệm là tài sản chung của hai vợ chồng thì tài sản được chia như sau:

 • Khi có yêu cầu về chia di sản thì tài sản chung của vợ chồng được chia đôi, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận về chế độ tài sản. Phần tài sản của vợ, chồng chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết được chia theo quy định của pháp luật về thừa kế.
 • Ngoài ra, phần tài sản chia đôi của chồng đã mất sẽ được chia thừa kế theo hàng thừa kế đã phân tích như trên

Lưu ý: Nếu chồng chỉ định người khác quản lý di sản hoặc những người thừa kế thỏa thuận cử người khác quản lý di sản trong di chúc thì phải thực hiện theo đúng di chúc ấy.

Như vậy, ở tài sản riêng thì người vợ sẽ được hưởng một phần tài sản trong sổ tiết kiệm của người chồng, còn tài sản chung thì người vợ được hưởng phần tài sản chia đôi trong tài sản chung và một phần tài sản được thừa kế từ phần còn lại của người chồng đã mất. Trong trường hợp, người chồng để lại di chúc thì phải thực hiện theo di chúc ấy.

Cơ sở pháp lý: Điều 650, Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015; Điều 66 Luật Hôn nhân Gia đình 2014

 vợ có được đi rút tiền trong sổ tiết kiệm khi chồng chết không

 vợ có được đi rút tiền trong sổ tiết kiệm khi chồng chết không

Thừa kế sổ tiết kiệm có phải đóng thuế không

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 về những thu nhập chịu thuế như sau:

 • Thu nhập từ kinh doanh;
 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công;
 • Thu nhập từ đầu tư vốn;
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn;
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;
 • Thu nhập từ trúng thưởng;
 • Thu nhập từ bản quyền;
 • Thu nhập từ nhượng quyền thương mại;
 • Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng;
 • Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

Có thể thấy, thu nhập từ thừa kế gồm các tài sản như chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng nhưng không có tài sản nào là sổ tiết kiệm. Cho nên thừa kế sổ tiết kiệm không thuộc phần thu nhập chịu thuế.

Cơ sở pháp lý: Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007

Tư vấn pháp luật thừa kế sổ tiết kiệm

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về việc chỉ định người thừa kế, người bị truất quyền hưởng di sản sau khi người mất để lại sổ tiết kiệm;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp cách phân định phần di sản cho từng người thừa kế của người mất để lại sổ tiết kiệm;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về cách phân chia sổ tiết kiệm để tặng cho, thờ cúng;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về giao nghĩa vụ cho những người thừa kế;
 • Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền;
 • Tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  khách hàng tại các cấp tòa xét xử;

Qua đó, khi người gửi tiền trong sổ tiết kiệm đột ngột qua đời thì số tiền trong sổ tiết kiệm sẽ được thừa kế từ những người thân trong gia đình của người gửi. Ngoài ra, Luật L24H xin cung cấp bài viết trên đây hiểu thế nào là thủ tục thừa kế sổ tiết kiệm người đã mất, do đó để được tư vấn cụ thể hơn xin vui lòng HOTLINE 1900.633.716 để được luật sư thừa kế hướng dẫn chi tiết hơn. Xin cảm ơn!

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716