Nộp đơn ly hôn online ở đâu?

Nộp đơn ly hôn online là hình thức nộp đơn ly hôn trực tuyến. Theo đó, vợ chồng có thể nộp đơn thuận tình ly hôn hoặc đơn phương ly hôn gửi đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết bằng hình thức online để thực hiện thủ tục yêu cầu ly hôn. Vậy việc nộp đơn ly hôn online như thế nào, thủ tục để đúng quy trình. Bài viết Luật L24H dưới đây sẽ giúp quý bạn đọc hiểu hơn về vấn đề này. 

Nộp đơn ly hôn online ở đâu

Nộp đơn ly hôn online ở đâu, hướng dẫn cách nộp đơn đúng quy định

Có được nộp đơn ly hôn online

 • Người khởi kiện gửi đơn khởi kiện kèm theo tài liệu, chứng cứ mà mình hiện có đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây: a) Nộp trực tiếp tại Tòa án; b) Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính; c) Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).
 • Như vậy, vợ hoặc chồng có thể nộp đơn ly hôn online nếu Tòa án cấp thẩm quyền giải quyết có Cổng thông tin điện tử

(Cơ sở pháp lý: Điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015)

Điều kiện để nộp đơn ly hôn trực tuyến

 • Có địa chỉ thư điện tử để gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử đến và đi từ Cổng thông tin điện tử của Tòa án;
 • Có chữ ký điện tử được chứng thực bằng chứng thư điện tử đang còn hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, công nhận.
 • Đã đăng ký giao dịch thành công theo hướng dẫn tại Điều 12 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử (sau đây gọi là NQ 04/2016/NQ-HĐTP)
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và hướng dẫn tại Nghị quyết NQ 04/2016/NQ-HĐTP

(Cơ sở pháp lý: điểm a, b khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử)

Nộp đơn ly hôn online ở đâu?

Người khởi kiện phải truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tòa án và điền đầy đủ nội dung đơn khởi kiện, ký điện tử và gửi đến Tòa án, bên cạnh đó gửi kèm tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện đến Cổng thông tin điện tử của Tòa án có thẩm quyền giải quyết

(Cơ sở pháp lý: Điều 16 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, luật tố tụng hành chính số 93/2015/qh13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử)

Trình tự, thủ tục nộp đơn ly hôn trực tuyến

Hồ sơ nộp đơn ly hôn

 • Đơn ly xin hôn theo biểu mẫu đơn: Mẫu số 23-DS: Đơn khởi kiện và Mẫu số 01-VDS: Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự (Danh mục 93 biểu mẫu trong tố tụng dân sự Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/ 2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn
 • Bản sao Căn cước công dân/ hộ chiếu
 • Bản sao sổ hộ khẩu
 • Bản giấy khai sinh con (nếu có)
 • Các tài liệu, giấy tờ chứng minh tài sản chung của vợ chồng
 • Các giấy tờ khác theo quy định pháp luật

(Cơ sở pháp lý: Điều 189 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015)

Thủ tục gửi và tiếp nhận đơn ly hôn trực tuyến

 1. Bước 1: Người khởi kiện điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đăng ký, ký điện tử; và gửi đến Tòa án qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án
 2. Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đăng ký, Tòa án gửi thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn đăng ký qua Cổng thông tin điện tử:
 • Trường hợp không được Tòa án chấp nhận, người khởi kiện, người tham gia tố tụng căn cứ thông báo của Tòa án để hoàn chỉnh thông tin đơn đăng ký hoặc liên hệ với Tòa án để được hướng dẫn, hỗ trợ của Tòa án vào địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.
 • Trường hợp được Tòa án chấp nhận, người khởi kiện, người tham gia tố tụng căn cứ vào thông báo của Tòa án về tài khoản giao dịch để đổi mật khẩu tài khoản giao dịch đã được cấp lần đầu để bảo đảm an toàn, bảo mật
 1. Bước 3: Người khởi kiện truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tòa án điền đầy đủ nội dung đơn khởi kiện, ký điện tử và gửi đến Tòa án kèm theo tài liệu, chứng cứ vụ án (nếu có)
 2. Bước 4: Sau khi nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ kèm theo bằng phương tiện điện tử, Tòa án phải in ra bản giấy, ghi vào sổ nhận đơn và xử lý đơn khởi kiện theo quy định của pháp luật tố tụng.
 3. Bước 5: Người khởi kiện, người tham gia tố tụng đã gửi tài liệu, chứng cứ qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án phải nộp bản chính hoặc bản sao hợp pháp tài liệu, chứng cứ đó chậm nhất là tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại
 4. Bước 6: Tòa án cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử: trường hợp người khởi kiện, người tham gia tố tụng đã đăng ký gửi và nhận, đăng ký nhận thông điệp dữ liệu điện tử với Tòa án và được Tòa án chấp nhận thì văn bản tố tụng do Tòa án ban hành theo quy định của pháp luật tố tụng phải được Tòa án gửi từ Cổng thông tin điện tử của Tòa án đến địa chỉ thư điện tử đã được đăng ký trong thời hạn pháp luật quy định.
 5. Bước 7: Sau khi nhận thông điệp dữ liệu điện tử do Tòa án cấp, tống đạt, thông báo, người khởi kiện, người tham gia tố tụng có trách nhiệm gửi thông báo đến Tòa án qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án về việc đã nhận được thông điệp dữ liệu điện tử; sau đó, thực hiện các nội dung, yêu cầu ghi trên văn bản tố tụng của Tòa án đã gửi trong thời hạn quy định.

