Các mẫu giấy biên bản cam kết thông dụng, cách ghi chuẩn nhất

Giấy biên bản cam kết là một loại văn bản do hai hoặc nhiều bên tham gia ký kết, thể hiện sự thỏa thuận về một vấn đề nào đó. Biên bản cam kết có giá trị pháp lý và ràng buộc về trách nhiệm của các bên tham gia cam kết. Vậy, biên bản cam kết có nội dung, hình thức và cách viết như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho quý độc giả những thông tin cần thiết về biên bản cam kết.Giấy cam kết chịu trách nhiệm

Giấy cam kết chịu trách nhiệm

Khi nào cần dùng mẫu giấy, biên bản cam kết?

Bản cam kết được dùng phổ biến trong đời sống, công việc khi hai bên có sự thỏa thuận, thống nhất với nhau và bạn sẽ chịu trách nhiệm về thỏa thuận đó nếu không hoàn thành. Hoặc cam kết chịu trách nhiệm về một vấn đề một việc gì đó với một ai đó. Như Bên B sẽ cam kết thực hiện những điều khoản đã ghi trong hợp đồng, nếu làm sai thì bên A có quyền xử phạt hoặc khởi kiện. Hoặc cam kết vi phạm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường, hoặc bị xử lý kỷ luật khi làm trái quy định của Công ty …. Bản cam kết mang tính chất hành chính, dân sự nhưng đồng thời cũng là thủ tục để giúp hai bên có thể tạo được sự tin tưởng, thống nhất trong cách làm việc với nhau. Đồng thời khi có tranh chấp đây có thể được coi là một loại tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Giấy cam kết ngày nay được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực đời sống, ngành nghề, có thể kể đến như:

 • Cam kết đảm bảo an toàn thi công trong xây dựng;
 • Cam kết về việc đất không có tranh chấp đất đai trong giao dịch mua bán đất;
 • Cam kết thực hiện theo đúng hợp đồng lao động; chấp hành nội quy lao động, đảm bảo thời gian làm việc…
 • Cam kết về chất lượng và số lượng hàng hóa…

09 Mẫu, biên bản cam kết thông dụng được dùng nhiều nhất

1. Mẫu giấy cam kết chung

>>> CLICK: TẢI GIẤY CAM KẾT CHUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CAM KẾT

Kính gửi: Công ty ………………………………….

Tên tôi là:…………..…………..……………………

Ngày tháng năm sinh: ……… Giới tính:………..

Quê quán….…………………………………………

Địa chỉ thường trú:………………….………………..

Nơi ở hiện tại: ………………………………………..

Số CMTND:…… Ngày cấp: ………… Nơi cấp:………..…

Nơi làm việc :………….. Chức vụ:………………..

Trình độ: ……………………… Chuyên ngành: ……….

Điện thoại liên hệ: ………………………………..…………

Tôi cam kết các nội dung sau đây:

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Nếu vi phạm những điều cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty.

………, ngày …… tháng …… năm…….

Người làm cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên)

2. Mẫu giấy cam kết trả nợ

>>> CLICK: TẢI GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ

Kính gửi:…….

Tôi tên là….

CMND/ ĐKKD: …… Ngày cấp:…. Nơi Cấp:………

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:..

Điện thoại:…

Email:…

Tôi có nợ anh……. … số CMND…….một khoản tiền là………….từ ngày………… lãi suất……

Tôi xin cam kết với anh …. thanh toán các khoản nợ (kể cả nợ gốc và lãi) trước ngày …tháng… năm…

Nếu tôi không thực hiện đúng như cam kết thì sẽ chịu trách nhiệm với các khoản nợ chậm trả tương ứng với mức lãi suất …%/ngày.

……., ngày … tháng… năm…

Người cam kết

(Kí và ghi rõ họ tên)

3. Mẫu cam kết giữa hai bên về tài sản riêng

>>> CLICK: TẢI GIẤY CAM KẾT VỀ TÀI SẢN RIÊNG VỢ CHỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 VĂN BẢN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG

 

Hôm nay, ngày  ……  tháng …… năm …., tại ………………..

Tôi là : …………………………………..Sinh năm: ………………..

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………….

Và chồng/vợ tôi là ông/bà: ………………   Sinh năm: ………………

CMND/CCCD hoặc hộ chiếu số: ……… cấp ngày ……… tại …………….

