Công an, cán bộ đảng viên ngoại tình bị xử lý như thế nào?

Công an ngoại tình không còn là những điều xa lạ trong xã hội ngày nay. Vậy khi công an, cán bộ đảng viên có hành vi ngoại tình thì họ sẽ bị xử lý như thế nào? Bài viết dưới đây của Luật L24H sẽ cung cấp cho Quý bạn đọc một số vấn đề liên quan đến các hình thức xử lý đối với công an, cán bộ đảng viên ngoại tình.

Công an, đảng viên ngoại tình xử lý thế nào

Công an, đảng viên ngoại tình xử lý thế nào?

Thế nào là Ngoại tình?

Hiện nay pháp luật Việt Nam chưa có văn bản nào quy định rõ ràng về khái niệm ngoại tình. Tuy nhiên tại điểm c Khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ là hành vi nghiêm cấm trong quan hệ hôn nhân.

Như vậy, ngoại tình được coi là việc một người chung sống như vợ chồng với người khác trong khi bản thân vẫn đang có mối quan hệ vợ, chồng hợp pháp với người khác. Đây là hành vi bị cấm với tất cả mọi người trong đó có công an, cán bộ, công chức.

Ngoại tình có vi phạm pháp luật không?

Trong mối quan hệ tình yêu nam nữ đơn thuần, chưa xác lập về mặt pháp lý thì hành vi ngoại tình của một trong hai bên sẽ không được pháp luật điều chỉnh. Còn đối với hành vi ngoại tình trong quan hệ hôn nhân đã được pháp luật thừa nhận và bảo vệ thì hành vi này được điều chỉnh nhằm đảm bảo nguyên tắc hôn nhân một vợ một chồng theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.

Như tại mục 1 đã trình bày, hành vi ngoại tình mà Luật Hôn nhân và gia đình 2014 ghi nhận đó là hành vi:

“Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ;”.

Điều đó có nghĩa rằng chỉ trong mối quan hệ hôn nhân đã được pháp luật thừa nhận, bảo vệ thì một trong các bên có hành vi ngoại tình như trên mới là hành vi vi phạm pháp luật.

Xử lý đối với Công an, cán bộ ngoại tình

Bị xử lý kỷ luật

Tùy vào mức độ, tính chất vi phạm mà cán bộ công chức khi vi phạm các quy định của pháp luật về hôn nhân gia  đình (cụ thể là ngoại tình) sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Nghị định 112/2020/NĐ-CP bằng các hình thức:

 • Hình thức kỷ luật khiển trách: Áp dụng với cán bộ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng. Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ tác hại không lớn, tác động trong phạm vi nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.
 • Hình thức kỷ luật cảnh cáo: Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà tái phạm hoặc khi vi phạm lần đầu mà gây hậu quả nghiêm trọng. Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.
 • Hình thức kỷ luật hạ một bậc lương đối với công chức, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà còn tái phạm hoặc có hành vi, vi phạm lần đầu mà gây hậu quả rất nghiêm trọng. Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận rất bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.
 • Hình thức kỷ luật giáng chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mà đã bị xử phạt bằng hình thức cảnh cáo mà còn tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả rất nghiêm trọng.Vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn gây tác động lớn đến toàn xã hội gây bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức.
 • Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý mà đã bị xử phạt bằng hình thức giáng chức mà còn tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhưng mà chưa đến mức bị buộc thôi việc.
 • Hình thức kỷ luật buộc thôi việc: áp dụng đối với công chức có hành vi, vi phạm đã bị xử lý kỷ luật cách chức hoặc hạ một bậc lương mà còn tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại đặc biệt lớn, phạm vi tác động sâu rộng đến toàn xã hội, gây dư luận đặc biệt bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 6  Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Như vậy căn cứ vào hậu quả của hành vi vi phạm liên quan đến ngoại tình của các đối tượng công an, cán bộ thì sẽ có những hình thức xử phạt phù hợp. Nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có tính chất, mức độ tác hại đặc biệt lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của cán bộ công chức, viên chức, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác thì có thể bị đuổi việc.

Hình thức xử lý đối với cán bộ, công an ngoại tình

Hình thức xử lý đối với cán bộ, công an ngoại tình

>>> Xem thêm: Vợ mang thai ngoại tình chồng có được ly hôn không?

Xử phạt hành chính

Ngoài bị kỷ luật, cũng như các đối tượng khác, nếu ngoại tình, cán bộ, công chức sẽ bị xử phạt hành chính theo Điều 59 Nghị định 82/2020/NĐ-CP quy định về việc xử phạt hành chính về hành vi vi phạm quy định về kết hôn, ly hôn và vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng như sau:

 • Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;
 • Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;
 • Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

Truy cứu trách nhiệm hình sự

Công an ngoại tình có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng quy định tại điều 182 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017):

Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

 • Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn;
 • Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

 • Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát;
 • Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.

Hình thức xử lý hành vi ngoại tình Đảng viên thế nào?

Nếu là Đảng viên vi phạm quy định về chế độ hôn nhân một vợ, một chồng hay chính là ngoại tình ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính và chịu trách nhiệm hình sự như công chức, cán bộ ngoại tình như trên còn sẽ bị khai trừ khỏi Đảng theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 51 Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/07/2022 của Bộ Chính Trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Đảng viên ngoại tình xử lý như nào?

Đảng viên ngoại tình xử lý như nào?

Tư vấn khi công an, cán bộ đảng viên ngoại tình

 • Tư vấn các hình thức xử lý đối với công chức, cán bộ đảng viên ngoại tình
 • Tư vấn thế nào là ngoại tình theo quy định pháp luật
 • Tư vấn những hành vi ngoại tình vi phạm pháp luật
 • Đại diện khách hàng tham gia tranh tụng tại tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng khi được ủy quyền

>>> Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục ly hôn khi có bằng chứng ngoại tình

Vấn đề ngoại tình của các đối tượng trên làm ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị, cơ quan Nhà nước, vì vậy cần phải có những hình thức xử phạt cụ thể. Bài viết của Luật L24H cũng đã cung cấp một số vấn đề liên quan đến các hình thức xử lý đối với vấn đề trên. Nếu quý khách hàng còn có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu cần được tư vấn luật hôn nhân gia đình, vui lòng liên hệ qua hotline 1900.633.716 để được luật sư hỗ trợ và tư vấn chi tiết nhất. Xin cảm ơn.

Scores: 4.8 (33 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716