Giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên có thể thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ trong một số trường hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020. Tuy nhiên, khi thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ, công ty cần chuẩn bị trước hồ sơ để tránh mất thời gian. Bài viết dưới đây của Luật L24H xin cung cấp đến các bạn đọc thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên mới nhất.

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Thế nào là giảm vốn điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2020?

Vốn điều lệ theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 là tổng giá trị tài sản do thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty TNHH, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã được đăng ký mua hoặc đã bán khi thành lập công ty cổ phần.

Như vậy, giảm vốn điều lệ có thể hiểu là tổng giá trị tài sản do thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty TNHH bị giảm đi so với vốn điều lệ đã đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện được giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH 2 thành viên

 • Công ty hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Công ty đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho các thành viên.

Cơ sở pháp lý: Điểm a khoản 3 Điều 68 Luật doanh nghiệp 2020.

Điều kiện được giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Điều kiện được giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

>>> Tham khảo thêm về trường hợp: Giảm vốn điều lệ công ty cổ phần

Các trường hợp giảm vốn điều lệ

Hoàn trả phần vốn góp cho các thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên có thể giảm vốn điều lệ bằng cách hoàn trả một phần vốn góp cho các thành viên công ty theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty.

Công ty TNHH 2 thành viên trở lên chỉ được giảm vốn bằng việc hoàn trả phần vốn góp cho các thành viên của công ty khi công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên.

Cơ sở pháp lý: Điểm a khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020.

Mua lại phần vốn góp

Thành viên của công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình khi thành viên đó không tán thành với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên trong các trường hợp như sau:

 • Sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên trong Điều lệ;
 • Tổ chức lại công ty;
 • Một số trường hợp khác theo quy định của Điều lệ.

Cơ sở pháp lý: Điểm b khoản 3 Điều 68, Điều 51 Luật Doanh nghiệp 2020.

Vốn điều lệ không được thanh toán đầy đủ và đúng hạn

Trường hợp thành viên công ty chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo khoản 2 Điều 47 Luật doanh nghiệp 2020.

Cơ sở pháp lý: Điểm c khoản 3 Điều 68, Điều 47 Luật doanh nghiệp 2020.

Thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ chuẩn bị

 • Thông báo giảm vốn điều lệ do người đại diện theo pháp luật ký;
 • Quyết định bằng văn bản về việc giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch Hội đồng thành viên ký). Quyết định này ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ;
 • Bản sao biên bản họp về việc giảm vốn điều lệ của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp);
 • Báo cáo tài chính của công ty kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ;
 • Bản cam kết đảm bảo khả năng thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh

Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật và nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận để kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

 • Trường hợp giấy tờ đầy đủ và hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Biên nhận hồ sơ.
 • Trường hợp giấy tờ chưa đầy đủ và hợp lệ thì Phòng đăng ký kinh doanh hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Bước 3: Đến Sở Kế hoạch và Đầu tư theo thời hạn đã được hẹn khi nộp hồ sơ để nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nội dung thay đổi vốn điều lệ.

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cập nhật thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

>>> Tham khảo thêm về thủ tục: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Cơ sở pháp lý: Điều 33 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Luật sư tư vấn thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

 • Tư vấn điều kiện giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH 2 thành viên;
 • Tư vấn các trường hợp giảm vốn điều lệ trong công ty TNHH 2 thành viên;
 • Tư vấn các giấy tờ cần có khi thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên;
 • Tư vấn trình tự thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên;
 • Tư vấn thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi vốn điều lệ.
 • Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, soạn thảo văn bản, giám sát, theo dõi các trình tự, quá trình kinh doanh của công ty, thủ tục xin giấy phép,…
 • Tư vấn các cơ chế được miễn giảm, chính sách ưu đãi của nhà nước nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt được các quyền lợi tối đa.
 • Tư vấn, soạn thảo văn bản liên quan đến cơ chế nội bộ như lưu hành trong công ty, điều lệ, hợp tác giữa các phòng ban,…;
 • Tư vấn luật và hỗ trợ các lĩnh vực khác liên quan như: lao động, hợp đồng, giải quyết tranh chấp,….

Tư vấn thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Tư vấn thủ tục giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên

Bài viết trên đã thông tin đến cho các bạn đọc những vấn đề liên quan đến giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên như điều kiện được giảm vốn điều lệ, thủ tục và trình tự thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ,… Nếu còn thắc mắc nào liên quan hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ đến số hotline 1900633716 để được Luật sư Doanh nghiệp tư vấn và hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Scores: 5 (15 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,848 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716