>>> Tham khảo thêm về: Thủ tục ly hôn thuận tình

(Cơ sở pháp lý: Khoản 3 Điều 12, Điều 16, 17, 18, 20 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của bộ luật tố tụng dân sự số 92/2015/QH13, luật tố tụng hành chính số 93/2015/13 về gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử)

Thẩm quyền giải quyết ly hôn

Thẩm quyền theo lãnh thổ:

 • Ly hôn thuận tình: Tòa án nhân dân nơi cư trú của vợ hoặc chồng
 • Ly hôn đơn phương: Tòa án nhân dân nơi cư trú của bị đơn (người không đồng ý ly hôn) hoặc theo Tòa án nơi nguyên đơn cư trú nếu hai bên vợ chồng có thỏa thuận chọn.

>>> Tham khảo thêm về trường hợp: Ly hôn đơn phương một bên không đồng ý

Thẩm quyền theo cấp:

 • Đối với vụ việc ly hôn thông thường, không có yếu tố nước ngoài hoặc việc ly hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng cùng cư trú ở khu vực biên giới với Việt Nam thì thuộc thẩm quyền của Tòa cấp huyện;
 • Đối với Ly hôn có yếu tố nước ngoài (không thuộc trường hợp trên) thì thuộc thẩm quyền Tòa cấp tỉnh;

(Cơ sở pháp lý: Điều 123, 127 Luật Hôn nhân và gia đình 2014; Điều 26, 28, khoản 4 Điều 35, khoản 1 Điều 39, Điều 469, 470 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015)

Thẩm quyền giải quyết ly hôn

Thẩm quyền giải quyết ly hôn

Luật sư tư vấn thủ tục ly hôn

 • Luật sư tư vấn quy định pháp luật về ly hôn
 • Tư vấn căn cứ ly hôn, thủ tục ly hôn theo quy định pháp luật
 • Tư vấn ly hôn có yếu tố nước ngoài, ly hôn với người nước ngoài
 • Tư vấn về giành quyền nuôi con, trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng con sau khi ly hôn
 • Tư vấn về nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn
 • Luật sư đại diện tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng tại phiên tòa

Nếu bạn đang có nhu cầu ly hôn nhanh chóng hãy sử dụng: Dịch vụ ly hôn nhanh giải quyết trong 1 ngày của Luật L24H

Luật sư tư vấn thủ tục ly hôn

Luật sư tư vấn thủ tục ly hôn

Bài viết trên đây thông tin đến quý bạn đọc về việc nộp đơn ly hôn online ở đâuhướng dẫn cách nộp đơn trực tuyến theo quy định pháp luật khi thực hiện thủ tục ly hôn. Trường hợp nếu trong quá trình tìm hiểu có gặp vướng vấn đề pháp lý trong bài hoặc muốn liên hệ Luật sư tư vấn hôn nhân gia đình tư vấn, làm thủ tục nộp đơn ly hôn, giành quyền nuôi con, cấp dưỡng hay phân chia tài sản khi ly hôn, quý khách hàng vui lòng liên hệ đến số hotline 1900.633.716 để nhận tư vấn kịp thời, nhanh chóng. Xin cảm ơn!

Scores: 4.7 (39 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,857 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716