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………

Chúng tôi là vợ chồng theo Giấy chứng nhận kết hôn số …… quyển số …… do UBND ……….. cấp ngày ………….

Bằng văn bản này tôi xin cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung sau đây:

1. Ông ………………. là chủ sử hữu (1) …………………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

2. Bằng văn bản này, tôi xin cam kết như sau:

– Tài sản nêu trên là do chồng/vợ tôi – ông/bà ………………. dùng tài sản riêng của mình để mua, tôi không có bất cứ một sự đóng góp nào vào việc tạo lập khối tài sản nêu trên.

– Việc cam kết tài sản riêng không nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. Văn bản Cam kết này sẽ bị vô hiệu nếu có sở sở xác định việc lập văn bản cam kết nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài sản;

– Những thông tin về nhân thân về tài sản trong văn bản cam kết này là đúng sự thật;

-Văn bản cam kết này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc;
– Nội dung của văn bản cam kết theo đúng qui định pháp luật, đạo đức xã hội;

– Tôi đã đọc lại văn bản cam kết này và đồng ý toàn bộ nội dung trên, đồng thời ký, điểm chỉ vào văn bản cam kết này.

 

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ)

4. Mẫu giấy cam kết làm việc

>>> CLICK: TẢI GIẤY CAM KẾT LÀM VIỆC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: ……………………………………………………….

Tên cá nhân/tổ chức: (tôi/chúng tôi) …………..……………

Mã số thuế (nếu có): …………………………..………………

Số CMND/hộ chiếu/ĐKKD :…………….Ngày cấp: ……………Nơi cấp:……….

Địa chỉ cư trú/trụ sở:………… …………………….…………………….

Nơi làm việc(nếu có): ………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………

Tôi cam kết các nội dung sau đây…………..…………………………

1………………….………………..…………………………………

2………………….………………..……………………………………

Tôi/chúng tôi đề nghị:

1………………….………………..……….……………………………

2………………….…………………..……………………………

3………………………………………………………………………………………..

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nêu trên.

…………., ngày …… tháng …… năm……….

CÁ NHÂN/PHÁP NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Mẫu giấy cam kết bảo mật thông tin khách hàng

>>> CLICK: TẢI GIẤY CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

 

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015

Căn cứ vào Nội quy lao động của Công ty ………………

Căn cứ trách nhiệm công việc của Nhân viên liên quan đến hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào hợp đồng dịch vụ số …/…. /HDDV-…

Hôm nay, vào hồi … h … ngày … tháng … năm 2021, tại địa chỉ…………

Chúng tôi gồm:

BÊN A:

Công ty ….

Mã số thuế: ……………………………………….

Đăng ký kinh doanh số: ………. Ngày cấp: …………

Nơi cấp: ……………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………

Số điện thoại: …………. Fax: ……………………..

Email: ……………… Khác: …………..……………

BÊN B:

Họ và tên: ……………… Giới tính: ……………..……

Ngày sinh: ……… Dân tộc: ……… Quốc tịch: ……….

Căn cước công dân số: …………… Ngày cấp:.………..

Nơi cấp: ………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………….

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………

Nội dung cam kết:

Căn cứ Hợp đồng số ……..ngày………tháng……..năm đã ký kết giữa Công ty …….và…., về việc cung cấp dịch vụ…………………..

Bên A cam kết bảo mật thông tin của bên B với các điều khoản và bảo mật như sau:

………………………………………………………….

………………………………………………………….

……………………………………………………………

Bên A sẽ giữ thông tin của bên B trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Bên B có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân.

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Mẫu giấy cam kết thu nhập

>>> CLICK: TẢI GIẤY CAM KẾT THU NHẬP CÁ NHÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày … tháng …. năm …….

GIẤY CAM KẾT

(Áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN)

            Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………

1. Tên tôi là: ………………..……….………

2. Mã số thuế:…………………………………..

3. Địa chỉ cư trú:……………………….……..

Tôi cam kết rằng, năm……..…tôi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nhưng theo ước tính tổng thu nhập trong năm của tôi không quá ……….(*) triệu đồng (ghi bằng chữ……………..…) chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Vì vậy, tôi đề nghị (Tên Tổ  chức, cá nhân trả thu nhập)…….. …… căn cứ vào bản cam kết này để không khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập cho tôi.

Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày … tháng … năm …

CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

7. Mẫu cam kết không có tranh chấp đất đai

>>> CLICK: TẢI GIẤY CAM KẾT KHÔNG CÓ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập  –  Tự  do  –  Hạnh  phúc

GIẤY CAM KẾT KHÔNG CÓ TRANH CHẤP,

KHIẾU NẠI VỀ RANH GIỚI THỬA ĐẤT

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn):……………………………………

Tôi tên:……………………………………  CMND số:…………………………………………..

Do……………………………….. Cấp ngày:…………………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………..Đường:………………………………………………

Phường (xã, thị trấn):……………Quận (huyện):……………………………………

Xin tường trình về nguồn gốc sử dụng nhà, đất tại địa chỉ:………………………..

đường:…………………………………phường (xã, thị trấn):…………………………………

quận (huyện):……………………………………………………………………..

Có diện tích:……………………………………………………………………….

(Thuộc lô, thửa đất số:……………………………………………………….

tờ bản đồ số:……………………………………………………………………..

như sau:………………………………………………………………………………

Thời điểm sử dụng:…………………………………………………………………..

do tôi đang quản lý sử dụng không có tranh chấp, khiếu nại về ranh giới thửa đất.

Lý do xin cam kết: Để xin phép xây dựng nhà ở.

Tôi cam kết những nội dung nêu trên là đúng sự thật, nếu có xảy ra tranh chấp, khiếu nại tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày……. tháng ……. năm…….

Người làm đơn

(ký tên)

Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn)

Ngày…….tháng……. năm…………

TM. UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN)

CHỦ TỊCH

(ký tên – đóng dấu)

8. Mẫu giấy cam kết đảm bảo an toàn xây dựng

>>> CLICK: TẢI GIẤY CAM KẾT BẢO ĐẢM AN TOÀN THI CÔNG XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc​

……., ngày … tháng … năm ………​

BẢN CAM KẾT ​

(Về việc bảo đảm an toàn cho công trình liền kề khi xây dựng)​

 

Kính gửi: ………………………………………………………………………….

– Tên tôi ……….. Số CMND:…….do Công an ……..cấp ngày……/……/……

– Thường trú tại:………………………………………………………………….

– Ngày ….. tháng………năm………Tôi có đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình ………………

Nếu được phép xây dựng, cải tạo công trình trên, tôi cam kết:

1/ Có biện pháp che chắn, chống đỡ trong khi thi công đảm bảo các điều kiện an toàn lao động và công tác vệ sinh môi trường cho các hộ xung quanh.

2/ Hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ổn định, an toàn công trình được phép xây dựng trong quá trình thi công.

3/ Nếu gây lún, nứt, làm hư hại tới các công trình liền kề và xung quanh, tôi sẽ chịu trách nhiệm khắc phục và đền bù theo quy định. Quá trình thi công nếu có điều gì không đúng với nội dung cam kết trên, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của Pháp luật./.

…….., ngày……… tháng………năm………

Người cam kết

(Ký tên, đóng dấu nếu có)

9. Mẫu giấy cam kết chịu trách nhiệm

>>> CLICK:  TẢI BIÊN BẢN CAM KẾT CHỊU TRÁCH NHIỆM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….., ngày … tháng …. năm …….

GIẤY CAM KẾT

………………………………………..

Kính gửi: ………………………………………………………………………………

Tên cá nhân/tổ chức: …………………………………………………………………..

Mã số thuế (nếu có): …………………………………………………………………..

Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân số: ……………………………………

Ngày cấp: ………………………………… Nơi cấp: ………………………………..

Địa chỉ cư trú/trụ sở: …………………………………………………………………..

Nơi làm việc (nếu có): …………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………….

