Mẫu đơn kiến nghị, phản ánh cá nhân, tập thể [chuẩn nhất]

Mẫu đơn kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tập thể là một trong những công cụ quan trọng để công dân có thể trình bày ý kiến và đề xuất giải pháp về một vấn đề nào đó trong các lĩnh vực đời sống xã hội tới cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cho Quý độc giả cách viết mẫu đơn kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tập thể chuẩn nhất.

Mẫu đơn kiến nghị của cá nhân, tập thể

Mẫu đơn kiến nghị của cá nhân, tập thể

Mẫu đơn kiến nghị, phản ánh là gì?

Kiến nghị, phản ánh là việc công dân cung cấp thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, công tác quản lý trong các lĩnh vực đời sống xã hội thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đó.

Đơn phản ánh là văn bản thể hiện sự không đồng tình hay cho rằng có tồn tại sự vi phạm quy định pháp luật hoặc đạo đức đối với một cá nhân, tập thể nhất định. Mục đích của phản ánh là nhằm mong muốn cơ quan chủ quản, đơn vị có chức năng, thủ trưởng đơn vị có những biện pháp cứng rắn xử lý hành vi vi phạm.

Đơn kiến nghị là văn bản đưa ra quan điểm dựa trên quá trình làm việc, chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn để yêu cầu cá nhân, cơ quan có thẩm quyền áp dụng trong xử lý một vấn đề nào đó. Đồng thời, người kiến nghị có thể đưa ra các giải pháp góp phần hoàn thiện các chủ trương, chính sách trong các lĩnh vực.

CSPL: Điều 2 Luật tiếp công dân 2013

Kiến nghị của cá nhân, tập thể

Kiến nghị của cá nhân, tập thể

>>> Xem thêm: Kiến nghị là gì?

Mẫu đơn kiến nghị của cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

…, ngày… tháng… năm…

ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

(V/v: Kiến nghị quy định về …)

Kính gửi:

Người kiến nghị, phản ánh là: …………………………

Giấy CMND: …………………. Ngày cấp: …/…. /…Nơi cấp (tỉnh, TP): …………………….

Địa chỉ thường trú: ……………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………

Điện thoại liên hệ: …………………………………………

Tôi xin trình bày lý do cụ thể vì sao làm đơn này:

………………………………………………

Tôi nhận thấy, quy định về … tại … là gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với thực tiễn hiện nay. Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và đưa ra những thay đổi để khắc phục trình trạng đó.

1./……………………………………………

2./……………………………………………

Kính mong cơ quan xem xét về những kiến nghị trên và có hướng xử lý tốt hơn.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tôi xin gửi kèm đơn này những văn bản, tài liệu, ảnh chụp sau

Người kiến nghị, phản ánh

Ký tên

(Ghi rõ họ tên)

>>>Tải mẫu đơn kiến nghị mới nhất: Tại đây

Mẫu đơn kiến nghị của tập thể

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

….. ngày……tháng……năm……..

ĐƠN KIẾN NGHỊ

(V/v: Kiến nghị quy định về… ….)

Kính gửi: ………………………………………………….

Tên tôi là: ……………Sinh ngày……. tháng……. năm…..

Giấy CMND…………. Ngày cấp: …. /…/…Nơi cấp (tỉnh, TP):……………………..

Địa chỉ thường trú: …………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Là đại diện theo ủy quyền của những cá nhân sau:

1.Ông/Bà…………………………………………..

Sinh ngày…………….. tháng………… năm……………..

Giấy CMND: ……….. Ngày cấp: …/…../……… Nơi cấp (tỉnh, TP):………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………

Điện thoại liên hệ: …………………………………………

2.Ông/Bà: ……………. Sinh ngày… tháng.…. nă.m……….

Giấy CMND/thẻ CCCD số: ..…. Ngày cấp: …./…../…..Nơi cấp (tỉnh, TP):………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ: …………………………………………

3.(Liệt kê những cá nhân tham gia)

Theo hợp đồng ủy quyền được lập ngày…………ủy quyền vì mục đích gì…………..

Thay mặt các cá nhân trên, tôi xin trình bày lý do cụ thể trong đơn đề nghị này như sau:

………………………………………

Tôi nhận thấy, quy định về ………. tại ….. là gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với thực tiễn hiện nay. Tôi kính đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét và đưa ra những thay đổi để khắc phục trình trạng đó.

1./………………………………………………………….

