Thời gian tạm giữ tang vật vụ án hình sự tối đa là bao lâu?

Thời gian tạm giữ tang vật vụ án hình sự được quy định về xử lý đồ vật, vật chứng trong Bộ luật Tố tụng Hình sự hiện hành. Ngoài ra, cơ quan điều tra có thể kéo dài thời gian tạm giữ hoặc niêm phong vật chứng, tài liệu có liên quan khi xét thấy vụ án phức tạp, khó khăn. Vậy thời gian tạm giữ sẽ diễn ra trong bao lâu hay vật chứng được trả lại khi nào cho đương sự sẽ được giải đáp thông qua bài viết được Luật L24H cung cấp sau đây.

Thời gian tạm giữ tang vật vụ án hình sự tối đa là bao lâu

Thời gian tạm giữ tang vật vụ án hình sự tối đa là bao lâu?

Quy định về tang vật trong vụ án hình sự

Đối với thuật ngữ “tang vật trong vụ án hình sự” thì chưa có quy định nào nói rõ về vấn đề này.

Đồng thời, theo Bộ luật Tố tụng Hình sự hiện hành có quy định đối với vật chứng như sau:

Vật chứng là vật được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội, vật mang dấu vết tội phạm, vật là đối tượng của tội phạm, tiền hoặc vật khác có giá trị chứng minh tội phạm và người phạm tội hoặc có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ án.

Như vậy, cũng có thể hiểu tang vật là vật chứng

Cơ sở pháp lý: Điều 89 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

Xem thêm>>>: Thủ tục khám xét, thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật vụ án hình sự

Điều kiện tiến hành biện pháp thu giữ tạm giữ tài liệu đồ vật

Căn cứ để tạm giữ tang vật

Trước hết cần phải tìm hiểu về quy định khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện, tài liệu, đồ vật, thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, dữ liệu điện tử:

 • Việc khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện chỉ được tiến hành khi có căn cứ để nhận định trong người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện có công cụ, phương tiện phạm tội, tài liệu, đồ vật, tài sản do phạm tội mà có hoặc đồ vật, dữ liệu điện tử, tài liệu khác có liên quan đến vụ án.
 • Việc khám xét chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện cũng được tiến hành khi cần phát hiện người đang bị truy nã, truy tìm và giải cứu nạn nhân.
 • Khi có căn cứ để nhận định trong thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, dữ liệu điện tử có công cụ, phương tiện phạm tội, tài liệu, đồ vật, tài sản liên quan đến vụ án thì có thể khám xét thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, dữ liệu điện tử.

Trong quá trình khám xét, Điều tra viên được tạm giữ đồ vật là vật chứng và tài liệu có liên quan trực tiếp đến vụ án. Đối với đồ vật thuộc loại cấm tàng trữ, lưu hành thì phải thu giữ và chuyển ngay cho cơ quan quản lý có thẩm quyền. Trường hợp cần thiết phải niêm phong thì tiến hành trước mặt chủ sở hữu đồ vật, người quản lý đồ vật, người chứng kiến, đại diện gia đình, đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi khám xét.

Như vậy, khi có căn cứ để nhận định rằng người đó, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện có chứa công cụ, phương tiện phạm tội, tài liệu, đồ vật, tài sản do phạm tội thì Điều tra viên có quyền khám xét. Ngoài ra, Điều tra viên được tạm giữ đồ vật là vật chứng và tài liệu có liên quan trực tiếp đến vụ án.

Cơ sở pháp lý: Điều 192, khoản 1 Điều 198 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

Thẩm quyền tạm giữ tang vật

Như đã phân tích trên, khi khám xét, Điều tra viên có thẩm quyền được tạm giữ đồ vật là vật chứng và tài liệu có liên quan trực tiếp đến vụ án. Đối với đồ vật thuộc loại cấm tàng trữ, lưu hành thì phải thu giữ và chuyển ngay cho cơ quan quản lý có thẩm quyền. Trường hợp cần thiết phải niêm phong thì tiến hành trước mặt chủ sở hữu đồ vật, người quản lý đồ vật, người chứng kiến, đại diện gia đình, đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi khám xét.

>>>Xem thêm: Thẩm quyền ban hành quyết định gia hạn tạm giữ giai đoạn điều tra

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 198 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

Thời gian tạm giữ tang vật tối đa

Việc xử lý vật chứng do Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn điều tra; do Viện kiểm sát quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn truy tố; do Chánh án Tòa án quyết định nếu vụ án được đình chỉ ở giai đoạn chuẩn bị xét xử; do Hội đồng xét xử quyết định nếu vụ án đã đưa ra xét xử. Việc thi hành quyết định về xử lý vật chứng phải được ghi vào biên bản.