Tôi xin cam kết các nội dung sau đây:

 1. ………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………
 3. ………………………………………………………………………………………

Tôi/chúng tôi đề nghị:

– …………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………

– …………………………………………………………………………………………

 

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết giấy cam kết

 1. Tên giấy cam kết: Giấy cam kết chịu trách nhiệm hoặc giấy cam kết chịu trách nhiệm về việc (sẽ cam kết)
 2. Kính gửi: tên cá nhân, tổ chức là đối tượng cam kết
 3. Ghi đầy đủ thông tin cá nhân một cách chính xác và rõ ràng
 4. Về nội dung trong các lĩnh vực khác nhau thì cam kết cũng có những nội dung cam kết khác nhau. Người cam kết phải thể hiện rõ ý chí của bản thân, cũng như nguyện vọng thật sự của bản thân đối với vấn đề cam kết chịu trách nhiệm
 5. Trong bản cam kết phải ghi rõ việc chịu trách nhiệm về vấn đề gì, chịu trách nhiệm như thế nào.
 6. Nội dung có ghi trong cam kết cần được trình bày khoa học, ngắn gọn, xúc tích, chính xác.

Giá trị pháp lý của giấy cam kết

Giấy cam kết là một loại văn bản giấy tờ có giá trị pháp lý của chủ thể tham gia vào việc ký cam kết. Khi ký vào giấy cam kết nó sẽ ràng buộc chủ thể cam kết phải đảm bảo tuân theo những gì mà các bên đã cam kết. Đồng thời sẽ chịu trách nhiệm pháp lý phải nếu không tuân theo nội dung đã cam kết.

Theo điều 116 Bộ luật dân sự 2015, thì giấy cam kết có thể được xem là một giao dịch dân sự.

Giấy cam kết có giá trị pháp lý có hiệu lực khi:

 • Chủ thể viết giấy cam kết có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với cam kết được xác lập;
 • Chủ thể viết giấy cam kết hoàn toàn tự nguyện;
 • Mục đích và nội dung của cam kết không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
 • Ngoài ra, Hình thức của cam kết là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định

(Cơ sở pháp lý Điều 117 Bộ luật dân sự 2015)

Do đó mà giấy cam kết nếu vi phạm điều kiện có hiệu lực thì nó không có giá trị pháp lý và bị vô hiệu.

Hiệu lực của cam kết viết tay

Hiệu lực pháp lý của giấy cam kết

Hiệu lực pháp lý của giấy cam kết

Cam kết viết tay là giấy tờ do người cam kết viết bằng hình thức viết tay. Theo đó, nội dung và hình thức của văn bản, giấy tờ được các bên tự lập, tự thỏa thuận, tự ký kết.

Tại điều 119 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định giao dịch dân sự có thể được thực hiện dưới dạng văn bản. Theo khoản 2 Điều 117, khoản 2 Điều 119 Bộ luật dân sự 2015 trường hợp cam kết phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền thì các bên phải tuân thủ thực hiện. Nếu không tuân thủ thì việc cam kết đó là trái pháp luật và không có hiệu lực.

Do đó mà tùy vào từng trường hợp được  luật quy định thì cam kết viết tay phải được công chứng, chứng thực. Nếu cam kết viết tay không thuộc trường hợp luật quy định phải công chứng, chứng thực thì không cần. Qua các phân tích trên thì giấy cam kết viết tay vẫn có hiệu lực pháp lý nếu thỏa mãn điều kiện có hiệu lực của hợp đồng tại Điều 119 Bộ luật Dân sự 2015.

Hiệu lực của cam kết viết tay

Hiệu lực của cam kết viết tay

Tư vấn về soạn thảo giấy cam kết, biên bản cam kết.

 • Hỗ trợ soạn thảo giấy cam kết
 • Tư vấn khi có bên vi phạm trách nhiệm cam kết
 • Về tính pháp lý của giấy cam kết
 • Về nội dung cam kết giữa các bên
 • Hệ quả phát sinh sau khi ký và biên bản cam kết

Tùy vào từng trường hợp và lĩnh vực thì việc viết giấy cam kết chịu trách nhiệm sẽ khác nhau, đồng thời giấy cam kết sẽ là một chứng cứ quan trọng khi có tranh chấp phát sinh. Do đó Quý độc giả muốn tìm hiểu thêm các biểu mẫu văn bản pháp luật cho từng trường hợp cụ thể hoặc sử dụng các dịch vụ soạn thảo cam kết, tư vấn hướng dẫn viết cam kết hãy liên hệ ngay cho Luật sư dân sự của Luật L24H qua số Hotline 1900633716 để được tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn quý độc giả.

Scores: 4.63 (45 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,869 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716