Thay đổi địa chỉ công ty khác quận

Thay đổi địa chỉ công ty khác quậnthủ tục doanh nghiệp cần phải thực hiện sau khi thay đổi địa điểm mới khác quận. Tuy thủ tục thực hiện chuyển quận cũng có nhiều điểm tương đồng với chuyển địa chỉ công ty cùng quận nhưng doanh nghiệp cần phải tiến hành thêm một số hồ sơ nên sẽ phức tạp hơn. Vì vậy, Luật L24H sẽ cung cấp về thủ tục, chi phí, quyết toán thuế, các trường hợp phải thay đổi và các thông tin liên quan như sau:

thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận

Những trường hợp cần thay đổi địa chỉ trụ sở công ty khác quận

 • Việc thay đổi trụ sở giúp hoạt động kinh doanh được thuận tiện hơn;
 • Chuyển địa chỉ công ty giúp cho việc liên hệ và tìm kiếm khách hàng, đối tác thuận lợi hơn;
 • Doanh nghiệp mong muốn tăng khả năng phát triển tiếp cận thị trường mới;
 • Tự doanh nghiệp có khả năng xây trụ sở doanh nghiệp và chuyển văn phòng công ty;
 • Hoặc do rất nhiều lý do khác mà khiến doanh nghiệp tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ công ty.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ đăng ký công ty khác quận

 1. 1. Hồ sơ thông báo chuyển địa chỉ trụ sở để nộp lên cơ quan quản lý thuế:
 • Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty với cơ quan thuế (mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế);
 • Giấy ủy quyền trong trường hợp không phải đại diện pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ;
 • 02 Bản sao y công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Công văn gửi cơ quan thuế về việc xin chốt thuế chuyển quận;
 • Quyết định về việc chuyển trụ sở của doanh nghiệp.
 1. Doanh nghiệp chuẩn bị thêm hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp và Biểu mẫu hồ sơ được ban hành theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Trước khi tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục để thay đổi thông tin đăng ký thuế:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp cần phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đầy đủ và phù hợp với loại hình doanh nghiệp trước khi tiến hành các thủ tục thay đổi thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ thủ tục để thay đổi thông tin đăng ký thuế Chi cục thuế quận cũ.

Bước 3: Nhận kết quả

Sau 10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ lên Chi cục Thuế, doanh nghiệp theo giấy hẹn thì đến Chi cục thuế để nhận kết quả.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 10, Điều 11 Thông tư số 105/2020/TT-BTC

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Sau khi nhận thông báo từ cơ quan thuế quận cũ về việc chuyển địa điểm, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ để tiến hành các thủ tục thay đổi thay đổi địa chỉ công ty.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty khác quận cho Sở kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo hai phương thức sau đây:

 • Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp chuyển đến;
 • Thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trả kết quả:

 • Trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ, doanh nghiệp nhận được Giấy phép đăng ký kinh doanh mới.
 • Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ có thông báo bằng văn bản hướng dẫn doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ và nộp lại từ đầu.

Bước 4: Đăng công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh mới, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý: Điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP

Một số lưu ý khi thay đổi thực hiện thủ tục địa chỉ khác quận

 • Doanh nghiệp không được xuất hóa đơn trong khi làm hồ sơ chuyển quận bên thuế;
 • Công ty cần hoàn thiện các thủ tục về thuế trong khi làm hồ sơ;
 • Doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ở các quý gần nhất trực tuyến qua mạng bằng chữ ký số của công ty cho cơ quan thuế;
 • Khi chuyển công ty qua quận khác thì doanh nghiệp cần phải tiến hành khắc lại con dấu mới của công ty và đăng thông báo trên Sở KH&ĐT về việc sử dụng con dấu mới;
 • Nếu doanh nghiệp vẫn muốn sử dụng hóa đơn của địa chỉ cũ thì phải làm thông báo chốt hóa đơn bên quận cũ. Sau đó khắc dấu vuông địa chỉ mới đóng lên hóa đơn và làm mẫu TP04 nộp lên thuế quận mới để được tiếp tục sử dụng hóa đơn đó;

 • Nếu doanh nghiệp không muốn sử dụng hóa đơn của địa chỉ cũ thì phải làm thông báo hủy hóa đơn nộp lên thuế và làm thông báo phát hành hóa đơn mới để được sử dụng.

thay đổi địa chỉ công ty

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận

Giải đáp các câu hỏi liên quan khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận

Thời gian thay đổi địa chỉ công ty ở khác quận là bao lâu?

 • Cơ quan thuế: Trong thời hạn 10 – 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ tại Chi cục Thuế quận cũ cùng tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm.
 • Cơ quan đăng ký doanh nghiệp: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy đăng ký kinh doanh công nhận địa chỉ công ty mới

Chi phí đổi địa chỉ công ty khác quận là bao nhiêu?

Lệ phí thay đổi địa chỉ công ty khác quận được quy định tại Biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05 tháng 08 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 50.000 VNĐ/lần.

Thay đổi địa chỉ công ty khác quận có phải quyết toán thuế?

Căn cứ theo Điều 6 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định, công ty không cần quyết toán thuế khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận mà chỉ cần tiến hành đầy đủ thủ tục với cơ quan thuế.

Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty tại Luật L24H

 • Tư vấn quy trình, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện, khác tỉnh/thành phố;
 • Tư vấn hỗ trợ khách hàng soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết để tiến hành thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;
 • Hỗ trợ tư vấn các điều kiện và vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến thay đổi trụ sở công ty theo đúng quy định pháp luật;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;
 • Hướng dẫn khách hàng các thủ tục sau thay đổi trụ sở công ty;
 • Các vấn đề pháp lý khác liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.

Như vậy, trên đây là nội dung tư vấn về quy trình, hồ sơ, lưu ý về thủ tục thuế, hóa đơn và một số giải đáp về thủ tục chuyển địa chỉ công ty khác quận giúp Quý độc giả tham khảo. Hãy liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 1900633716 trong trường hợp Quý độc giả còn thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này hoặc gặp khó khăn, nhu cầu cần hỗ trợ từ luật sư tư vấn. Xin cảm ơn!

 

Scores: 4.7 (46 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,805 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716