Vật chứng được xử lý như sau:

 • Vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành thì bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy;
 • Vật chứng là tiền bạc hoặc tài sản do phạm tội mà có thì bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước;
 • Vật chứng không có giá trị hoặc không sử dụng được thì bị tịch thu và tiêu hủy.

Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan, người có thẩm quyền nêu trên có quyền:

 • Trả lại ngay tài sản đã thu giữ, tạm giữ nhưng không phải là vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp tài sản đó;
 • Trả lại ngay vật chứng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp nếu xét thấy không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án;
 • Vật chứng thuộc loại mau hỏng hoặc khó bảo quản thì có thể được bán theo quy định của pháp luật; trường hợp không bán được thì tiêu hủy;
 • Vật chứng là động vật hoang dã và thực vật ngoại lai thì ngay sau khi có kết luận giám định phải giao cho cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tạm giữ tang vật tối đa

Thời gian tạm giữ tang vật tối đa

Lưu ý: Trường hợp có tranh chấp về quyền sở hữu đối với vật chứng thì giải quyết theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Cho nên có thể thấy, Bộ luật Tố tụng hình sự hiện hành không quy định thời gian tối đa tạm giữ tang vật là bao lâu. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo luật định và vật chứng có thể được trả cho người bị hại trong quá trình điều tra, truy tố hoặc xét xử

Cơ sở pháp lý: Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015

Vật chứng được trả lại khi nào?

Theo quy định của pháp luật, tài sản là vật chứng đang bị thu giữ, tạm giữ sẽ được trả lại ngay cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp nếu các cơ quan tố tụng xét thấy việc trả lại vật chứng không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án. Còn nếu xét thấy việc vật chứng không làm ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án thì vật chứng có thể được trả lại theo bản án của Toà. Lúc đó, cơ quan thi hành án sẽ thực hiện trả lại vật chứng theo bản án của Toà án đúng trình tự pháp luật quy định.

Cơ sở pháp lý: điểm a, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Thủ tục yêu cầu trả lại tài sản là tang vật trong vụ án hình sự

 1. Bước 1: Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ trong trường hợp bản án, quyết định tuyên trả lại tài sản cho đương sự.
 2. Bước 2: Sau khi có quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ, Chấp hành viên thông báo cho đương sự thời gian, địa điểm nhận lại tiền, tài sản.
 3. Bước 3: Đối với tài sản không bán được hoặc bị hư hỏng không còn giá trị sử dụng thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định tiêu hủy và tổ chức tiêu hủy tài sản
 4. Bước 4: Trường hợp tài sản trả lại là tiền Việt Nam, ngoại tệ bị hư hỏng không còn sử dụng được do lỗi của các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự trong quá trình bảo quản và đương sự từ chối nhận thì cơ quan thi hành án dân sự đề nghị Ngân hàng nhà nước đổi tiền mới có giá trị tương đương để trả cho đương sự.

Xem thêm >>> Thủ tục yêu cầu trả lại tài sản là tang vật trong vụ án hình sự

Cơ sở pháp lý: Điều 36, Điều 126 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014

Thủ tục yêu cầu trả lại tài sản là tang vật trong vụ án hình sự

Thủ tục yêu cầu trả lại tài sản là tang vật trong vụ án hình sự

Tư vấn về thời gian tạm giữ tang vật vụ án hình sự

 • Tư vấn quy định của pháp luật về thời hạn tạm giữ vật chứng trong vụ án hình sự
 • Tư vấn thủ tục nhận lại tài sản là tang vật trong vụ án hình sự
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp quyền sở hữu tang vật.
 • Chuẩn bị, soạn thảo, nộp văn bản tại cơ quan nhà nước
 • Luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi khách hàng;
 • Tư vấn, giải đáp những vướng mắc về các vấn đề pháp lý có liên quan.

Tạm giữ hoặc niêm phong tang vật hay vật chứng nhằm giúp cho cơ quan điều tra, cơ quan có thẩm quyền liên quan có thể điều tra vụ án một cách chính xác nhất. Qua đó, có thể xác định hoặc kết luận vụ việc thông qua tang vật đó để lại dấu hiệu phạm tội gì. Vì thế Luật L24H của chúng tôi xin cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến miễn phí qua HOTLINE 1900.633.716 để giải đáp pháp luật, cung cấp dịch vụ luật sư hình sự hỗ trợ tận tình, chi tiết cho từng vụ việc.

Scores: 4.9 (28 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716