Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng mua bán hàng hóa

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng mua bán hàng hóa, đối với hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa thì có thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Hình thức bằng hợp đồng sẽ quy định quyền và nghĩa vụ của các bên cụ thể hơn, và điều khoản về đơn phương hay quyết định chấm dứt hợp đồng sẽ được rõ ràng nếu được thỏa thuận trong hợp đồng. Để làm rõ hơn, Luật L24H sẽ cung cấp thông tin cũng như mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng mua bán thông qua bài viết sau.

Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng

Mẫu văn bản thông báo chấm dứt hợp đồng

 

Điều kiện chấm dứt hợp đồng mua bán hàng hóa

Đối với điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán thì không có quy định riêng biệt, tuy nhiên tại Chương XVI của Bộ luật Dân sự 2015, ngoài các trường hợp do bên bán và bên mua thỏa thuận thì hai bên có thể chấm dứt hợp đồng mua bán trong một số trường hợp sau đây:

 • Nếu bên bán giao ít hơn số lượng đã thỏa thuận thì bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng mua bán và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu việc vi phạm làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng. (Điểm c Khoản 2 Điều 437 Bộ luật dân sự 2015)
 • Trường hợp vật được giao không đồng bộ làm cho mục đích sử dụng của vật không đạt được thì bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. (Điểm a Khoản 1 Điều 438 Bộ luật dân sự 2015)
 • Tài sản được giao không đúng chủng loại thì bên mua có quyềnhủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu việc giao không đúng chủng loại làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng. (Khoản 3 Điều 439 Bộ luật dân sự 2015)

Ngoài ra, chấm dứt hợp đồng trong trường hợp:

 • Hợp đồng đã được hoàn thành;
 • Theo thỏa thuận của các bên;
 • Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;
 • Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;
 • Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn;
 • Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này;
 • Trường hợp khác do luật quy định.

CSPL: Điều 422 Bộ luật Dân sự 2015.

Như vậy, bên chấm dứt hợp đồng có thể căn cứ theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng, hoặc do hành vi vi phạm của đối phương, theo quy định của Luật Thương mại 2005, Bộ luật Dân sự 2015.

Chấm dứt hợp đồng mua bán

Chấm dứt hợp đồng mua bán

Thông báo chấm dứt hợp đồng mua bán

Nội dung

 • Ngày tháng, tiêu ngữ, tên mẫu thông báo;
 • Tên, địa chỉ, điện thoại, đại diện theo pháp luật, fax, mã số thuế… của Công ty nơi nhận thông báo;
 • Nêu rõ căn cứ để viết thông báo;
 • Lý do viết thông báo: thông báo về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng…;
 • Lý do làm căn cứ để đơn phương chấm dứt hợp đồng: nêu rõ những hành vi mà bên vi phạm đã cố ý thực hiện làm vi phạm hợp đồng, không có thiện chí giải quyết vấn đề triệt để…;
 • Đưa ra yêu cầu mong muốn: bên A yêu cầu bên B phối hợp thực hiện các công việc sau để giải quyết hậu quả pháp lý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng…;
 • Người lập bản thông báo ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu mộc.

Mẫu thông báo

Công ty…

Số: XX/TB/20…

V/v: chấm dứt hợp đồng mua bán hàng hóa số ….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                                                         

THÔNG BÁO

Kính gửi:    – ÔNG NGUYỄN VĂN A – GIÁM ĐỐC

– CÔNG TY …

Chúng tôi, CÔNG TY…

Mã số thuế: ……………………………….

Địa chỉ :…………………………………….

Đại diện :……………………………………

Là bên mua trong hợp đồng mua bán số ……… ký với Qúy công ty ngày

Bằng văn bản này chúng tôi thông báo đến Quý công ty về việc chấm dứt hợp đồng mua bán số….Vì các lý do sau:

– Lý do 1:…………………………………..

– Lý do 2:………………………………………

Hướng giải quyết mà chúng tôi đưa ra :………..

Trên tinh thần thiện chí, mong Quý công ty phối hợp để cùng thanh lý hợp đồng mua bán số……….

 …… Ngày … tháng …. năm

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

>>> Click Tải: Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng mua bán hàng hóa

Thời hạn đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng mua bán

Pháp luật không quy định thời hạn thông báo trước khi đơn phương hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng mua bán hàng hóa. Vì vậy bên đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán hàng hóa chỉ phải thực hiện thời hạn thông báo trước khi các bên có thỏa thuận nội dung này trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Trường hợp còn lại thì thời hạn chấm dứt hợp đồng có thể áp dụng luôn kể từ ngày lập thông báo.

Tư vấn về đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán

Dịch vụ tư vấn liên quan đến chấm dứt hợp đồng

Dịch vụ tư vấn liên quan đến chấm dứt hợp đồng

 • Tư vấn về điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng;
 • Tư vấn về các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán;
 • Tư vấn về hậu quả của đơn phương chấm dứt hợp đồng thương mại;
 • Tư vấn về thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán;
 • Rà soát các điều khoản trong hợp đồng về chấm dứt hợp đồng, bồi thường, phạt vi phạm.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại

>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ

Trên thực tế sẽ phát sinh những tranh chấp khi thực hiện đơn phương chấm dứt hợp đồng thương mại do bản chất hành vi này xuất phát từ ý định của một bên. Trong trường hợp có tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, thương mại mà các bên không thể tự sắp xếp ổn thỏa thì có thể liên hệ Luật sư tư vấn hợp đồng qua Hotline 19006363716 để được hỗ trợ kịp thời chu đáo và miễn phí. Trân trọng cảm ơn!

Scores: 4.5 (33 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716