2./……………………………………………………………..

Kính mong cơ quan xem xét về những kiến nghị trên và có hướng xử lý tốt hơn.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

>>>Tải mẫu đơn kiến nghị của tập thể: Tại đây

Hướng dẫn cách viết mẫu đơn kiến nghị theo đúng quy định pháp luật

Nội dung cần thiết

Để mẫu đơn kiến nghị được hợp lệ, chấp thuận thì trong nội dung đơn dù là đơn kiến nghị của cá nhân hay tập thể thì cần chú ý đầy đủ các thông tin về:

 • Đảm bảo thông tin về cơ quan nhà nước, đơn vị, tổ chức nơi cá nhân, tập thể gửi đơn kiến nghị như thông tin về địa chỉ, thuộc huyện nào, tỉnh nào, địa chỉ nơi cơ quan đó đang làm việc. Yêu cầu những thông tin cung cấp cần phải chính xác, đúng địa danh hành chính quy định tại thời điểm nộp đơn.
 • Thông tin cá nhân, tập thể hay người đứng ra làm đơn kiến nghị cho tập thể như họ và tên khai sinh, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân/ chứng minh thư nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại, số điện thoại liên hệ.
 • Nội dung cần kiến nghị và yêu cầu giải quyết trong đơn: nên trình bày xúc tích, ngắn gọn mà rõ ràng, mạch lạc, chi tiết những vấn đề cá nhân, tập thể cần cơ quan nhà nước xem xét và đưa ra hướng xử lý, đề xuất phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời trong đơn kiến nghị cần trình bày nguyên nhân dẫn đến vụ việc, lý do viết đơn
 • Yêu cầu giải pháp cụ thể: nêu những yêu cầu của bản thân cũng như tập thể của mình mong muốn được giải quyết như thế nào, hướng giải quyết ra sao để có thể khắc phục được những tình trạng hiện tại.
 • Tài liệu có kèm theo đơn kiến nghị: bằng chứng văn bản, hình ảnh, thông tin những cá nhân trong tập thể cùng đồng ý làm đơn kiến nghị cũng như những giấy tờ kèm theo thể hiện sự nhất trí đồng lòng gửi đơn kiến nghị của toàn bộ tập thể.

Các lưu ý khi viết

Để đơn kiến nghị có tính rõ ràng, thuyết phục ngay tại thời điểm tiếp nhận đơn thì cá nhân tập thể cần đặc biệt Chuẩn bị kỹ lưỡng tài liệu cũng như những bằng chứng cụ thể phải phản ánh đúng sự việc đang diễn ra.

 • Cam kết của bản thân: cam kết tất cả những trình bày, tài liệu, bằng chứng gửi lên tổ chức, đơn vị, cơ quan có thẩm quyền là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu có sai sót thì bản thân sẵn sàng chịu trách nhiệm với pháp luật. Sau đó các cá nhân, tập thể ký rõ tên tuổi và ngày tháng thực hiện đơn.

Cách viết đơn kiến nghị của cá nhân, tập thể

Cách viết đơn kiến nghị của cá nhân, tập thể

Luật sư tư vấn về mẫu đơn kiến nghị phản ánh của cá nhân, tập thể

 • Tư vấn, hướng dẫn cách viết đơn kiến nghị, đơn phản ánh;
 • Hỗ trợ soạn thảo đơn phản ánh kiến nghị cho khách hàng;
 • Tư vấn thủ tục yêu cầu giải quyết kiến nghị;
 • Tư vấn cách thu thập chứng cứ cho đơn phản ánh kiến nghị;
 • Giải đáp những vướng mắc pháp lý có liên quan đến việc kiến nghị, phản ánh của khách hàng;
 • Luật sư hỗ trợ tham gia giải quyết vấn đề kiến nghị, phản ánh của khách hàng.

Mẫu đơn kiến nghị của cá nhân, tập thể là một trong những công cụ quan trọng trong việc giúp người dân trình bày ý kiến của mình. Nên vì vậy, Quý độc giả cần cần lưu ý những nội dung quan trọng trước khi gửi đến cơ quan có thẩm quyền để có thể bảo vệ tối đa quyền lợi của mình. Nếu gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong quá trình sử dụng mẫu đơn, cách viết đơn, Quý khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline 1900.633.716 để được luật sư hành chính tư vấn chi tiết. Xin cảm ơn

Scores: 4.6 (19 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,848 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716