Hợp đồng tiền hôn nhân là gì? Mẫu hợp đồng thỏa thuận trước hôn nhân

Hợp đồng tiền hôn nhân là gì? Mẫu hợp đồng thỏa thuận trước hôn nhân như thế nào là vấn đề mà nhiều cặp đôi khi có ý định tiến tới hôn nhân đang quan tâm và tìm hiểu. Hợp đồng tiền hôn nhân hay thỏa thuận tài sản trước hôn nhân hiện nay là dựa trên sự thỏa thuận của đôi bên và pháp luật không cấm hành vi này. Sau đây là những nội dung cơ bản về vấn đề trên mà Luật L24H xin cung cấp.

Hợp đồng tiền hôn nhân

Hợp đồng tiền hôn nhân

Hợp đồng tiền hôn nhân được hiểu như thế nào?

Theo Khoản 1 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định: hôn nhân là quan hệ vợ chồng sau khi kết hôn. Từ đó có thể hiểu kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật này về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn đồng thời được pháp luật công nhận quan hệ hôn nhân đó. Tuy nhiên, trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 không có khái niệm về hợp đồng hôn nhân và không có quy định cụ thể nào về loại hợp đồng này.

Theo quy định tại Điều 385 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì hợp đồng là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Từ những quy định trên, hợp đồng tiền hôn nhân có thể hiểu là văn bản thỏa thuận của cặp đôi nam nữ được lập trước khi kết hôn có nội dung quy định chế độ tài sản của vợ chồng và các vấn đề phát sinh trong suốt thời kỳ hôn nhân.

>>>Xem thêm: Hợp đồng hôn nhân là gì? ở việt nam có công nhận hợp pháp không?

Quy định của pháp luật về hợp đồng tiền hôn nhân

Nội dung chủ yếu của hợp đồng tiền hôn nhân

Nội dung của hợp đồng tiền hôn nhân

Nội dung của hợp đồng tiền hôn nhân

 

Theo quy định tại Điều 48 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì để thực hiện chế độ tài sản theo thỏa thuận như sau:

Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản bao gồm:

 • Tài sản được xác định là tài sản chung, tài sản riêng của vợ, chồng;
 • Quyền, nghĩa vụ của vợ chồng đối với tài sản chung, tài sản riêng và giao dịch có liên quan; tài sản để bảo đảm nhu cầu thiết yếu của gia đình;
 • Điều kiện, thủ tục và nguyên tắc phân chia tài sản khi chấm dứt chế độ tài sản;
 • Nội dung khác có liên quan.

Khi thực hiện chế độ tài sản theo thỏa thuận mà phát sinh những vấn đề chưa được vợ chồng thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì áp dụng quy định tại các điều 29, 30, 31 và 32 của Luật này và quy định tương ứng của chế độ tài sản theo luật định.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 49, Điều 47 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì vợ chồng có quyền sửa đổi, bổ sung thỏa thuận về tài sản. Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

>>>Xem thêm: Thủ tục đăng ký kết hôn

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tiền hôn nhân

Hiệu lực của hợp đồng hôn nhân

Hiệu lực của hợp đồng hôn nhân

Điều 47 Luật Hôn nhân gia đình 2014 thì Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tiền hôn nhân sẽ phụ thuộc vào sự thỏa thuận của hai bên nam nữ khi ký kết hợp đồng tiền hôn nhân. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn. Đa phần hợp đồng tiền hôn nhân sẽ có hiệu lực ngay sau khi hai bên đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật hoặc có thể là một thời điểm khác sớm hơn nếu hai bên có thỏa thuận khác sau này.

Mẫu hợp đồng thỏa thuận trước hôn nhân

Mẫu hợp đồng tiền hôn nhân

Mẫu hợp đồng tiền hôn nhân

>>> Click tải: Mẫu hợp đồng tiền hôn nhân

Chia tài sản khi ly hôn có thỏa thuận tiền hôn nhân

Theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì chế độ tài sản của vợ chồng như sau:

 • Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận.
 • Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều 33 đến Điều 46 và từ Điều 59 đến Điều 64 của Luật này.
 • Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được thực hiện theo quy định tại các điều 47, 48, 49, 50 và 59 của Luật này.

Đối với trường hợp hôn nhân có hợp đồng tiền hôn nhân thì việc phân chia tài sản sẽ dựa trên sự thỏa thuận trong hợp đồng tiền hôn nhân đó.

 Luật sư tư vấn về hợp đồng tiền hôn nhân

 • Luật sư tư vấn về hiệu lực của hợp đồng tiền hôn nhân ;
 • Luật sư tư vấn các trường hợp hợp đồng tiền hôn nhân vô hiệu;
 • Luật sư tư vấn về chế độ tài sản trong hợp đồng tiền hôn nhân;
 • Luật sư hỗ trợ soạn thảo nội dung của hợp đồng tiền hôn nhân;
 • Các vấn đề có liên quan khác.

Hôn nhân là vấn đề trọng đại của mỗi người, cùng với đó là các vấn đề liên quan không chỉ đến nhân thân của đôi bên trong hôn nhân mà còn là các vấn đề liên quan đến tài sản. Hợp đồng hôn nhân là một cách lựa chọn của không ít các cặp đôi khi có ý định tới hôn nhân nhằm thỏa thuận các vấn đề về tài sản và quyền, nghĩa vụ của vợ chồng trong hôn nhân. Nếu trong quá trình tìm hiểu còn có vấn đề cần giải đáp, tư vấn soạn thảo hợp đồng, Quý bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 1900.633.716 để được luật sư hỗ trợ tư vấn trực tuyến miễn phí.

Scores: 4.5 (21 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,870 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716