Hợp đồng bảo hiểm có được chuyển giao không? điều kiện chuyển giao

Hợp đồng bảo hiểm có được chuyển giao không? Các trường hợp chuyển giao hợp đồng bảo hiểm đã được pháp luật quy định với điều kiện chuyển giao tương ứng. Người mua bảo hiểm muốn chuyển giao được hợp đồng bảo hiểm cần phải đáp ứng được điều kiện chuyển giao. Bài viết dưới đây Luật L24H sẽ cung cấp bạn đọc các thông tin liên quan đến chuyển giao hợp đồng bảo hiểm.

Quyền chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Quyền chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Quy định của pháp luật về hợp đồng bảo hiểm

Khái niệm hợp đồng bảo hiểm

Theo quy định tại Khoản 16 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022:

 • Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô;
 • Bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Các loại hợp đồng bảo hiểm

Theo quy định tại Điều 15 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 các loại hợp đồng bảo hiểm bao gồm:

 • Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ;
 • Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe;
 • Hợp đồng bảo hiểm tài sản;
 • Hợp đồng bảo hiểm thiệt hại;
 • Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm.

Trong đó, các loại hợp đồng về bảo hiểm tài sản, bảo hiểm thiệt hại; bảo hiểm trách nhiệm thuộc loại hình bảo hiểm phi nhân thọ.

>>> Xem thêm: Các loại hợp đồng bảo hiểm theo Luật Kinh doanh bao hiểm

Quy định về chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Pháp luật quy định về chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Pháp luật quy định về chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Các trường hợp chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Theo quy định tại Điều 21 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, bên mua bảo hiểm có quyền chuyển giao hợp đồng bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm hoặc theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để được chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Theo quy định tại Điều 28 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, việc chuyển giao bảo hiểm chỉ có hiệu lực khi:

 • Bên mua bảo hiểm thông báo bằng văn bản và được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài đồng ý bằng văn bản, trừ trường hợp việc chuyển giao được thực hiện theo tập quán quốc tế hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
 • Đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, việc chuyển giao phải được sự đồng ý bằng văn bản của người được bảo hiểm hoặc người đại diện theo pháp luật của người được bảo hiểm.

Như vậy, điều kiện để được chuyển giao hợp đồng tùy thuộc vào trường hợp cụ thể sẽ có điều kiện tương ứng. Bên cạnh đó, khi thực hiện chuyển giao hợp đồng bảo hiểm, bên nhận chuyển giao phải có quyền lợi có thể được bảo hiểm, được kế thừa quyền và nghĩa vụ của bên chuyển giao.

Thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 và Nghị định 46/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm không quy định cụ thể về trình tự, thủ tục trong việc chuyển giao hợp đồng bảo hiểm.

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định về điều kiện chuyển giao hợp đồng bảo hiểm đã đề cập phía trên, trong trường hợp bên mua có nhu cầu chuyển giao hợp đồng bảo hiểm thì cần thực hiện các bước sau:

 • Bên mua bảo hiểm thông báo bằng văn bản việc chuyển giao bảo hiểm đến doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
 • Bên mua bảo hiểm được thực hiện việc chuyển giao khi đã được sự đồng ý bằng văn bản của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Những trường hợp việc chuyển giao được thực hiện theo tập quán quốc tế hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm không áp dụng các bước trên.

Tư vấn về chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Tư vấn chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

Tư vấn chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

 • Tư vấn quy định của pháp luật liên quan chuyển giao hợp đồng bảo hiểm
 • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để hoàn tất thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm
 • Tư vấn điều kiện để được chuyển giao hợp đồng bảo hiểm
 • Tư vấn các vấn đề liên quan khác về chuyển giao hợp đồng bảo hiểm

>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản

Như vậy, hợp đồng bảo hiểm được chuyển giao có điều kiện nhất định tùy vào từng trường hợp. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến quy định về chuyển giao hợp đồng bảo hiểm hoặc cần luật sư tư vấn hợp đồng, giải đáp quý khách vui lòng gọi điện qua hotline 1900.633.716 của Văn Phòng Luật L24H để được để được luật sư tư vấn hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.

Scores: 4.6 (26 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,870 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716