Thủ tục chia tách dự án đầu tư – Điều kiện & hồ sơ thực hiện

Thủ tục chia tách dự án đầu tư là một trong những thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư. Vậy theo quy định của pháp luật, việc điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách dự án đầu tư được tiến hành như thế nào? Mời quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Luật L24H để biết chi tiết hơn về vấn đề trên

Thủ tục tách dự án đầu tư

Thủ tục tách dự án đầu tư

Dự án đầu tư có được chia tách không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định về các hình thức mà nhà đầu tư được quyền điều chỉnh gồm:

 • Chia, tách dự án đầu tư đang thực hiện của nhà đầu tư đó (sau đây gọi là dự án được chia, tách) thành hai hoặc một số dự án;
 • Sáp nhập một hoặc một số dự án đầu tư của nhà đầu tư đó (sau đây gọi là dự án được sáp nhập) vào một dự án đầu tư của nhà đầu tư đó (sau đây gọi là dự án nhận sáp nhập).

Theo đó, nhà đầu tư sẽ được quyền điều chỉnh theo hình thức chia tách dự án đầu tư thành hai hay một số dự án.

Điều kiện để dự án đầu tư được chia

Điều kiện để điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia dự án đầu tư cần thoả mãn các quy định tại khoản 2 Điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP gồm:

 • Các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật;
 • Không được thay đổi điều kiện của nhà đầu tư (nếu có) tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư;

Như vậy, việc tách dự án đầu tư cần đảm bảo các điều kiện sau:

 • Các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai,
 • Các điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật;
 • Không được thay đổi điều kiện của nhà đầu tư (nếu có) tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư.

Điều kiện chia tách dự án đầu tư

Điều kiện chia tách dự án đầu tư

Thủ tục chia tách dự án đầu tư

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia dự án đầu tư cần được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP gồm:

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 50 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP cho Ban quản lý.

 • Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư cần chuẩn bị 08 bộ hồ sơ cho Bộ kế hoạch và Đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, 04 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 04 bộ hồ sơ cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

 • Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư 2020.

Nhà đầu tư cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ cho Cơ quan đăng ký đầu tư.
Bước 2: Ban Quản lý gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư.
Bước 3: Các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó.
Bước 4: Ban quản lý quyết định chấp thuận điều chỉnh hoặc lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh).

Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư 2020

Lưu ý: Dự án đầu tư được hình thành trên cơ sở chia, tách dự án đáp ứng điều kiện hưởng mức ưu đãi đầu tư nào thì được hưởng mức ưu đãi đầu tư đó cho thời gian hưởng ưu đãi còn lại của dự án trước khi chia tách dự án đầu tư.

Hồ sơ chia tách dự án đầu tư

Hồ sơ chia tách dự án đầu tư bao gồm các tài liệu theo quy địnht ại khoản 3 Điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP gồm những giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chia, tách dự án đầu tư;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc, chia, tách dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có);
 • Bản sao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);
 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có);

Hồ sơ tách dự án đầu tư

Hồ sơ tách dự án đầu tư

Luật sư tư vấn tách dự án đầu tư

 • Tư vấn thủ tục điều chỉnh mục tiêu dự án
 • Tư vấn chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư
 • Tư vấn sáp nhập, chia tách một dự án thành nhiều dự án
 • Tư vấn bố sung, thay đổi, mở rộng, chấm dứt dự án đầu tư
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị giấy tờ điều chỉnh dự án đầu tư
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh dự án đầu tư

Khi muốn thực hiện thủ tục tách dự án đầu tư, chủ đầu tư cần biết những thông tin cơ bản giúp công việc được trơn tru hơn. Nếu quý khách hàng có bất kỳ vướng mắc nào về việc tách dự án đầu tư hoặc có thắc mắc gì liên quan tới vấn đề pháp lý trong dự án đầu tư, vui lòng liên hệ Luật L24H qua hotline 1900.633.716 để được luật sư về Doanh nghiệp hỗ trợ tư vấn, giải đáp kịp thời.

Scores: 4.6 (25 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716