Hướng dẫn thủ tục mua hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

Mua hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đòi hỏi người mua phải tìm hiểu kỹ các quy định của luật và nghị định liên quan để xác định mình có thuộc đối tượng được mua nhà hóa giá, thanh lý của nhà nước, các điều kiện để mua bán nhà, thuê nhà hay những giấy tờ cần thiết để thực hiện việc mua bán. Để việc tìm hiểu của Quý bạn đọc được dễ dàng, bài viết dưới đây của Luật L24H sẽ cung cấp những thông tin pháp lý liên quan.

Mua hóa giá nhà ở của nhà nước

Mua hóa giá nhà ở của nhà nước

Thế nào là hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước?

Hiện nay pháp luật không có định nghĩa như thế nào là hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước. Nhưng từ thực tiễn, ta có thể hiểu hóa giá, thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là việc cơ quan có thẩm quyền tiến hành các thủ tục để bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho các chủ thể có nhu cầu sử dụng.

Để có thể thực hiện các thủ tục hóa giá, thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì ta cần phải biết nhà ở thuộc sở hữu nhà nước bao gồm những loại nào. Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 80 Luật Nhà ở 2014 thì nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là:

 • Nhà ở công vụ do Nhà nước đầu tư xây dựng hoặc mua bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước hoặc được xác lập thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.
 • Nhà ở để phục vụ tái định cư do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật Nhà ở 2014.
 • Nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn hoặc hình thức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này.
 • Nhà ở cũ được đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ vốn ngân sách nhà nước hoặc được xác lập thuộc sở hữu nhà nước và đang cho hộ gia đình, cá nhân thuê theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Tuy nhiên, cũng phải lưu ý rằng pháp luật cũng có quy định về một số trường hợp ngoại lệ là nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước nhưng không được bán như: nhà ở nằm trong khu vực quy hoạch xây dựng nhà ở công vụ; nhà ở đã có quyết định thu hồi đất, thu hồi nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nhà không có nguồn gốc là nhà ở nhưng đang bố trí làm nhà ở và thuộc diện đang thực hiện xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;…. Và một số trường hợp khác được quy định cụ thể tại Điều 62 Nghị định 99/2015/NĐ-CP.

Thời gian hóa giá, thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Để tiến trình mua bán được diễn ra thuận lợi và nhanh chóng, những đối tượng được phép mua nhà đất cũ của nhà nước, cần lưu ý về thời gian chuẩn bị hồ sơ và ký kết hợp đồng. Pháp luật có quy định cụ thể như sau:

 • Thời gian thực hiện bán nhà ở cũ là không quá 45 ngày, kể từ ngày đơn vị quản lý vận hành nhà ở nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến khi ký hợp đồng mua bán. Thời gian này không tính vào thời gian nộp nghĩa vụ tài chính và thời gian cơ quan có thẩm quyền thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở.
 • Trong trường hợp quá 90 ngày, kể từ ngày đơn vị quản lý vận hành nhà ở có thông báo thời gian ký hợp đồng mua bán nhà ở mà người mua chưa thực hiện ký hợp đồng, nếu có thay đổi về giá đất ở do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành thì cơ quan quản lý nhà ở phải báo cáo UBND cấp tỉnh phê duyệt giá mới trước khi ký kết hợp đồng mua bán với người mua nhà ở.

(Cơ sở pháp lý: điểm đ, điểm e khoản 2 Điều 69 Nghị định 99/2015/NĐ-CP)

Đối tượng được mua hóa giá nhà theo quy định pháp luật.

Để có thể được mua hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, bạn phải thuộc một trong các đối tượng được bố trí nhà ở theo quy định tại khoản 1 Điều 63 Nghị định 99/2015/NĐ-CP, cụ thể như sau: là người đang thực tế sử dụng nhà ở và có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở đó, trừ trường hợp chiếm dụng nhà ở trái pháp luật. bao gồm đối tượng được bố trí sử dụng nhà ở từ trước ngày 27 tháng 11 năm 1992 và các đối tượng được bố trí nhà ở theo quy định tại Khoản 1 Điều 61 của Nghị định này, trừ trường hợp chiếm dụng nhà ở trái pháp luật. Cụ thể:

 • Trường hợp nhà ở được cơ quan có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước từ trước ngày 27 tháng 11 năm 1992 nhưng từ ngày 27 tháng 11 năm 1992 mới hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng để phân phối cho cán bộ, công nhân viên thuê theo Quyết định số 118/TTg;
 • Trường hợp người đang thuê nhà ở trước ngày 27 tháng 11 năm 1992 nhưng thuộc diện phải điều chuyển công tác và Nhà nước yêu cầu phải trả lại nhà ở đang thuê, sau đó được cơ quan nhà nước bố trí cho thuê nhà ở khác sau ngày 27 tháng 11 năm 1992;
 • Trường hợp nhà ở hoặc nhà không có nguồn gốc là nhà ở nhưng được bố trí sử dụng trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 11 năm 1992 đến trước ngày 05 tháng 7 năm 1994;
 • Trường hợp nhà ở hoặc nhà không có nguồn gốc là nhà ở nhưng được bố trí sử dụng trong khoảng thời gian từ ngày 05 tháng 7 năm 1994 đến trước ngày 19 tháng 01 năm 2007.

(Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 63 Nghị định 99/2015 NĐ-CP)

Điều kiện để được mua nhà ở cũ của Nhà nước.

Những người muốn mua nhà đất bán hóa giá thuộc sở hữu nhà nước phải lưu ý để đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất: Có hợp đồng thuê nhà ở ký với đơn vị quản lý vận hành nhà ở và có tên trong hợp đồng thuê nhà ở này (bao gồm người đại diện đứng tên hợp đồng thuê nhà ở và các thành viên có tên trong hợp đồng thuê nhà từ đủ 18 tuổi trở lên); trường hợp có nhiều thành viên cùng đứng tên trong hợp đồng thuê nhà thì các thành viên này phải thỏa thuận cử người đại diện đứng tên ký hợp đồng mua bán nhà với cơ quan quản lý nhà ở.

Thứ hai: Đóng tiền thuê nhà ở theo quy định trong hợp đồng thuê nhà ở và đóng đầy đủ các chi phí quản lý vận hành (nếu có) tính đến thời điểm ký hợp đồng mua bán nhà ở.

Trường hợp đã sử dụng nhà ở trước thời điểm ký kết hợp đồng thuê nhà ở hoặc có hợp đồng thuê nhà ở mà Nhà nước chưa thu tiền thuê nhà thì người thuê phải nộp truy thu tiền thuê nhà ở theo thời gian thực tế đã sử dụng nhà ở.

Thứ ba: Phải có đơn đề nghị mua nhà ở đang thuê.

(Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 63 Nghị định 99/2015/NĐ-CP)

Thủ tục hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

thủ tục mua nhà hóa giá

Trình tự, thủ tục mua nhà hóa giá

Hồ sơ mua hóa giá, thanh lý nhà ở

Căn cứ Điều 69 Nghị định 99/2015/NĐ-CP thì hồ sơ đề nghị mua nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước bao gồm:

 • Đơn đề nghị mua nhà ở cũ;
 • Bản sao thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đang còn giá trị hoặc Thẻ quân nhân của người đề nghị mua nhà ở; trường hợp là vợ chồng thì phải có thêm bản sao Giấy chứng nhận kết hôn.
 • Hợp đồng thuê nhà ở được lập hợp pháp; giấy tờ chứng minh đã nộp đủ tiền thuê nhà ở và chi phí quản lý vận hành nhà ở đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị mua nhà ở.
 • Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền mua nhà ở (nếu có).

Trình tự thực hiện

Căn cứ khoản 2 Điều 69 Nghị định 91/2015/NĐ-CP thì trình tự, thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện như sau:

 1. Người mua nhà ở phải nộp hồ sơ đề nghị mua nhà tại đơn vị đang quản lý vận hành nhà ở hoặc tại cơ quan quản lý nhà ở;
 2. Khi nhận được hồ sơ, Cơ quan có thẩm quyền tiến hành ghi giấy biên nhận hồ sơ, kiểm tra và lập danh sách người mua.
 3. Trên cơ sở hồ sơ đề nghị mua nhà ở cũ, Sở Xây dựng sẽ tổ chức họp để xác định giá bán, quyền sử dụng đất, lập danh sách đối tượng được mua nhà ở kèm theo văn bản xác định giá bán nhà, sau đó trình cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở xem xét, quyết định.
 4.  Căn cứ vào báo cáo của cơ quan quản lý nhà ở, cơ quan đại diện chủ sở hữu sẽ tiến hành xem xét và ban hành quyết định bán nhà ở.
 5.  Đơn vị quản lý vận hành nhà ở sau khi nhận được quyết định tiến hành thông báo cho người mua nhà biết thời gian cụ thể để ký kết hợp đồng mua bán.

Luật sư tư vấn thủ tục mua nhà hóa giá.

Luật sư tư vấn mua nhà hóa giá

Luật sư tư vấn mua nhà hóa giá

 • Tư vấn tính hợp pháp của hồ sơ mua bán nhà hóa giá.
 • Tư vấn thủ tục mua bán, cho thuê, nhà đất thuộc sở hữu nhà nước
 • Dự trù chi phí dựa trên bảng giá đất, các khoản thuế, phí và lệ phí phải thực hiện khi thực hiện các giao dịch chuyển quyền sử dụng.
 • Đảm bảo hoàn tất nhanh chóng thủ tục sang tên trên chứng nhận quyền sở hữu nhà đất.

Mua hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, dù không phải là một giao dịch phổ biến vì đối tượng được mua có sự hạn chế. Nhưng mong rằng, bài viết trên đã phần nào cung cấp những thông tin cần thiết cho Quý bạn đọc quan tâm. Nếu trong quá trình tìm hiểu, Quý bạn đọc còn điều gì thắc mắc, hoặc cần luật sư tư vấn luật đất đai làm rõ hơn vấn đề trên thì xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1900.633.716  để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.

Scores: 4.58 (49 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716