Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHHthủ tục mà khi trong quá trình hoạt động nhưng gặp khó khăn hay vì một số lý do khác mà các doanh nghiệp không thể tiếp tục kinh doanh. Tuy nhiên, quy trình thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật thì các công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Luật L24H sẽ cung cấp những tư vấn về hồ sơ, mẫu thông báo, cách thức nộp hồ sơ, thời hạn và các thông tin về dịch vụ  khi các công ty TNHH muốn ngừng hoạt động như sau:

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH

Tạm ngừng kinh doanh là gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 41 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 về Đăng ký doanh nghiệp, “Tạm ngừng kinh doanh” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đang trong thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp. Theo đó, trong khi tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp không được ký kết hợp đồng hay những hoạt động khác liên quan đến công ty.

Hồ sơ, thủ tục xin tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH

 • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh (theo mẫu quy định tại Phụ lục II-19 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp);
 • Quyết định của chủ sở hữu/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty;
 • Biên bản họp của chủ sở hữu công ty/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty;
 • Giấy ủy quyền người nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của công ty.

Căn cứ pháp lý: Khoản 1, 2 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Trình tự thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH cần phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ phù hợp với công ty TNHH 1 thành viên hay 2 thành viên theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp thực hiện việc nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở theo 2 phương thức sau đây:

 • Trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Thông qua mạng thông tin điện tử.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Trong 03 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông bảo kết quả cho doanh nghiệp:

 • Trong trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung và doanh nghiệp tiến hành sửa đổi hồ sơ theo như thông báo sửa đổi;
 • Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo kết quả để doanh nghiệp nhận kết quả qua đường bưu điện hoặc lên lấy trực tiếp.

Căn cứ pháp lý: Khoản 3, 4 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Dịch vụ thực hiện tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH tại Luật L24H

dịch vụ tạm dừng kinh doanh công ty TNHH

 • Tư vấn hỗ trợ khách hàng về quy trình, thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH theo đúng quy định của pháp luật;
 • Tư vấn những điều kiện, lý do phù hợp để thực hiện tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH;
 • Tư vấn khách hàng về khoảng thời gian được tạm ngừng, ngày bắt đầu và ngày kết thúc tạm ngừng kinh doanh;
 • Hỗ trợ khách hàng soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết khi tiến hành tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng liên hệ với cơ quan có thẩm quyền khi làm các thủ tục xin tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan sau khi tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH..

Chi phí dịch vụ tạm ngừng kinh doanh 2022

Hiện nay, chi phí khi khách hàng sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh 2022 tại Luật L24H là khoảng 1.500.000 đến 5.000.000 tùy vào từng trường hợp cụ thể và nhu cầu cần tư vấn, hỗ trợ của khách hàng.

Lưu ý khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh

 • Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (khoản 1 Điều 206 Luật Doanh nghiệp 2020)
 • Doanh nghiệp không có trách nhiệm thông báo với cơ quan thuế biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh mà việc gửi thông báo cho cơ quan thuế là trách nhiệm của Phòng Đăng ký kinh doanh (Điều 14 Thông tư số 151/2014/TT-BTC);
 • Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp tạm ngừng không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm (điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).
 • Trong hồ sơ nộp cho cơ quan đăng ký, doanh nghiệp không viết tay vào các mẫu có trong hồ sơ; không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp); hồ sơ và các bản sao y giấy tờ chứng thực cá nhân, chứng chỉ hành nghề, các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4.

Thời gian tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH

Căn cứ Khoản 1 Điều 66 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì thời hạn tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH là không quá 1 năm. Trong trường hợp, khi hết thời hạn nếu muốn tạm ngừng doanh tiếp thì phải làm thủ tục thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH

mẫu thông báo tạm dừng kinh doanh

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH

mẫu thông báo tạm dừng kinh doanh công ty TNHH

Các câu hỏi khi xin tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH

Điều kiện để tạm ngừng kinh doanh công ty?

 • Tại thời điểm xin tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH thì doanh nghiệp không bị đóng mã số thuế;
 • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không quá 1 năm và gia hạn tiếp không quá 1 năm tiếp theo;
 • Doanh nghiệp phải nộp đầy đủ số thuế còn nợ và các khoản nợ khác trong thời gian tạm ngừng kinh doanh;
 • Doanh nghiệp cần thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh trước 15 ngày khi doanh nghiệp tạm ngừng.

Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh ở đâu?

Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh qua mạng được không?

Trước khi doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh thì cần tiến hành nộp hồ sơ đăng ký qua mạng thông qua cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp có địa chỉ là https://dangkykinhdoanh.gov.vn/.

Sau khi mà hồ sơ được chấp nhận thì doanh nghiệp mới cần mang hồ sơ giấy (bản cứng) tới phòng đăng ký kinh doanh để nộp.

Luật L24H có hướng dẫn nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh qua mạng không?

Với đội ngũ luật sư am hiểu và nhiều kinh nghiệm các quy định của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, Luật L24H chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ mọi nhu cầu pháp lý khi doanh nghiệp cần thiết. Vì vậy, khi doanh nghiệp cần hỗ trợ nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh qua mạng thì Luật L24H luôn sẵn sàng hướng dẫn chi tiết và đầy đủ.

Như vậy, Luật L24H đã cung cấp những tư vấn về hồ sơ thủ tục tạm dừng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn. Nếu còn thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này hoặc có nhu cầu cần hỗ trợ tư vấn pháp lý sử dụng dịch vụ tạm dừng kinh doanh, giải thể công ty vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 1900633716. Luật sư của Luật L24H luôn sẵn sàng hỗ trợ  tư vấn giải đáp, Xin cảm ơn!

Scores: 4.7 (34 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,857 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716